UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro rodiče dětí, které navštěvují sbor při naší mateřské škole.

V pátek dne 27.11.2015 se nebude konat pravidelné zpívání dětí, které navštěvují náš sbor.

Děkujeme za pochopení.

Adventní ča

"Adventní čas, připraví nás na dobu vánoční

otevřít chcem, svá srdce všem, tím ať náš advent zní

Advent je příchod nebeských výhod, nejen slev na každý krám,

honit a zlobit se nesluší tomu kdo na duší nechce mít bouli a šrám."


 

Blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce a my se společně s našimi dětmi naladíme na nastávající dobu radostného očekávání Vánoc.

 

Naše krůčky nás zavedou :

1.12.2015 - Betlém v Horní Lidči - předběžná cena za autobus 15,- Kč

3.12.2015 - Vánoční koncert ZUŠ Valašské Klobouky - cena 10,- Kč

3.12.2015 - Mikulášská nadílka - cena 19,- Kč

9.12.2015 - Vánoce na Kosence - cena 35,- Kč - 5.třída+4.třída

11.12.2015 - Vánoce na Kosence - cena 35,- Kč - 1.třída+3.třída

18.12.2015 - Vánoce na Kosence - cena 35,- Kč - 2.třída+6.třída

Pokud nemáte zájem, aby se Vaše dítě kulturní akce účastnilo, bude mu v průběhu akce umožněno vzdělávání v jiné třídě. 

Akce není povinná, proto si účast dítěte domlouvejte ve svých kmenových třídách, kde svůj souhlas s finančními i organizačními podmínkami stvrdíte podpisem.

 

Děkujeme a přejeme krásné a pohodové prožití adventní doby.

Bylinková cestička ke zdraví

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří jste se aktivně zapojili do našeho projektu „Bylinková cestička ke zdraví“. První úkoly máme úspěšně za sebou, ale teď nás čekají úkoly další.

Dalším společným úkolem bude přinést pomeranč a koření ( skořice celá a badyán, které budou použity na výrobu mýdla ), které prosíme přineste nejpozději do pátku 4.12.2015.

Množství přineseného ovoce a koření záleží zcela na Vás.

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme.

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, po projednání se zřizovatelem Městem Valašské Klobouky, stanovili přerušení provozu mateřské školy ve dnech 23.12.2015 až 31.12.2015.

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí 4. ledna 2016.

 

Bezpečnostní opatření 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem, které se odehrály v poslední době, Vás žádáme o spolupráci k zajištění bezpečnosti Vašich dětí. Od 30.10.2014 přistupujeme k následujícím opatřením, jejichž cílem je jediné – ochrana Vašich dětí :

  • dne 20. 10. 2014 byl ve škole prověřen systém uzavírání vstupů do budovy školy, která je elektronicky zabezpečena
  • v době od 6.15 do 8.00 hodin je vstup pro rodiče, kteří vedou děti do MŠ pouze přes zvonek u hlavních vchodů „A“ a „B“, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni učitelkou MŠ, případně jedním z provozních pracovníků, kteří mají stanovený dohled
  • Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
  • od 8.00 hodin až do konce provozu do 16.00 hod. je škola přístupná opět pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, za kým dotyčná osoba jde
  • rodičům a dětem budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
  • zaměstnanci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
  • v době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ a návštěva čeká za uzamčenými dveřmi
  • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
  • provozní vchod do MŠ – u kuchyně - je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží
  • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem (kamerový systém, vnitřní telefonní linky, apod.)

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2014     

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy