Filipojakubský čarovný den

aneb

čarodějnice v MŠ

      Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Ne jinak to bude i u nás na zahradě naší MŠ. Ten náš pravý den, kdy nečisté síly budou mít větší moc než jindy a kdy u nás vypukne nefalšovaný čarodějnický rej bude v pondělí 27.4.2015.  Doufáme, že nám počasí bude přát a my si oblékneme pravé čarodějnické oblečení, složíme čarodějnickou maturitu a potom společně na ochranu před zlem tu nejzlejší čarodějnici upálíme, a tak oslavíme společně příchod jara.

Kdy: 27.4.2015 odpoledne/akce s rodiči ve 14.00 hod.

Kde: na zahradě MŠ

S sebou: odvahu, čarodějnický oblek, špekáčky

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016


Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace zveřejnila seznam, jímž se oznamují rozhodnutí ředitelky mateřské školy, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Seznam se zveřejňuje na veřejně dostupném místě (vstupní dveře vchod „A“) a též na webových stránkách školy

 (http://skolka-vk.webnode.cz/aktualne/zapis-deti-do-ms/)

na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Pokyny k odvolání :

Proti rozhodnutím se můžete odvolat ke Krajskému úřadu ve Zlíně prostřednictvím ředitelky  mateřské školy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

 

Asistentky v terénu pomáhají rodinám s dětmi 

Jsou okamžiky v životě lidském, kdy má člověk pocit, že už to nezvládne, neví si rady a je bezmezně zoufalý. Jak z toho ven? Cest je mnoho, ale ne všechny vedou k cíli. Existuje však pomoc pro ty, kteří mají snahu svou situaci zlepšit a tou je Terénní asistenční služba. Obecně prospěšná společnost Azylový dům pro ženy a matky na Vsetíně zřídila ve Valašských Kloboukách pobočku poskytující sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí.

Více zde: http://www.valasskeklobouky.cz/asistentky-v-terenu-pomahaji-rodinam-s-detmi/d-457642/p1=5597

Odkaz TAS: http://www.azylovydum.cz/asistencni_sluzba/tas_klobouky

 

Bezpečnostní opatření 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem, které se odehrály v poslední době, Vás žádáme o spolupráci k zajištění bezpečnosti Vašich dětí. Od 30.10.2014 přistupujeme k následujícím opatřením, jejichž cílem je jediné – ochrana Vašich dětí :

 • dne 20. 10. 2014 byl ve škole prověřen systém uzavírání vstupů do budovy školy, která je elektronicky zabezpečena
 • v době od 6.15 do 8.00 hodin je vstup pro rodiče, kteří vedou děti do MŠ pouze přes zvonek u hlavních vchodů „A“ a „B“, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni učitelkou MŠ, případně jedním z provozních pracovníků, kteří mají stanovený dohled
 • Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
 • od 8.00 hodin až do konce provozu do 16.00 hod. je škola přístupná opět pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, za kým dotyčná osoba jde
 • rodičům a dětem budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • zaměstnanci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
 • v době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ a návštěva čeká za uzamčenými dveřmi
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
 • provozní vchod do MŠ – u kuchyně - je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží
 • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem (kamerový systém, vnitřní telefonní linky, apod.)

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2014     

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy                                                                                                 

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do herny - oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo;

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku