Akce mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2014

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byl vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 9. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ). Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků, které stále uchováváme.

A i v této soutěži jsme měly své pomyslné "želízko v ohni". Za svůj obrázek, který do soutěže poslala, získala krásné 13.místo v kategorii MŠ Anetka P.

Oficiální vyhlášení výsledků a předávání cen proběhne  během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2014 na Velehradě.

Anetko gratulujeme !!

 

Vystoupení dětí

v podnikatelském centru města Valašské Klobouky
 

 

Dne 27.6.2014 v 10.00 hod. vystoupily naše děti ze třídy Koťátek se svými country tanečky v podnikatelském centru ve Valašských Kloboukách. Předvedly se se skladbami "Country Moulové" a " Já mám rád jednu kočku". Přišli nás povzbudit i kamarádi z jiných tříd naší MŠ a se slzičkami v očích sledovali naše výkony i hrdí rodiče, babičky i dědečkové. Dětem se vystoupení moc vystoupení povedlo a nám jen zbývá poděkovat za snahu a píli, kterou přípravě věnovaly s přáním krásných prosluněných práznin.....

 

ŠKOLNÍ  AKADEMIE

 

V pondělí 23.6.2014 nám v tělocvičně zdejší ZŠ předvedly děti 1. a 2. ročníků svá vystoupení ze školní akademie.

Byl to skvělý zážitek a na konci vystoupení si směly zatančit společně s nimi i děti a paní učtelky z MŠ. Děkujeme !

 

„Noc skřítků aneb jak to chodí v noci ve školce“

 

Každoroční rozloučení předškoláků s MŠ v podobě „Noci skřítků" se uskutečnilo ze čtvrtka 19.6. na pátek 20.6.2014, kdy jsme prožili s našimi předškoláčky ze tříd Kuřátek, Koťátek, Motýlků a Hvězdiček krásné chvíle plné radosti, štěstí, odhalování záhad a dobré nálady.

Tento den začal jako každý jiný. Scházeli jsme se ráno u svačinky a rozmýšleli, jak to asi dnes všechno dopadne, kam pojedeme, co tam uvidíme, co na nás večer čeká a spousty dalších otázek, na které jsme zatím neznali odpověď. Po svačince jsme se tedy vydali vstříc dnu plného dobrodružství. Vyrazili jsme na výlety do blízkého okolí. Po odpoledním odpočinku jsme zažili hravé odpoledne plné soutěží a dovádění, jazýčky jsme si ovlažili dobrou zmrzlinkou a večer jsme strávili u ohně. Jakmile se setmělo, začali jsme hledat pohádkový poklad, který pro nás připravili "školkoví" skřítci. Po splnění všech úkolů jsme nakonec vytoužený poklad našli a spravedlivě se o něj podělili. Krásný den jsme zakončili pyžamovou párty spojenou s módní přehlídkou a nocí strávenou ve školce. Ráno bylo ještě krásnější, když jsme se probouzeli vedle svých kamarádů a hlavně hrdí na to, že jsme to zvládli bez slzičky v oku.

Putování za tajemstvím hradní paní Vilemíny

Již od pradávna je známo, že Brumovský hrad je opleten záhadami a tajemstvím. Děti ze třídy Koťátek, Motýlků a Hvězdiček se vydaly dne 19.6.2014 vláčkem jedno takové tajemství odhalit. V branách brumovského hradu nás všechny uvítal kastelán hradu, který nám hrad představil, ukázal nám jeho tajná zákoutí a prozradil nám, kdo všechno v tajuplném hradu straší. Nebáli jsme se ani když podzemí hradu potemnělo a zjevil se tajemný černý rytíř s loučí a hradní paní Vilemína, která díky pergamenu směla vyjít s námi na nádvoří hradu a tam si s náma zahrát a zazpívat. Zpátky nás odvezl vláček a s sebou jsme si odvezli nejen v batůžku papírky od bonbónků, ale hlavně spoustu zážitků.

 

Výlet předškolních dětí ze třídy Kuřátek do Horní Lidče

Dne 19.6.2014 si vyjely předškolní děti ze třídy Kuřátek na výlet do Horní Lidče. Autobusje odvezl na prohlídku Horní Lidče, navštívily výstavu dětských prací v Betlému a místní Knihovně, společně si prohlédly zvířecí farmu a bylo pro ně připraveno i zábavné odpoledne plné legrace.

 

Úspěchy dětí naší MŠ v dětské literární a výtvarné soutěži :

"POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2014"

V březnu 2014 vyhlásil HZS Zlínského kraje výtvarnou soutěž "Požární ochrana očima dětí". Soutěž byla určena pro žáky mateřských ( kategorie M1 a M2) a základních škol okresu Zlín. Výtvarně či literárně zachytit poslání a důležitost hasičů a hasičské profese, to byl úkol pro letošní účastníky soutěže.  

A i naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže, která byla vyhlášena v rámci prevence PO. V jarních měsících děti navštívily místní HZSZK ve Valašských Kloboukách a tato návštěva je zaujala natolik, že se rozhodly nakreslit obrázky s hasičskou tematikou. Obrázky jsme zaslali do soutěže a nezbývalo nám nic jiného, než držet našim malým malířům palečky.

Nejprve děti se svými obrázky bojovaly v kolech základních a okresních. Už rozhodování členů těchto porot nebylo opravdu jednoduché. Do soutěže děti poslaly krásné a velice osobité výtvory. Vybrat  však poroty musely a nejlepší díla potom postoupila ze základního do okresního kola a posléze ty nejlepší výtvory až  do krajského kola.

Letošní vyhodnocení literární a výtvarné soutěže proběhlo v kanceláři OSH Zlín ve čtvrtek 24. dubna 2014. Hodnotící komise složená z profesně specializovaných učitelek Mgr. Miroslavy Sluštíkové ze ZŠ Štípa,  Mgr. Blanky Hlavenkové ze ZŠ Křiby a Josefa Jakuby – vedoucího Okresní odborné rady prevence vyhodnotila z každé kategorie tři nejlepší práce postupující do krajského kola, které se uskutečnilo ve Vsetíně.

A děti z naší MŠ si nevedly vůbec špatně, ba naopak umístily se na předních příčkách pomyslného řebříčku.

 • Okresní kolo

          Kategorie M1
       1. místo Šimon Š. ( 6.třída Sluníčka )

          Kategorie M2
       1. místo Anna R. ( 5.třída Hvězdičky )
       2. místo Tereza T. ( 5.třída Hvězdičky )

 

 • Krajské kolo:

          Kategorie M1
          1.místo Šimon Š. ( 6.třída Sluníčka )

 

Ve čtvrtek 19. června 2014 proběhlo v prostorách HZS Zlínského kraje ve Zlíně slavnostní vyhodnocení nejlepších výtvarných a literárních prací okresního a krajského kola soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Akce se zúčastnil starosta OSH Zlín ing. Josef Bernátík, vedoucí okresní a krajské odborné rady prevence Josef Jakuba, vedoucí sekretariátu OSH Zlín paní Lenka Vajďáková a autoři vyhodnocených prací s doprovodem. V zasedací místnosti HZS ZK převzaly děti diplomy a věcné ceny. Následně územní odbor HZS ZK zajistil pro všechny účastníky odbornou přednášku spojenou s prohlídkou garáží se zásahovou technikou a nově vybudovaného multifunkčního výcvikového a sportovního areálu.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme !

 

Pasování na školáky školního roku 2013/2014

Blíží se konec školního roku a s ním se krátí i počet dnů, které ještě společně v naší školičce prožijeme. Spousta dětí se k nám po prázdninách zase vrátí, ale ti nejstarší – předškoláci již od 1. září usednou do školních lavic a tak jsme dne 17.6.2014 společně s našimi předškoláčky završili jednu etapu jejich životních cestiček. Samo sluníčko nám přálo, abychom naše děti směli pasovali ve slavnostní atmosféře, a tak všechno dobře dopadlo a my jsme hrdě přihlíželi jak se z našich dětí stávají opravdoví školáci. A teď už nám jen zbývá popřát všem, aby těch sluníčkem zalitých dnů jako byl ten náš bylo v jejich školním i rodinné životě co nejvíc a pokud se jim byť jen malinko zasteskne po pohádkách a pohlazení od paní učitelky, s otevřenou náručí je přivítáme v naší MŠ. Tak hodně štěstí.......

Vystoupení taneční skupiny ELES

eles pošta

Taneční skupina ELES funguje již 5. rokem jako jeden z kroužků DDM. Zakladatelkou a vedoucí skupiny je Lucie Sovadinová, která se se svými svěřenci věnuje stylům disko dance, disco show a street dance. Největším úspěchem je výsledek na finále Děti fitness v Praze, kde nejmenší Pošťáci získali titul mistrů České a Slovenské republiky. A děti z mateřské školy se v pátek 13.6.2014 v dopoledních hodinách byly podívat na své kamarády do ZŠ, kteří nám předvedli své taneční umění.

 

Tablo předškoláků školní rok 2013/2014

Na ulici Komenského 100 ve Valašských Kloboukách ve výloze prodejny Pavel Mynařík - Opravy čerpadel, prodej ochranných pomůcek - bylo vystaveno tablo předškolních dětí, které už brzy naposledy projdou brankou naší MŠ a 1.9.2014 hrdě vstoupí s taškou na zádech do první třídy základní školy. Tímto jim za celý kolektiv MŠ přejeme, aby i ty další dny ve škole byly tak krásné jako ten den první. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat panu Mynaříkovi za ochotu a spolupráci při instalaci tabla a za všechny předškoláčky i za paní učitelky mu patří velký a upřímný dík.

 

Fotografování dětí

Na stránkách naší MŠ byly zveřejněny fotografie dětí jednotlivých tříd za školní rok 2013/2014.

Ochrana ptáčků před nárazy do sklel

Chránit ptáčky před nárazem do skel. Je to snadné!

Každý rok zahynou v České republice po nárazu do prosklených ploch sta tisíce ptáků. Je dobře známo, jak nebezpečné jsou v tomto ohledu dlouhé prosklené stěny, ale stejně „vražedná“ mohou být i okna a prosklené stěny na našich domech nebo sklenících, ba i na naší školce. Většina ptáčků přitom umírá zbytečně. Upozornit je na skleněnou překážku totiž není vůbec složité. Uvědomili jsme si, že letící pták v prosklené ploše nevidí překážku. Pokud je osazena čirým materiálem, považuje plochu za prostor vhodný k průletu. A zabránit tomuto zbytečnému úhynu drobných tvorečků přispěchal Honzík s maminkou a věnovali naší školce samolepící siluety ptáků, které ochotně a sami na ptáčkům nebezpečná okna společně nalepili.

Vždyť každý zachráněný ptáček má smysl. Děkujeme !!

 

 

Výstava dětských výtvarných prací

Dne 2.6.2014 jsme slavnostně zahájili výstavu dětských výtvarných prací. Výstava se nachází v prostorách Červeného domu ve Valašských Kloboukách a potrvá do 30.6.2014. Jsou zde k zhlédnutí výtvarná díla z celoroční práce dětí naší mateřské školy. Prostory Červeného domu jsou pro veřejnost uzamknuty, ale pokud si nechcete nechat ujít tento vyjímečný zážitek, zavítejte do Muzea města Valašských Klobouk, kde Vám s ochotou odemknou dveře do dětských srdíček.

 

 

Oslava Dne dětí

Dnes v pondělí 2.6.2014 k nám zavítali klauni z města zábavy a kouzel. Jsou to kamarádi všech dětí, cestují za nimi, kamkoli je potřeba a dneska i k nám do školky. Ukázali nám, že umí děti rozesmát, naučit je kouzla a pobavit je. A tak jsme společně oslavili svátek všech dětí.

Divadelní představení"Sněhurka a deset trpaslíků"

Krásný příběh s ještě krásnějšími kulisami a skvělými hereckými výkony nám předvedly děti ze ZŠ Lačnov pod vedením paní učitelky Mgr. Marty Odehnalové, kteří nám přijely ve čtvrtek 29.5.2014 zahrát pohádku o Sněhurce a jejích deseti kamarádech. A jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo a my se už teď těšíme až k nám zase zavítají děti ze ZŠ Lačnov s novou pohádkou.

 

Výlet mladších dětí do Hostětína

Ve dnech 21.5.2014 a 22.5.2014 jsme si vyjeli na výlet i s našimi mladšími dětmi do čarovné přírody Bílých Karpat. Výlet do bylinkového ráje - zahrady, kde se žije v souladu s přírodou. Našli jsme zde bylinkové zahrádky, kde jsme se dozvěděli jaká bylinka nám pomůže třeba s bolavým zoubkem nebo od rýmy. Poznávali jsme ovocné stromy, seznámili jsme se s různými druhy ptáků, plazů i hadů, z nichž každý zde má svůj "domeček". Byl to velmi hezký a hlavně poučný výlet. 

 

 

Výlet předškoláků do ZOO Lešná

A je tu čas krásných výletů za poznáním. A nebylo tomu jinak ani u nás. Dne 19.5.2014 se naši předškoláčci vydali na výlet do ZOO Lešná. S napětím jsme ráno vstávali a vykukovali z okna, zda nás uvítá svými paprsky sluníčko nebo opět na nás vykoukne uplakaný mrak. A s radostí jsme zjistili, že sluníčko sice ještě nestačilo vysušit všechny loužičky, ale nic nebrání tomu, abychom si sbalili svačinky a vyrazili vstříc novému dobrodružství. Autobus nás zavezl až k branám zologické zahrady, kde jsme shlédli známá i méně známá zvířátka, která tuto zahradu obývají. Směli jsme si vyzkoušet jízdu ZOO vláčkem, která nám odhalila i tajná zákoutí krásné zoologické zahrady. Nakonec jsme s chutí snědli všechny dobrůtky od maminek a už jsme se těšili zpátky do školky. Počasí nám skutečně přálo a výlet se nám moc líbil.

Besídky ke Dni matek

Druhou květnovou neděli slaví všechny maminky svůj svátek. V naší školičce tradičně tomuto krásnému svátku věnujeme náležitou pozornost, a ne jinak tomu bylo i letos. V jednotlivých třídách se konaly besídky určené právě pro maminky. Děti prostřednictvím veselých a milých básniček, divadelních představení, písniček i tanečků maminkám vyznaly svou opravdovou a čistou lásku. A nakonec ještě přidaly své vlastnoručně vyrobené dárky, které mají cenu zlata!!!

