Co by mělo umět vaše dítě před nástupem na základní školu?

 

"Platí, že to, jak je dítě připraveno na školu, je hlavně vizitkou rodičů." (Informatorium)
 

 • Znám své jméno, příjmení, bydliště, vyjmenuji členy rodiny a jejjich jména
 • Zazpívám písničku nebo řeknu básničku
 • Správně vyslovuji hlásky
 • Samostatně pracuji v kolektivu ostatních dětí a splním jednoduchý úkol
 • Pozorně poslouchám čtenou pohádku a vypravování druhého a jednoduše reprodukuji text, popř. odpovím na otázky
 • Mám alespoň malinké znalosti z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
 • Znám zásady slušného chování - pozdravím, poděkuji, požádám o něco
 • Vydržím si hrát s vybranou hračkou, započatou hru nebo jinou práci dokončím
 • Stříhám a lepím
 • Správně držím tužku a pastelku, maluji a vymalovávám
 • Poznám základní barvy
 • Počítám předměty, porovnávám jejich počet (více, méně)
 • Poznám čísla a seřadím je
 • Přiřadím k danému počtu číslici
 • Vím, kde je vlevo-vpravo, nahoře-dole, před-za
 • Pojmenuji a poznám čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník
 • Najdu rozdíly v obrázcích
 • Najdu stejné obrázky
 • Zapamatuji si řadu pěti slov
 • Poznám sluchem první písmeno ve slově a zopakuji ho
 • Seřadím obrázky známé pohádky podle děje
 • Umím se samostatně obléct, zapínat knoflíky a umím si zavázat tkaničku

MÁMO, TÁTO, UMÍM TO ?

 

Bezpečnostní opatření 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem, které se odehrály v poslední době, Vás žádáme o spolupráci k zajištění bezpečnosti Vašich dětí. Od 30.10.2014 přistupujeme k následujícím opatřením, jejichž cílem je jediné – ochrana Vašich dětí :

 • dne 20. 10. 2014 byl ve škole prověřen systém uzavírání vstupů do budovy školy, která je elektronicky zabezpečena
 • v době od 6.15 do 8.00 hodin je vstup pro rodiče, kteří vedou děti do MŠ pouze přes zvonek u hlavních vchodů „A“ a „B“, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni učitelkou MŠ, případně jedním z provozních pracovníků, kteří mají stanovený dohled
 • Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
 • od 8.00 hodin až do konce provozu do 16.00 hod. je škola přístupná opět pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, za kým dotyčná osoba jde
 • rodičům a dětem budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • zaměstnanci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
 • v době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ a návštěva čeká za uzamčenými dveřmi
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
 • provozní vchod do MŠ – u kuchyně - je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží
 • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem (kamerový systém, vnitřní telefonní linky, apod.)

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2014     

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy                                                                                                 

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do herny - oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo;

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku