POZOR ZMĚNA V PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Od 1.9.2016 vstoupila v platnost Vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (14/2005 Sb.; 492/2005 Sb.; 197/2016 Sb.)§ 6 odstavec 7) výše citovaného zákona se zabývá změnou termínu splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání, a to následovně :

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího stávajícího kalendářního měsíce. Což v praxi znamená, že platba úplata za vzdělání ve výši 330,- Kč za měsíc prosinec 2016 bude splatná do 15. prosince 2016, nikoliv do 15. ledna 2017, jako to bylo doposud. Na základě rozhodnutí ředitelky mateřské školy Valašské Klobouky a  po dohodě se zákonnými zástupci dětí, jsme k tomuto kroku přistoupili od 1.12.2016, tzn. že v prosinci 2016 zaplatí rodič úplatu za vzdělávání za měsíc listopad 2016 a současně i za měsíc prosinec 2016.,

Výši zaplacené úplaty za vzdělávání si budete moct odpočítat z daní při ročním zúčtování u svých zaměstnavatelů. Potvrzení o výši vynaložení výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2016 vám bude umožněno si vyzvednout ve svých kmenových třídách od měsíce února 2017.

 

Poradenské dny v mateřské škole, logopedická vyšetření

Kde: pracovna logopedické třídy v  MŠ Valašské Klobouky - 6.třída Sluníčka

Pro koho: pro rodiče, kteří chtějí konzultovat nebo jen poradit. Může jít i o dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje.              

V kolik: v čase 11.00 - 13.00 hod.(dle domluvy - 14. 00 hod.)

Kdy:   14.12.2016

          11.1.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                               logopedické třídy

                              11-11,45h.,11,45-12,30h,

                              12,30-13,15h.,13,15-14h.

          08.2.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                              logopedické třídy

          08.3.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                              logopedické třídy

          12.4.2017  logopedická vyšetření pro zájemce do

                              logopedické třídy

          10.5.2017   konzultační činnost

          14.6.2017   konzultační činnost

 

Náplň: poradenství vady řeči, konzultační činnost

           logopedická vyšetření -  předem sjednaná

Zájemci objednávejte se na níže uvedený e-mail :

             logo.sevelova@gmail.com

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, p.o. , v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem Městem valašské Klobouky stanovili přerušení provozu mateřské školy ve dnech 23.12.2016 až 30.1.2017.

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 2. ledna 2017.

Domestos pro školy

Naše škola se opětovně zapojila do soutěže Domestos pro školy, jejíž cílem bylo zlepšení úrovně školních toalet. Od 1. 10. do 31. 12. 2016 budeme přibližně každé 3 týdny společně plnit jednu aktivitu na vylepšení našich školních toalet. Za každou splněnou aktivitu škola získává 100 bodů. Pro splnění je nutné nahrát alespoň 1 fotografii dokumentující průběh aktivity a proměnu toalet. Další body naše škola může získat od vás rodičů, kteří budete nahrávat účtenky za nákup produktů Domestos a budou i hlasovat pro jednotlivé aktivity, čimž vám předem děkujeme za podporu.

 

Tak do toho a držme si palečky, první aktivitu už máme splněnou, mrkněte se na www.domestosproskoly.cz !

Pracovní doba v jednotlivých třídách

pro školní rok 2016/2017

 

1. třída - Kuřátka  -  6.30 - 16.00 hod.

2. třída - Motýlci -   6.30 - 15.30 hod.

3. třída - Veverky -  7.00 - 16.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.00 hod. )

4. třída - Koťátka -  6.00 - 15.30 hod.

5. třída - Hvězdičky - 6.30 - 16.00 hod.

6. třída - Sluníčka -  7.00 - 15.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.30 hod. )

 

Děti z 1. 2. 3. 5. 6. třídy můžete od 6.00  -  6.30 hod. vodit do 4. třídy.

Děti z  3.třídy  můžete od 6.30 - 7.00 hod. vodit do 1. třídy.

Děti z 6. třídy můžete od 6.30  - 7.00 hod. vodit do 5. třídy.

Děti z  6. třídy budou od 15.00 hod. v 5. třídě. Pouze v pátek od 14.30 hod.

Děti z 2. třídy budou od 15.30 hod. ve 3. třídě. Pouze každý pátek v 1. třídě.

Děti z 3. třídy budou každý pátek od 14.00 hod. v 1. třídě.

Děti ze 4. třídy budou od 15.30 hod. v 1. třídě.