Provoz mateřské školy

v období od 24.8.2016-31.8.2016

 

POZOR  ZMĚNA!

 

V období od 24.8.2016 do 31.8.2016 bude omezen provoz MŠ.

Děti i s oblečením voďte prosím do třídy Kuřátek vchodem B.

      Ve třídě Kuřátek budou děti z celé MŠ.

 

Děkujeme za pochopení

 

Otevření logopedické třídy v naší mateřské škole

Léto pomalu končí. Prázdniny jsou nenávratně pryč. Ten letošní školní rok bude v naší mateřské škole provázen mnohými změnami. Naše mateřská škola otevírá novou logopedickou třídu. Je odpovědí na zvyšující se počet dětí s komunikačními obtížemi. Do třídy bylo zařazeno 14 dětí na základě logopedického vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru Valašské Meziříčí, pracoviště Zlín. 
Logopedická třída bude jednou z šesti tříd v této škole. Děti si budou hrou procvičovat fonematický sluch, zrak, hmat. Společně budou objevovat a poznávat nové věci v prostorách 6.třídy, která byla přes prázdniny zrekonstruována. Individuální logopedická péče bude probíhat v samostatné místnosti s logopedickým zrcadlem. Dětem jsou k dispozici dva speciální pedagogové – logopedi. Každé dítě má vypracovaný individuální logopedický plán, který byl vytvořen na základě vyšetření z SPC.
S dětmi se bude pracovat hlavně v oblasti rozvoje řeči a to nejen výslovnosti, ale i gramatické stránky řeči a porozumění řeči. Dále se zaměříme na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj grafomotoriky a kresby a rozvoj předmatematických představ. Důležitá jsou také dechová cvičení a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel.
Rodičům dále nabízíme logopedickou depistáž, individuální přístup k dítěti, malý počet dětí ve třídě, logopedické poradenství, edukační aktivity v rodinném prostředí.
Věříme, že otevření této třídy přinese zkvalitnění péče o děti s narušenou komunikační schopností v našem městě a okolí a ulehčí jim nástup do základní školy.

více informací naleznete : LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

 

Pracovní doba v jednotlivých třídách

pro školní rok 2016/2017

 

1. třída - Kuřátka  -  6.30 - 16.00 hod.

2. třída - Motýlci -   6.30 - 15.30 hod.

3. třída - Veverky -  7.00 - 16.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.00 hod. )

4. třída - Koťátka -  6.00 - 15.30 hod.

5. třída - Hvězdičky - 6.30 - 16.00 hod.

6. třída - Sluníčka -  7.00 - 15.00 hod. ( pátek 7.00 - 14.30 hod. )

 

Děti z 1. 2. 3. 5. 6. třídy můžete od 6.00  -  6.30 hod. vodit do 4. třídy.

Děti z  3.třídy  můžete od 6.30 - 7.00 hod. vodit do 1. třídy.

Děti z 6. třídy můžete od 6.30  - 7.00 hod. vodit do 5. třídy.

Děti z  6. třídy budou od 15.00 hod. v 5. třídě. Pouze v pátek od 14.30 hod.

Děti z 2. třídy budou od 15.30 hod. ve 3. třídě. Pouze každý pátek v 1. třídě.

Děti z 3. třídy budou každý pátek od 14.00 hod. v 1. třídě.

Děti ze 4. třídy budou od 15.30 hod. v 1. třídě.