• Sluníčka - školní rok 2015/2016
    Učitelky :  Eva Kaderová, Bc. Nikola Štefánková

  • Děti ze třídy Sluníček : Pozlovský Michal, Bučková Eliška, Buček Vojtěch, Floreš Martin,
    Lehocký Daniel, Horvát Marián, Vošahlík Jiří, Zvoníčková Nina, Poliaková Natálie, Gajdová Alena, Kačor Daniel Alain, Trčka Pavel, Hyžák Ondřej, Stružka Šimon, Mačková Denisa, Čočková Zita, Tkadlecová Tereza, Kolínková Sofie, Vančuřík Viktor, Navrátil Antonín, Machů Barbora, Žák Matěj.