Divadelní představení s logopedickou tématikou

Lední medvídek“

 Pohádka vypráví o medvídkovi, který se vydal do světa, aby hledal kamarády. Na své cestě potkává různá zvířátka a cestuje různými dopravními prostředky. Pohádka má logopedický a výchovný přínos. A jestli se to medvídkovi povede? To se ukáže na závěr.

 

 

Výchovný koncert ZUŠ Valašské Klobouky

Stejně jako minulý rok, tak i letos si pro nás připravily děti a jejich učitelé ze ZUŠ Valašské Klobouky koncert s překvapením.V pondělí 12.5.2014 na nás čekal zahradníček se svými pomocníky, kteří přispěchali na pomoc s pěknou písničkou. Přispěchal i Bob a Bobek a rozdával mrkvičku na zdravé zoubky a Nanynka přinesla zelí přímo ze zahrádky, abychom ochutnali letošní úrodu. A že se letos urodilo talentů v ZUŠ, jen co je pravda. Naší školkou se nesly libé tóny flétniček, housliček, po parapetních deskách nám skotačily tóny varhan a klarinetů, prostě nádherná podívaná a lahoda pro naše ouška.

Děkujeme mnohokrát za moc hezky připravené vystoupení všem zúčasněným.

 

Zuby, zoubky, zoubečky aneb "Co dokážou čisté zoubky ?"

Ten, kdo je má, ať se chlubí
ty je můžeš taky mít !
Co dokážou zdravé zoubky ?
Celou pusu rozsvítit.

Dne 7.5.2014 nás navštívily studentky oboru Zubní lékařství a učily děti čistit zoubky. Děti se seznámily s tajemnými zákoutími dutiny ústní, o příčinách, které způsobuje zubní kaz, byla jim hravou formou přiblížena správná technika čištění zubů a především správný výběr kartáčku. Děti samotné si prakticky vyzkoušely, jak správně se o zoubky starat, aby nás bacil Cecil už vůbec nikdy nepřekvapil.

 

Filipojakubský čarovný den aneb čarodějnice v MŠ

Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním čarodějnic. Ne jinak to bylo i u nás na zahradě naší MŠ. My jsme si však počkali na ten pravý den, kdy nečisté síly měly větší moc než jindy a ten pravý čarodějnický rej u nás vypukl v úterý 6.5.2014.  Počasí nám přálo, tak jsme jsme si oblékli pravé čarodějnické oblečení, splnili pár čarodějných úkolů a tím složili čarodějnickou maturitu, potom společně na ochranu před čarodějnicemi jsme spálili čarodějnici, a tak oslavili společně příchod jara.

 

Den Země 2014

Tvořivá soutěž - „Zapojte fantazii a vypěstujte ozdobný květináč provoněný bylinkami “

Oslavy Dne Země ve Valašských Kloboukách letos zpestřovalo hned několik soutěží pro děti, studenty i veřejnost.

Jednou ze soutěží na počest oslav Dne Země, které se zúčastnily i děti z naší MŠ byla soutěž o vypěstování nejkrásnějšího květináče plného voňavých bylinek. Děti si samy ozdobily květináče, zasadily rostlinky šalvěje, meduňky, ženšenu a jiných zdravých bylinek, staraly se o ně, zalévaly a dokonce i jim zpívaly, jen aby ta jejich rostlinka byla ta nejhezčí. Celá mateřská škola soutěžila jako kolektiv a tak jsme dne 15. 4. 2014 všechny bylinkové květináče přinesli na MěÚ Valašské Klobouky, odbor životního prostředí. Po bedlivém hodnocení došla porota k radostnému rozhodnutí. Snaha a píle dětí z naší mateřské školy byla po zásluze ohodnocena zaslouženým 2. místem v kategorii Mateřské školy a Dětského domova, Základní a Praktické školy Valašské Klobouky.

Nejlepší pěstitelé obdrželi finanční dar.

 

Divadelní představení Divadla V batohu

"Námořnická pohádka"

Veselá pohádková komendie o námořníku Frantíkovi, který putoval kolem světa, aby zachránil prínceznu Aničku, unesenou piráty sedmi moří. Dne 23.4.2014 k nám zavítalo loutkové činoherní představení. Děti se interaktivně zapojovaly do děje, na mapě světa hledaly světadíly, státy a města a také poznávaly zvyky různých národů. Celé představení bylo doprovázeno zpěvy a libými tóny kytary.

