Adaptace dětí v mateřské škole

Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. A ne jinak tomu je i v té naší. Některé děti tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Rodiče, kteří se obávají nástupu svého dítěte do mateřské školy, se většinou trochu zklidní, když jsou ubezpečeni, že počáteční pláč dítěte při odloučení od rodiny je jeho normální obranou proti tak velké změně v dosavadním životě. Zvýšené nároky nejsou totiž kladeny pouze na děti, ale i na rodiče. Ti by se měli zamyslet nad svým vztahem a důvěrou k mateřské škole a spoluvychovatelkám svého dítěte, měli by být schopni akceptovat, že jejich dítě bude jen jedním mezi ostatními ve skupině, neměli by prosazovat podporu pouze pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní a měli by se naučit důvěřovat svému dítěti, které začne být samostatnějším.

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
 4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
 7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
 10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.

 

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou v naší školce děti zdravé a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

 

Pedagogický a provozní tým MŠ se společně s Vámi těší na nový školní rok!

 

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do třídy - pohodlné oblečení, oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo; předškoláci - polštářek

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, plastový hrníček
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, prostřednictvím ředitelky mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v základní výši 350,- Kč za dítě s celodenní docházkou na jeden měsíc. Takto stanovená základní částka je v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace jednotná pro všechny děti. Bezúplatnost se poskytuje pouze dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a to na účet MŠ : 204042878/0600, každý zákonný zástupce obdrží variabilní symbol pro své dítě k 1.9.2018. Úplata se hradí za každé přihlášené dítě i v případě jeho nepřítomnosti, a to v její nezměněné podobě. Děti přijaté k 1.9.2018 uhradí úplatu do 15.9.2018.

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy po dobu více jak pěti kalendářních dnů, nebo po dobu hlavních prázdnin - v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících se úplata za předškolní vzdělávání za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy a podá písemnou žádost.

V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu, či v nesprávné výši v neprospěch MŠ, může rozhodnout ředitelka MŠ o ukončení předškolního vzdělávání.

Bc. Ivana Sáblíková,  ředitelka mateřské školy

Sbíráme víčka pro Kubíčka

Ahoj,jmenuji se Kuba Guryča a je mi už 6 let. Chtěl bych Vám sdělit svůj příběh..... když jsem se narodil, doktoři mi řekli,že mám vzácný syndrom Toriello–Carey. Je nás asi jen 45 na světě. Člověk je rád výjimečný, ale v tomhle to není úplně jednoduché. Omezený pohyb, špatné dýchání, jídlo mi moc nechutnalo a navíc jsem nemohl ani mrkat na mámu, díky chybějícímu mrkajícímu reflexu. První měsíce jsem trávil v nemocnici a těšil se konečně domů. S mámou jsme pilně cvičili na Vojtově stole, celkem mi to šlo a já se v mých třech letech poprvé postavil. Díky sbírání víček, mobilních telefonů a Vaší finanční pomoci jsem se podíval už i k moři, kde jsem zvládnul terapii s delfíny. Bylo to super! Začal jsem více vnímat věci okolo a trošku se mi zlepšilo dýchání. I přes všechno musí být máma 24 hodin v pozoru! Největší otravou jsou ty každodenní prášky,kapky a masti. Rodina říká,že jsem moc statečný ale taky dost tvrdohlavý! Ještě aby ne,když jsem kozoroh po mámě! Chtěl bych všem poděkovat za jakoukoliv pomoc. Víčka, nefunkční mobily i hliníková víčka od jogurtů, plechovky i vršky od piva.
Děkuji, že jste mi věnovali 2 minuty svého času a přečetli si můj příběh. Osud si nevybíráme my ale on si vybírá nás.  Ahoj !