Vážení rodiče,

25.5.2018 nabyde platnost nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv. GDPR.

Nalezený obrázek pro gdpr

Shromažďování osobních dat v organizaci Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů (dítě) a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů (rodič).

Kdy se jedná o zákonné normy? Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy. (evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád-přijetí dítěte, třídní knihy, omlouvání dětí, individuální vzdělávání, apod.)

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu? ( souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte, souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií, audio a videozáznamů z výchovně-vzdělávací činnosti a školních akcí na webových stránkách školy, či nástěnce za účelem informovanosti, případně propagace mateřské školy, souhlas se zveřejňováním výšky stravného za daný měsíc na nástěnkách školy a webových stránkách školy spojené s variabilním číslem dítěte, souhlas se zveřejňováním seznamů dětí při organizování školních, mimoškolních akcí a soutěží, souhlas s uváděním údajů o osobách, které budou odvádět výše uvedené dítě z mateřské školy (jméno a příjmení osoby))

Připravili jsem pro Vás podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů a prosíme Vás o vyzvednutí, vyplnění a odevdání si záznamu v jednotlivých třídách.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu (po dobu docházky dítěte do naší MŠ), případně souhlas odvolat.

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu

v měsíci červenci a srpnu školního roku 2017/2018

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky 14/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

měsíc  červenec 2018            úplata ve výši    120 Kč

měsíc  srpen 2018                 úplata ve výši    190 Kč

 

Ivana Sáblíková, ředitelka MŠ

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, p.o. , v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem Městem Valašské Klobouky stanovili přerušení provozu mateřské školy ve dnech 16.7.2018 - 10.8 2018. Provoz mateřské školy bude obnoven 13.8.2018.

 

Zvláštní host našeho jídelníčku :

Kuřecí roláda s barevnou ryží

Bílá x hnědá x černá rýže

Bílá rýže není pro vás nijak špatná, ale kvůli odstranění její slupky je na živiny poněkud chudší.

Hnědá rýže je proto o něco lepší volbou, z pohledu zdraví – má více zdravých látek, vyšší obsah vlákniny.

Černá rýže je zdraví nejprospěšnější

  • Je bohatým zdrojem antioxidantů
  • Dobrým zdrojem vlákniny, který zlepšuje zdraví trávicího ústrojí
  • Bojuje proti zánětu
  • Přispívá ke zdraví srdce
  • Neobsahuje lepek
  • Pomáhá zpomalit vstřebání cukru v krvi a pomáhá tak předcházet cukrovce
  • Může pomoci detoxikovat tělo

Děti všechny tři druhy rýže ochutnaly ve čtvrtek v kombinaci s kuřecí roládou.

 

NABÍDKA

SPC pro děti s vadou řeči Vám nabízí poradenskou službu ve školním roce 2017/2018

 

KOMU: klientům s poruchami řeči a komunikace ve věkovém rozmezí

        od 3 do 6 let tj. předškolního věku a žákům školního věku.

KDY: 13.6.

KDE: Mateřská škola Valašské Klobouky, pracovna logopedie

V KOLIK: 12-14hod. (12-12,30h., 12,30-13h., 13-13,30h., 13,30-14hod.)

 

Nabízíme INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, PORADENSTVÍ

• odborné vyšetření klienta, rodičů i dalších zájemců speciálním pedagogem –

  logopedem
• zpracování povinné dokumentace pro odklad školní docházky a pro zařazení dítěte   

  se speciálními potřebami do speciálních (logopedických tříd) či běžných škol

  (dětí s vadou řeči)
• pomoc při výběru vhodných pomůcek a odborné literatury
• informace o využití počítačů pro výuku i terapii fonematického sluchu

 

DŮLEŽITÉ JE ZAČÍT S PODPOROU ROZVOJE KOMUNIKACE VČAS!

 

Objednávky přijímá ředitelka MŠ Valašské Klobouky: Bc. Ivana Sáblíková

Telefon: 577 320 024   Email: msvalklobouky@gmail.com

 

Speciální pedagog-logoped: Mgr. Marcela Ševelová

telefon:  778 404 565 (út 7-15hod.)   Email: logo.sevelova@gmail.com

Sbíráme víčka pro Kubíčka

Ahoj,jmenuji se Kuba Guryča a je mi už 6 let. Chtěl bych Vám sdělit svůj příběh..... když jsem se narodil, doktoři mi řekli,že mám vzácný syndrom Toriello–Carey. Je nás asi jen 45 na světě. Člověk je rád výjimečný, ale v tomhle to není úplně jednoduché. Omezený pohyb, špatné dýchání, jídlo mi moc nechutnalo a navíc jsem nemohl ani mrkat na mámu, díky chybějícímu mrkajícímu reflexu. První měsíce jsem trávil v nemocnici a těšil se konečně domů. S mámou jsme pilně cvičili na Vojtově stole, celkem mi to šlo a já se v mých třech letech poprvé postavil. Díky sbírání víček, mobilních telefonů a Vaší finanční pomoci jsem se podíval už i k moři, kde jsem zvládnul terapii s delfíny. Bylo to super! Začal jsem více vnímat věci okolo a trošku se mi zlepšilo dýchání. I přes všechno musí být máma 24 hodin v pozoru! Největší otravou jsou ty každodenní prášky,kapky a masti. Rodina říká,že jsem moc statečný ale taky dost tvrdohlavý! Ještě aby ne,když jsem kozoroh po mámě! Chtěl bych všem poděkovat za jakoukoliv pomoc. Víčka, nefunkční mobily i hliníková víčka od jogurtů, plechovky i vršky od piva.
Děkuji, že jste mi věnovali 2 minuty svého času a přečetli si můj příběh. Osud si nevybíráme my ale on si vybírá nás.  Ahoj !