 

 

Návštěva sběrného dvora ve Valašských Kloboukách

V úterý a ve středu 15.4. a 16.4. se postupně vydaly všechny naše třídy mateřské školy na exkurzi do sběrného dvora na třídění odpadů. Byli jsme provedeni po celém areálu sběrného dvora a mohli jsme zhlédnout způsoby třídění veškerého odpadu.  Nově vzniklý sběrný dvůr má nejmodernější technologii. Kromě zemní váhy, na  které jsme se směli všicni zvážit, nám byla představena i sběrna nebezpečného dopadu nebo paletizační váha a mohli jsme zde najít až 14 velkoobjemových kontejnerů na ukládání různých druhů odpadů.

Pracovnice sběrného dvora si pro nás připravily nejen poutavý komentář, ale i zajímavé soutěže, ve kterých si děti mohly vyzkoušet jak dalece umí třídit odpad. Byla to soutěž, kde nikdo nebyl poraženým, zato všichni obdrželi čestné medaile.

 

Divadelní představení "O medvědu Ondřejovi"

Dne 4.4.2014 naše děti navštívily divadelní představení "O medvědu Ondřejovi" v KD Klobučan a dozvěděly se, že na zámku v jednom království chtějí vdát princeznu Zlatavu za urozeného nápadníka, protože království nemá krále. Princezna se ale vdávat nechce a tak se vydá pro radu k babce kořenářce. Cestou potká hajného Ondřeje, který se jí zalíbí a on její lásku opětuje. Královna nechá vyhlásit, že ten, kdo princeznu najde v tajné komnatě ve věži, se stane králem. Loupežníci Hrombambul a Strašbuján, kteří v království řádí, se převléknou za prince a ucházejí se o princezninu ruku. Ondřejovi babka kořenářka poradí, aby se převlékl za medvěda a šel také do zámku hledat princeznu. Všichni po princezně marně pátrají. Ale jediný Ondřej v přestrojení za medvěda najde cestu k princezně a k jejímu srdci. Pohádka se nám všem moc líbila a drželi jsme palečky Ondřejovi i princezně až do konce.

 

Dne 25.3.2014 naši mateřskou školu navštívila předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro oblast zemědělství, životní prostředí, územní plánování a rozvoj venkova Mgr. Milena Kovaříková, která děti i nás dospělé obeznámila s produkty některých výrobců potravin i plánovaným vývojem projektu Potravina z regionu. Paní Kovaříková nám představila katalog všech výrobců, které bychom mohli oslovit a domluvit se na podmínkách dodávání jejich potraviny do naší školní jídelny. Cílem projektu je prosadit na trhu potraviny od místních producentů, které mají jasný původ, jsou zárukou dobré kvality a výjimečných chuťových vlastností. Jedná se o zajímavý projekt a naše školka je ochotná, se do něj zapojit.

Více na : https://www.potravinazregionu.cz/index.php

 

 

Zlínský škrpálek - 9. ročník přehlídky šikovných dětí z mateřský škol.

 

Více než čtyřistapadesát dětí z dvaadvaceti mateřských škol napříč celým Zlínským krajem letos předvedlo své umělecké nadání. Už podeváté se letos konal tradiční svátek pro všechny šikovné děti z mateřských škol a jejich rodiče s názvem Zlínský škrpálek. Akce se uskutečnila v Kongresovém centru ve Zlíně. Záštitu nad 9. ročníkem přijala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, která v úvodu všechny účinkující, jejich doprovod a hosty vřele přivítala.  Program byl pestrý prezentacemi aktivit, které se v MŠ uskutečňují, chvílemi pódiem vířily barevné kostýmy malých tanečníků, střídaly je písničky s kytarou, folklórní a country tanečky či pohádková představení. Doprovodnou akcí přehlídky byla výstava výtvarných prací dětí z mateřských škol ve foyer Kongresového centra.

Zkrátka o zábavu bylo postaráno!

A jak jsme již v úvodu předestřeli, na této přehlídce děti z naší mateřské školy nebyly zdaleka jen v roli diváků – patřilo jim i jeviště!  A právem.... Pro mnohé z nich bylo vystoupení před tolika diváky zcela ojedinělým zážitkem. Přípravy na tuto událost byly pečlivé a děti se s blížícím se termínem nemohly dočkat, až budou moct ukázat všem, co se naučily. A bylo tu dlouho očekávané pondělí 24.3.2014 a my jsme se všichni sešli ve vestibulu Kongresového centra. Na tvářích rodičů se značilo očekávání a děti se chvěly touhou a nadšením. Když jsme se rozloučili s rodiči, kteří se usadili do útulných křesel, převlékli jsme se do slušivých country oblečků, kluci si narazili kovbojské klobouky a čekali jsme až nás uvede vystupující moderátor v líbivém převleku klauna. Napětí a nervozita byla znát na každém z nás..... najednou jsme uslyšeli v zákulisí název naší mateřské školy a všem bylo jasné, že nadešla naše chvíle. Děti za doprovodu melodie písničky "Country Moulové" nastoupily plny sebevědomí a odhodlání na jeviště. V tento okamžik šla nervozita stranou a užívali jsme si svých pár minut slávy, ani se dětem nedivíme vždyť byly na prknech co znamenají svět. Dětem se taneček povedl na jedničku. Odcházeli jsme s pocitem pěkně stráveného odpoledne a s malou odměnou za účast. Děkujeme všem rodičům za podporu  a doprovod na toto vystoupení.

