Babičky a dědečci čtou dětem ve školce - dílčí projekt, který spojuje generace .....

Proč ?

Jakou podobu mají vztahy mezi generacemi? Projekt „Babičky a dědečci čtou dětem ve školce“ si klade vysoký cíl – bojovat proti problému, který se šíří napříč celou Evropou. Tím problémem je – nepochopení.

Přestože dříve se rozdílné generace stávaly přirozenou součástí svých životů, v posledních letech se zejména vnoučata a senioři vzdalují. Přestávají se znát, chápat a vnímat. V dnešní době jsou senioři často podceňováni, bráni jako přítěž, jako někdo, kdo již ve vetšinové společnosti těžko hledá uplatnění. A přitom třeba právě generace dnešních třicátníků a ctyřicátníků ještě pamatují, jak důležití pro ně byli a často ještě jsou prarodiče, se kterými trávili čas. A uvědomují si, že starší lidé mohou být pro svou rodinu i přátele ještě v mnohém užiteční a své místo ve společnosti prostě mají. Ne každé dítě z naší školky má to štěstí vyrůstat s babičkou nebo dědečkem. Proto jsme se rozhodli propojit dětský svět se světem seniorů. Většina dětí má prarodiče ještě v produktivním věku a samy stáří jako takové neměly dosud možnost vnímat. Snahou společného setkávání je tedy odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

Jak na to ?

V pondělí 10.10. 2016 jsme tak mohli s dětmi přivítat paní Karlu Šerou z Klubu seniorů ve Valašských Kloboukách, která nám přišla přečíst pohádku při odpočívání. Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače.

Jak budeme pokračovat ?

Dědečkové a babičky při každé návštěvě budou dětem nejen číst pohádky či příběhy, ale budou si s nimi také povídat o knížkách a jejich hrdinech. To nejdůležitější, co by dětem, rodičům a seniorům tento projekt měl přinést, je vzájemný respekt, sdílení společného času a radost ze čtení.

A nezůstaneme jen u čtení. V předvánočním čase bychom se chtěli připravit na příchod čertů a Mikuláše, společným pečením voňavých pánů z kynutého těsta a jarní období by se neslo v duchu společného tvoření.

A co Vy? Nechcete se k nám přidat ? 

                                                                                    Těšíme se na Vás ....

 

 

Domestos pro školy

Naše škola se opětovně zapojila do soutěže Domestos pro školy, jejíž cílem bylo zlepšení úrovně školních toalet. Od 1. 10. do 31. 12. 2016 budeme přibližně každé 3 týdny společně plnit jednu aktivitu na vylepšení našich školních toalet. Za každou splněnou aktivitu škola získává 100 bodů. Pro splnění je nutné nahrát alespoň 1 fotografii dokumentující průběh aktivity a proměnu toalet. Další body naše škola může získat od vás rodičů, kteří budete nahrávat účtenky za nákup produktů Domestos a budou i hlasovat pro jednotlivé aktivity, čimž vám předem děkujeme za podporu.

 

Tak do toho a držme si palečky, první aktivitu už máme splněnou, mrkněte se na www.domestosproskoly.cz !

Pracovní doba v jednotlivých třídách

pro školní rok 2016/2017

 

1. třída - Kuřátka  -  6.30 - 16.00 hod.

2. třída - Motýlci -   6.30 - 15.30 hod.

3. třída - Veverky -  7.00 - 16.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.00 hod. )

4. třída - Koťátka -  6.00 - 15.30 hod.

5. třída - Hvězdičky - 6.30 - 16.00 hod.

6. třída - Sluníčka -  7.00 - 15.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.30 hod. )

 

Děti z 1. 2. 3. 5. 6. třídy můžete od 6.00  -  6.30 hod. vodit do 4. třídy.

Děti z  3.třídy  můžete od 6.30 - 7.00 hod. vodit do 1. třídy.

Děti z 6. třídy můžete od 6.30  - 7.00 hod. vodit do 5. třídy.

Děti z  6. třídy budou od 15.00 hod. v 5. třídě. Pouze v pátek od 14.30 hod.

Děti z 2. třídy budou od 15.30 hod. ve 3. třídě. Pouze každý pátek v 1. třídě.

Děti z 3. třídy budou každý pátek od 14.00 hod. v 1. třídě.

Děti ze 4. třídy budou od 15.30 hod. v 1. třídě.