Informace k začátku školního roku

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září. Abecední seznamy dětí a jejich  rozdělení do tříd k paní učitelkám budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupní hale školy od středy 26.8.2015 a současně na internetových stránkách školy v oddíle TŘÍDY.

Nové informace: Na základě požadavků vycházíme vstříc rodičům a s účinností od 1.9. 2015 prodlužujeme provozní dobu mateřské školy: 6:00-16:00 hodin. Třídní schůzky, na kterých se dozvíte všechny potřebné informace ohledně chodu a provozu školky, ohledně všech plateb (nezdražujeme, zůstávají stejné jako loni) se budou konat individuálně v průběhu měsíce září v jednotlivých třídách.

Provoz v jednotlivých třídách od 1.9.2015 :

                                1.třída - Kuřátka - 6.00 - 15.30 hod. ( pátek 16.00 hod. )

                               2.třída - Motýlci - 6.30 - 15.30 hod.

                               3.třída - Veverky - 6.30 - 16.00 hod. ( pátek 14.30 hod. )

                               4.třída - Koťátka - 7.00 - 16.00 hod.

                               5.třída - Hvězdičky - 6.00 - 15.30 hod.

                               6.třída - Sluníčka - 6.30 - 16.00 hod.

 

Přejeme všem dětem, rodičům a také našim zaměstnancům mnoho radostných dní v naší školce v novém školním roce 2015/2016.

Těšíme se na Vás!

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do třídy - pohodlné oblečení, oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo;

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky, plastový hrníček
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku

 

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

 

Obracíme se na vás s výzvou podání nabídky na veřejnou zakázku "Přírodní zahrada-radost všedních dnů".

 

veřejná zakázka:

Přírodní zahrada-radost všedních dnů

předmět veřejné zakázky:  

dodávky

zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ: 00284611

sídlo:

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

zastoupený:

kontaktní osoba:

Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou

Ing. Radek Bařinka, barinka@mu-vk.cz,

tel. 577 311 116/603 595 970

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření ekologické a naučné školní zahrady, která bude sloužit jako otevřená učebnice přírody. Vytvoření zahrady estetického a ekologického typu jako ideální příležitost pro naplnění záměru mateřské školy, rozvoje enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty a péče o přírodní prostředí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,747.565,- bez DPH včetně 5% rezervy z přímých realizačních výdajů.

Lhůta pro podání nabídek je do 26. 8. 2015, 13:00 hodin

Místo pro podání nabídek je MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Termín a místo otevírání nabídek: v sídle zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, 26.8.2015 ve 13:05 hodin

Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace je uvedena v kvalifikační dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Více zde. : www.valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=458470

 

Mateřská škola bude mít novou zahradu

 

Díky dotaci vznikne v areálu Mateřské školy Valašské Klobouky přírodní zahrada, v rámci projektu "Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu podporující environmentální vzdělávání dětí předškolního věku".

Jde o získávání důvěrného vztahu k přírodě a souvislostem k ní. Chápání přírody, jako neoddělitelné součásti života, formování základních životních návyků, praktické inteligence, vytrvalosti, obratnosti, přizpůsobivosti, schopnosti improvizace.. V prostředí pohledově a funkčně rozčleněném budou mít děti možnost naučit dívat se na své okolí, pozorovat, hledat, správně pojmenovávat jevy, rostliny, zvířata, děje, zapojovat všechny smysly, poznávat základní elementy v přírodě, využívat komplexní nabídky aktivit. Bude vytvořen dostatek příležitostí k pobytu v přírodě. Vybavení zahrady umožní rovnoměrný a celistvý rozvoj pohybové soustavy s důrazem na rovnováhu, zdravé pohybové návyky, schopnost spolupráce s ostatními, učit se, spolehnout se sám na sebe.

Pro radost i poučení malých dětí byl vytvořen projekt, díky němuž zahrada školky získá nové uspořádání, výsadbu, ale hlavně moderní hrací prvky. Akce je nyní ve fázi územního řízení a samotná realizace je plánována na podzim.

„Původně mělo budování zahrady proběhnout přes prázdniny, ale z legislativních důvodů bude celý proces povolování stavby delší, než se plánovalo," vysvětlila posun realizace starostka Eliška Olšáková. „Pěkné prostředí vychovává a děti si novou zahradu zaslouží. Její stávající vybavení je zastaralé a některé prvky jsou ve špatném stavu," dodala starostka.

Návrh zahrady v přírodním stylu

Záměrem projektu je vytvoření ekologické a naučné školní zahrady, která bude sloužit jako otevřená učebnice přírody a bude zbudována výhradně z přírodních materiálů. Zahrada bude estetického a ekologického typu a díky tomu dojde k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a péče o přírodní prostředí. Snahou je, aby si děti vytvářely dobrý vztah k sobě, k druhým a k okolí, ve kterém žijí - zejména k přírodě a životnímu prostředí.

„V zahradě se děti naučí přírodu lépe poznávat, vnímat ji formou vlastních prožitků a hlavně o ni pečovat. Bude v ní umístěno mnoho různorodých rostlin, keřů, stromů a přírodních prvků," uvedla spoluautorka projektu Ivana Pončíková. „Mezi nejzajímavější prvky patří věž z palisády, proutěné hnízdo, dřevěná zvířátka, dalekohled, tabule na kreslení, skluzavky, dřevěný labyrint a mnoho jiného," doplnila Pončíková.

Zahrada bude sloužit nejen pro potřeby školky, ale také jako ukázkový celek výukové školní zahrady pro všechny, kteří zahradu navštíví (např. rodiče, prarodiče).

Celkový rozpočet činí 2 198 863 Kč a je na něj uznána 90% dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

Datumy k realizaci budou upřesněny.

Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem Městem Valašské Klobouky stanovili přerušení provozu mateřské školy ve dnech 20.7.201514.8.2015. Provoz mateřské školy bude obnoven 17.8.2015.

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka MŠ

 Oznámení o přerušení provozu MŠ

Stanovení úplaty za vzdělání v období letních prázdnin

V období  letních prázdnin se hradí částka daná vyhláškou podle rozsahu přerušení provozu mateřské školy a to následovně :

 

za měsíc červenec 2015 úplata ve výši  180,- Kč

za měsíc srpen 2015 úplata ve výši 170,- Kč

stanovení úplaty ředitelkou MŠ

 

 

Bezpečnostní opatření 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem, které se odehrály v poslední době, Vás žádáme o spolupráci k zajištění bezpečnosti Vašich dětí. Od 30.10.2014 přistupujeme k následujícím opatřením, jejichž cílem je jediné – ochrana Vašich dětí :

 • dne 20. 10. 2014 byl ve škole prověřen systém uzavírání vstupů do budovy školy, která je elektronicky zabezpečena
 • v době od 6.15 do 8.00 hodin je vstup pro rodiče, kteří vedou děti do MŠ pouze přes zvonek u hlavních vchodů „A“ a „B“, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni učitelkou MŠ, případně jedním z provozních pracovníků, kteří mají stanovený dohled
 • Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
 • od 8.00 hodin až do konce provozu do 16.00 hod. je škola přístupná opět pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, za kým dotyčná osoba jde
 • rodičům a dětem budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • zaměstnanci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
 • v době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ a návštěva čeká za uzamčenými dveřmi
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
 • provozní vchod do MŠ – u kuchyně - je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží
 • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem (kamerový systém, vnitřní telefonní linky, apod.)

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2014     

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy