Sférické kino

Do naší školky zavítá nový způsob vzdělávání nejen pro děti. Jedná se o sférický projekční systém, který uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Ocitneme se v kouzelném prostoru a budeme si připadat, jako bysme byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Společně poodhalíme tajemství světa stromů, ponoříme se do hlubin moří, prozkoumáme nekonečný vesmír nebo podnikneme výpravu dovnitř lidského těla.

Vizualizace projekce je založena na nejnovější digitální technologii. Efekt je podobný jako např. v kopuli planetária.

A to vše přímo u nás v naší školičce.

více informací na : www.sferickekino.cz

 

Kdy? : 24.1.2017

Kde? : prostory MŠ

Cena? : 50,- Kč - jednotlivec

snížené vstupné pro 2 sourozence - 45,- Kč / dítě

snížené vstupné pro 3 sourozence - 40,- Kč / dítě

 

Akce není povinná, účast svého dítěte si domlouvejte s učitelkami v kmenových třídách.

Sněhuláci pro Afriku 2017

Podzim je za námi, meteorologové hlásí první sněhové záchvěvy, takže nastal čas zapojit se do projektu Sněhuláci pro Afriku 2016/2017.

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat.

Naše škola se rozhodla zapojit do 5. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p. o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.
Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50Kč.
O stavbě sněhuláků byly informovány všechny školy a školky na území České republiky, není proto vyloučeno, že se nám podaří vytvořit rekord v počtu sněhuláků postavených v jeden den. Akce bude prezentována i v médiích, můžeme tak ukázat republice, že se školy umí spojit, bavit a pomoci prospěšné věci. Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách
www.snehulaciproafriku.cz
V
loňském roce se zapojilo téměř 300 škol, ačkoli nebyl sníh, a podařilo se vybrat částku cca 305 000 Kč.

Pojďte tedy společně s námi pomoci dobré věci a podpořte své děti.
Pojďme právě takto paradoxně, protože africké děti si sněhuláka ve své zemi nikdy nepostaví, pomoci ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem.

Věříme, že Vás projekt zaujal a naši školu v jeho realizaci podpoříte.

více ve fotogalerii

 

Projekt " Medová snídaně "

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu "Medová snídaně", který pořádá již třetím rokem Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem včelařů. A o co vlastně jde ?

Děti v rámci projektu dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přenášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Lektoři budou mít připravený program pro děti v délce 20 min, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu, do něhož snídaně jednoznačně a bezesporu patří. Dílčím cílem je propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, a konečně seznámit děti s významem včel a procesem tvorby medu.

Tak dobrou chuť a zdravé mlsání !

 

POZOR ZMĚNA V PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Od 1.9.2016 vstoupila v platnost Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (14/2005 Sb.; 492/2005 Sb.; 197/2016 Sb.)§ 6 odstavec 7) výše citovaného zákona se zabývá změnou termínu splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání, a to následovně :

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího stávajícího kalendářního měsíce. Což v praxi znamená, že platba úplata za vzdělání ve výši 330,- Kč za měsíc prosinec 2016 bude splatná do 15. prosince 2016, nikoliv do 15. ledna 2017, jako to bylo doposud. Na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy Valašské Klobouky a  po dohodě se zákonnými zástupci dětí, jsme k tomuto kroku přistoupili od 1.12.2016, tzn. že v prosinci 2016 zaplatí rodič úplatu za vzdělávání za měsíc listopad 2016 a současně i za měsíc prosinec 2016.,

Výši zaplacené úplaty za vzdělávání si budete moct odpočítat z daní při ročním zúčtování u svých zaměstnavatelů. Potvrzení o výši vynaložení výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2016 vám bude umožněno si vyzvednout ve svých kmenových třídách od měsíce února 2017.

 

Poradenské dny v mateřské škole, logopedická vyšetření

Kde: pracovna logopedické třídy v  MŠ Valašské Klobouky - 6.třída Sluníčka

Pro koho: pro rodiče, kteří chtějí konzultovat nebo jen poradit. Může jít i o dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje.              

V kolik: v čase 11.00 - 13.00 hod.(dle domluvy - 14. 00 hod.)

Kdy:   14.12.2016

          11.1.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                               logopedické třídy

                              11-11,45h.,11,45-12,30h,

                              12,30-13,15h.,13,15-14h.

          08.2.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                              logopedické třídy

          08.3.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                              logopedické třídy

          12.4.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                              logopedické třídy

          10.5.2017   konzultační činnost

          14.6.2017   konzultační činnost

 

Náplň: poradenství vady řeči, konzultační činnost

           logopedická vyšetření -  předem sjednaná

Zájemci objednávejte se na níže uvedený e-mail :

             logo.sevelova@gmail.com

Pracovní doba v jednotlivých třídách

pro školní rok 2016/2017

 

1. třída - Kuřátka  -  6.30 - 16.00 hod.

2. třída - Motýlci -   6.30 - 15.30 hod.

3. třída - Veverky -  7.00 - 16.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.00 hod. )

4. třída - Koťátka -  6.00 - 15.30 hod.

5. třída - Hvězdičky - 6.30 - 16.00 hod.

6. třída - Sluníčka -  7.00 - 15.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.30 hod. )

 

Děti z 1. 2. 3. 5. 6. třídy můžete od 6.00  -  6.30 hod. vodit do 4. třídy.

Děti z  3.třídy  můžete od 6.30 - 7.00 hod. vodit do 1. třídy.

Děti z 6. třídy můžete od 6.30  - 7.00 hod. vodit do 5. třídy.

Děti z  6. třídy budou od 15.00 hod. v 5. třídě. Pouze v pátek od 14.30 hod.

Děti z 2. třídy budou od 15.30 hod. ve 3. třídě. Pouze každý pátek v 1. třídě.

Děti z 3. třídy budou každý pátek od 14.00 hod. v 1. třídě.

Děti ze 4. třídy budou od 15.30 hod. v 1. třídě.