Návštěna HZS Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách

"Já znám mnoho povolání, pekař nebo strojvůdce, co je však mé velké přání, stát se jednou hasičem. Hasič hasí požáry, pomáhá vždy lidem, řeší všechny maléry ne s ledovým klidem. Hasič, to je pane chlap, svaly má a chytrý je, k požárům nejezdí rád, vždy ale uhasí je."

A jak to chodí u hasičů nám ochotně ukázaly a předvedli pracovníci HZS ve Valašských Kloboukách. Směly jsme si vyzkoušet skutečnou hasičskou výstroj, potěžkat hadici, prohlédnout si hasičský vůz a v neposlední řadě jsme mohly sledovat hasiče při jejich náročné práci.

A my jim za to děkujeme!

 

Divadelní pohádka "O Popelce"

Dnes 12.3.2014 k nám zavítal s pohádkou "O Popelce" pan Taraba se svým loutkovým divadlem. Ve svých kapsách měl ukryty spousty pohádek většinou klasických, upravených pro oko a mysl nejmenšího diváka. Jedná se o potulné divadlo jednoho herce...vypravěče, kdy v jeho rukách, jinak dřevěné, loutky ožívají. A jako v každé pohádce dobro zvítězilo nad zlem. Pohádka byla protkána známými i méně známými písničkami v doprovodu kytary. Pan Taraba a jeho vyprávění nás natolik upoutalo, že jsme prožili krásnou hodinku plnou tanečků, písniček a veselého vyprávění.

 

Návštěva Městské knihovny

Kniha není jen sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kniha je kamarád, který je vždy na blízku, kniha je lék když máme bolístku. Děti ze třídy Koťátek a Motýlků dnes navštívily Městskou knihovnu  a dozvěděly se mnoho zajímavého o dětských knížkách a jejich autorech. Velký dík patří paní Jařabové, která celou akci měla úžasně připravenou.

Hurá, je tu karneval!

"Haló pane karnevale, račte dále,račte dále.Všecko máme na míru, z krepového papíru. Já jsem s hůlkou kouzelnice, Veronika slunečnice. Všihcni vás zvem hej,hej,hej, na maškarní rej !" 

Hurá, je tu karneval!

Zaznělo dnes 24. února 2014 všemi třídami naši MŠ. Měli jsme zde již tradiční masopustní karneval. Přípravy na tento den probíhaly již od minulého týdne, kdy si děti vyráběly masky, girlandy a klobouky. Těmi si vyzdobily třídy a mohl začít ten pravý karnevalový rej, naší školkou se táhl zpěv, smích a veselé hlaholení dětí a mohli jsme se zde potkat s mořskými pannami, nechyběli kovbojové, klauni, princezny a jiné pohádkové bytosti. Všechny děti radostně vítali karneval. Bylo to radostné dopoledne plné smíchu a děti i paní učitelky si jej s chutí užily

 

Canisterapie aneb kde úsměv pomáhá

V pátek dne 21.2.2014 k nám zavítala vzácná návštěva. Přišel za náma čtyřnohý kamarád, vlastně šestinohý, protože canisterapeutického pejska doprovodila i jeho majitelka. Nenásilnou formou nám společně vysvětlili pojem a funkce canisterapie. Ukázali nám společně, jak se o pejska starat, čím ho krmit a co vůbec nesmí, co je pro něho dobré a co špatné, jak nás pejsek může ochránit a naopak, jak se můžeme bránit proti útoku zlého psa.

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší.

 

Návštěva předškoláků v ZŠ

 

Začátek roku bývá pravidelně ve znamení zápisů dětí do prvních tříd základních škol. Nejinak tomu bylo i letos. Pro snadnější vstup do školy volíme pozvolné a pravidelné seznamování předškoláčků se školním prostředím. Ve středu 29.1.2014 se naši předškoláčci šli podívat na své o rok starší kamarády do prvních tříd. Ti jim předvedli, jak umí číst, psát a počítat.

 

 

Pohádkové divadlo

Malé diváky přijelo dne 16.1.2014 do naší MŠ potěšit pohádkové divadlo s krásnými loutkami. Děti pozdravil zamilovaný kominíček, krásná Majdalenka, držely palečky Sněhurce a sedmi trpaslíkům a v neposlední řadě se dozvěděly co všechno se může vejít do břicha Otesánka. Kouzelné pohádky byly jednoduché svým dějem, doprovázené melodickými písničkami, zkrátka pohádky jak mají být!

