Provoz mateřské školy v období letních prázdnin

V období letních prázdnin, tj. od 2.7.2018 do 13.7.2018  bude omezen provoz MŠ.

Děti budou rozděleny do tříd Sluníček (od 6.00-16.00hod.) a Hvězdiček. (od 6.30-16.00hod.).

Děti i s oblečením voďte prosím do výše uvedených tříd dle rozpisu:      

Ve třídě Sluníček budou děti ze třídy Motýlků a Koťátek.

Ve třídě Hvězdiček budou děti ze třídy Kuřátek a Veverek

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do třídy - pohodlné oblečení, oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo;

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, plastový hrníček
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, prostřednictvím ředitelky mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v základní výši 350,- Kč za dítě s celodenní docházkou na jeden měsíc. Takto stanovená základní částka je v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace jednotná pro všechny děti. Bezúplatnost se poskytuje pouze dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a to na účet MŠ : 204042878/0600, každý zákonný zástupce obdrží variabilní symbol pro své dítě k 1.9.2018. Úplata se hradí za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její nezměněné podobě. Děti přijaté k 1.9.2018 uhradí úplatu do 15.9.2018.

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy po dobu více jak pěti kalendářních dnů, nebo po dobu hlavních prázdnin - v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících se úplata za předškolní vzdělávání za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy a podá písemnou žádost.

V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu, či v nesprávné výši v neprospěch MŠ, může rozhodnout ředitelka MŠ o ukončení předškolního vzdělávání.

Bc. Ivana Sáblíková,  ředitelka mateřské školy

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu

v měsíci červenci a srpnu školního roku 2017/2018

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání při přerušení provozu se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky 14/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

měsíc  červenec 2018            úplata ve výši    120 Kč

měsíc  srpen 2018                 úplata ve výši    190 Kč

 

Ivana Sáblíková, ředitelka MŠ

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, p.o. , v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem Městem Valašské Klobouky stanovili přerušení provozu mateřské školy ve dnech 16.7.2018 - 10.8 2018. Provoz mateřské školy bude obnoven 13.8.2018.

 

Sbíráme víčka pro Kubíčka

Ahoj,jmenuji se Kuba Guryča a je mi už 6 let. Chtěl bych Vám sdělit svůj příběh..... když jsem se narodil, doktoři mi řekli,že mám vzácný syndrom Toriello–Carey. Je nás asi jen 45 na světě. Člověk je rád výjimečný, ale v tomhle to není úplně jednoduché. Omezený pohyb, špatné dýchání, jídlo mi moc nechutnalo a navíc jsem nemohl ani mrkat na mámu, díky chybějícímu mrkajícímu reflexu. První měsíce jsem trávil v nemocnici a těšil se konečně domů. S mámou jsme pilně cvičili na Vojtově stole, celkem mi to šlo a já se v mých třech letech poprvé postavil. Díky sbírání víček, mobilních telefonů a Vaší finanční pomoci jsem se podíval už i k moři, kde jsem zvládnul terapii s delfíny. Bylo to super! Začal jsem více vnímat věci okolo a trošku se mi zlepšilo dýchání. I přes všechno musí být máma 24 hodin v pozoru! Největší otravou jsou ty každodenní prášky,kapky a masti. Rodina říká,že jsem moc statečný ale taky dost tvrdohlavý! Ještě aby ne,když jsem kozoroh po mámě! Chtěl bych všem poděkovat za jakoukoliv pomoc. Víčka, nefunkční mobily i hliníková víčka od jogurtů, plechovky i vršky od piva.
Děkuji, že jste mi věnovali 2 minuty svého času a přečetli si můj příběh. Osud si nevybíráme my ale on si vybírá nás.  Ahoj !