Tablo našich letošních předškoláků

Na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách ve výloze prodejny Elektro - Ginter bylo vystaveno tablo předškolních dětí, které už brzy naposledy projdou brankou naší MŠ a 1.9.2016 hrdě vstoupí s taškou na zádech do první třídy základní školy. Tímto jim za celý kolektiv MŠ přejeme, aby i ty další dny ve škole byly tak krásné jako ten den první. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat panu Ginterovi za ochotu při instalaci tabla.

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Ve čtvrtek dne 9.6.2016 ve 14.30 hod. se na zahradě naší MŠ bude konat již tradiční pasování našich předškoláčků do řad školáků, kteří již brzy zasednou se svou aktovkou do školních lavic. Doufáme, že nám počasí bude přát a podaří se nám za pomoci paní učitelek ze ZŠ hrdě pasovat všechny naše letošní předškoláky.

Po slavnostním ceremoniálu, který završíme bouchnutím šampaňského, si budem moct každý sníst voňavý buřtík a ochutnat něco málo z toho, co umí uvařit jenom naše šikovné paní kuchařky.

Tak se nám pomalinku zase jeden rok blíží do svého konce a my už teď se těšíme na ty předškoláčky budoucí....

 

Adaptační program v MŠ

Oznamuji rodičům nově přijatých dětí pro školní rok 2016/2017, že v rámci adaptačního procesu mohou v odpoledních hodinách tj. od 14.00-16.00hod. navštívit kteroukoliv třídu v naší škole, kde si můžete s Vaším dítětem pohrát a s paní učitelkami pohovořit o všem, co Vás zajímá.

                                                                   Ivana Sáblíková, ředitelka školy

Akce se odkládá

Z důvodů nemoci paní učitelky Sucháčkové, která vede pěvecký sbor při naší MŠ, se ukázková hodina odkládá. O novém termínu vás budeme včas informovat.

 

Sbor naší MŠ

Ve středu 25.5.2016 proběhne ukázková hodina našich malých zpěváčků, kteří navštěvují sboreček při naší MŠ. Tímto zveme všechny rodiče dětí, kteří výše uvedený sbor navštěvují, aby se přišli podívat jak nám to zpívá. Zpíváme hlavně pro radost svou i těch druhých.....

Těšíme se na Vás!

Akce se uskuteční podle aktuálního počasí.

 

Informativní rodičovská schůzka

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, oznamuje rodičům dětí, které byly přijaty v přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017, že informativní třídní schůzka před začátkem školního roku se bude konat v úterý 7.6.2016 ve 14.30 hod. v budově MŠ ve třídě Hvězdiček (vchod "A"). Rodiče budou seznámeni s organizačním a školním řádem MŠ, vnitřními směrnicemi a bude vyhrazen i prostor pro Vaše názory, dotazy a připomínky.

Přineste s sebou i řádně vyplněný Evidenční list dítěte.

 

Oznámení o přerušení provozu

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace prostřednictvím ředitelky a po projednání se zřizovatelem oznamuje přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin a to ve dnech 18.7.2016 - 12.8.2016. Provoz bude obnoven 15.8.2016.