 

Beseda na téma " ŠKOLNÍ ZRALOST"

Beseda na téma " ŠKOLNÍ ZRALOST"  proběhla dne 15.1.2014  v prostorách MŠ Valašské Klobouky za účasti paní Mgr. Markéty Šobáňové, paní Mgr. Věry Balouškové a učitelkami 1. tříd ZŠ. 

Našli jsme zde odpovědi na otázky týkající se vstupu do ZŠ, školní připravenosti i možnosti odkladu školní docházky.

Věříme, že tato přednáška byla pro Vás, milí rodiče,  přínosná.

Obzvláště bychom alespoň touto cestou chtěli poděkovat paní Mgr. Markétě Šobáňové za bezplatné, ale naprosto vyčerpávající informace týkající se připravenosti dětí pro vstup do ZŠ. Děkujeme

 

Vánoce na Kosence

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.....

Blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce a my společně s našima dětma navštívili ČSOP Kosenku ve Valašských Kloboukách, kde jsme prožili krásné chvíle s tradicemi pravých valašských Vánoc. Na vánočním programu se děti dozvěděly nejen mnoho zajímavostí o adventu, ale také o Vánocích, jak se dřív na Valašsku slavily. Dýchlo na nás nejen teplo sálajícího ohně a vůně bylinkového čaje, ale také kouzlo starodávných obyčejů, které dříve doprovázely adventní dobu i samotné Vánoce. Děti se rozpomenuly na koledy, dozvěděly se, co na Valašsku patřilo na štědrovečerní stůl, společně upekly sladké vánoční pečivo a vlastnoručně si také vyrobily svíčku ze včelího vosku.

 

Tvořivé Vánoce

"Vánoce, vánoce, to jsou pěkné svátky,

noc je tmavá, noc je dlouhá, ale den je krátký.

Betlém a stromeček, jezulátko k tomu, pastýř nám vytrubuje u našeho domu.

Vánoce, vánoce, svátky našich dětí, stříbrná hvězdička nad domovem letí."

Vánoce jsou nejkrásnější svátky prožité očima dětí a ta očka dětí z naší školky zářila jak hvězdičky na noční obloze. A jejich rodiče byli na ně náležitě pyšní, když svůj den zakončili společným tvořením v jednotlivých třídách.

 

Návštěva Betlému v Horní Lidči

Ve středu 11.12.2013 jsme s našimi dětmi společně naladili na nastávající dobu radostného očekávání Vánoc. Naše krůčky nás zavedly do Horní Lidče, kde jsme shlédli v doprovodu koled betlémský příběh o narození Ježíška. K betlému nerozlučně patří figurky, jejichž prostřednictvím ožívají stará řemesla a zvyky, a tak jsme si společně  připomněli pravé tajemství Vánoc a odnesli si domů sváteční atmosféru.

 

Mechanický betlém ve Valašských Kloboukách

Společně s našimi dětmi jsme navštívili pohyblivý betlém pana Jana Chovance ze Študlova, který zázračně rozpohyboval 100 postaviček Betlémské vesničky. Krásný betlém s pohybujícími se dřevěných postavičkami a zvířátky jsme mohli zhlédnout v Červeném domě ve Valašských Kloboukách. Děti se nemohly vynadívat a oči nám přecházely nad tou nádherou.

Mikulášská nadílka


 

První prosincové dny jsou už za námi a dětem se přiblížil první z jejich oblíbených zimních svátků. 5. prosince většinu domácností s dětmi navštívil Mikuláš s andělem a spoustou čertů. Většina dětí se na tento večer těší, mnohé z nich ho však očekávají s obavami, že je čert místo nadílky strčí do pytle.

K nám do školky zavítal Mikuláš spolu s andělem a čertíky v pátek dne 6.12.2013. Děti se již nemohly dočkat, připravily si pro ně básničky, písničky nebo říkanky, které Mikuláši přednesly či zazpívaly. Určitě se ale hlavně těšily na sladkosti nebo jiné dárečky, které v tento den dostaly. Tak už jen zbývá poděkovat ..... Mikuláši andílku, děkujem za nadílku a tobě čerte slibujeme , že už zlobit nebudeme.

 

Vánoční koncert

 

V týdnu kdy nám zahořela první adventní svíčka, v týdnu, kdy nastává čas očekávání, naděje a hlubšího zamyšlení si zkusme udělat pořádek v duši a nepodléhejme předvánočnímu shonu a stresu. O Vánocích je důležité porozumění, pochopení a být jeden druhému nablízku.

Proto nás, jako každý rok, navštívily děti ze ZUŠ ve Valašských Kloboukách,

které pro nás připravily poutavé hudební vystoupení a naladily nás na vánoční notičku.

Divadelní  maňáskové  představení

V pátek 29.11.2013 k nám přijelo maňáskové divadlo Sluníčko. Děti mohly držet palečky šikovným chlapíkům Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, zazpívat si písničku s Koblížkemi a hádat jak to jen dopadne se třemi prasátky. Na návštěvu pohádkových maňáskových kamarádů se děti moc těšily. A jako poděkování obdařily své kamarády širokým úsměvem a vřelým potleskem.

