Akce školního roku 2010/2011

 

- exkurze  do obory, beseda s myslivcem na téma péče o zvířata v zimě

- hry na sněhu, opatování, závody – medaile a sladkosti

- návštěva knihovny, beseda o knize a autorech

- návštěva Muzea a Červeného domu, život dříve a dnes

- seznámení s činnostmi v DDM – práce s hlínou a pohybové hry a soutěže

- setkání předškolních dětí s kamarády v ZŠ, prohlídka tříd a školní družiny

- shlédnutí filmového a divadelního představení – Kulturní středisko

- karnevalové dopoledne – soutěže, hry, diskotéka

- vítání jara- vynášení Moreny, tradice, zvyky na Valašsku

- otvírání studánek – jarní vycházka do přírody s rodiči

- seznámení s prací záchranářů a požárníků, účast ve výtvarné soutěži

- Návštěva Kosenky – velikonoční tradice na Valašsku

- Den Země – účast v soutěžích s ekologickým zaměřením

- Mamince -  setkání s rodinou, kulturní vystoupení dětí

- Dopravní dopoledne, řešení dopravních situací na stanovištích

- Olympiáda v běhu, skoku, hodu – diplomy, sladkosti

- Výlet do ZOO Lešná – poznávání druhů cizokrajných zvířat

- Rozloučení s MŠ – soutěže, divadelní představení, diskotéka, táborák