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY

 

Dnes naši předškoláci ze třídy Hvězdiček a Kuřátek navštívili Městskou knihovnu ve Valašských Kloboukách. aby poznávali nová dobrodružství. Petřík se vydal cestou s Guliverem, Pavlík putoval s Krtečkem, Nelinka si popovídala s vílou Amálkou a ještě mnoho dalších pohádkových postaviček ukázalo dětem jak kouzelná až čarovná může být knížka.

V dětském oddělení knihovny se dozvěděli spoustu zajímavostí o lidových i novodobých autorech a pohádkách. Mnozí tu nebyli rozhodně poprve, ale paní knihovnice si pro nás připravila poutavé vyprávění o knížkách a pohádkových příbězích s úkoly, které nás velmi pobavily.

Na závěr jsme si směli prohlédnout knížky, ve kterých jsme si s velkým nadšením a zájmem listovali. A protože jsme byli všichni moc šikovní dostal každý z nás na závěr ještě sladkou odměnu.

Kouzelný Hostětín

Hostětín viděný dětskýma očima je "kouzelný" - mají dům, kde se nemusí v zimě topit, umí vyrobit elektřinu ze slunce, teče jim tam živá voda, kouzelné rostliny čistí vodu odpadní, z komínů nevychází černý dým, ale bílá pára a mnoho jiných zajímavostí. Letos jsme se vydali do Hostětína pod heslem "Piju mošty, což Ty?". Připravili si pro nás program, ve kterém jsme se dozvěděli význam ovoce pro zdraví a jeho pěstování, seznámili jsme se s životem v ovocném sadu, způsoby zpracování ovoce, aj. A protože jsme v „jablečné sezóně“ tak jsme si mohli ručně vylisovat jablíčka a výrobit moštík. 

Podzimní tvoření

V měsíci říjnu bude patřit mateřská škola nejenom dětem, ale i jejich rodičům. V odpoledních hodinách se v jednotlivých třídách uskutečnilo podzimní tvoření. Z brambor, dýní, šípků, jeřabin, listů, kaštanů a dalších přírodnin vyrobily za pomocí maminek a tatínků díla, která jsme vystavili v prostorách chodby MŠ, ale hlavně na přední zahradě, kde nás svými světýlky vítají naši Dýňáčci. Nyní s námi můžete nahlédnout do světa skřítků Podzimníčků, ježků Bodlináčků nebo jiných strašidel. Ať se vám fotografie líbí a všem, kteří se podíleli na krásném podzimním tvoření děkujeme.

Maňáskové představení

"Dlouhý, Široký a Bystrozraký"

Dne 10.10.2013 bylo pro děti v MŠ připraveno překvapení.

Přijel pan Taraba se svým divadélkem „jednoho herce„ a potěšil nás svým netradičním zpracováním pohádky "Dlouhý, Široký a Bystrozraký". Pohádkový příběh vyprávěl o přátelství a pomoci prostřednictvím marionet i obyčejných předmětů. Např. krabice od banánů proměněná v čarovnou skálu, plastový kýblík v mořské dno,… Do pohádkového děje byly panem Tarabou, jeho kytarou a písničkami vtaženy a zapojeny všechny děti i paní učitelky a náležitě si ji užily.

 

Focení dětí s vánoční tematikou

 

Dne 3.10.2013 proběhlo v naší MŠ focení dětí s vánoční tématikou. Fotografie budete moci použít na vánoční přáníčka, PF nebo jen tak pro potěšení do rodinného alba. Děti si focení užily s plnou parádou a věříme, že výsledek bude stát za to!

 

Divadelní představení " Ferda Mravenec "

Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným motýlkem pod krkem a nezapomenutelným humorem. Dobrodružství šikovného mravence s červeným šátkem, jeho popleteného přítele Brouka Pytlíka, půvabné, ale trochu nafoukané Berušky, mrzutého hlemýždě a ostatních brouků a broučků z jednoho palouku jsme mohli sledovat  dne 2.10.2013 v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Představení nám zahrálo Docela velké divadlo Litvínov s nádhernými kostými a úžasnou výpravou. Tato krásná pohádka s nesmrtelným hlavním hrdinou nám vykouzlila úsměv na tváři a moc se nám líbila.

 

Angličtina se Stevem  

 

V pondělí 23.9.2013 proběhla v naší mateřské škole ukázková hodina angličtiny pro nejmenší s lektorem Mgr. Tomášem Fojtů. Angličtina s WATTSENGLISH je výjimečná v tom, že lektorem je vyškolený rodilým mluvčí či speciálně trénovaný český lektor, kteří po celou dobu mluví pouze anglicky, což umožňuje dětem seznámit se s angličtinou velmi podobným způsobem, jakým vnímali svůj mateřský jazyk.
Lektor Wattsenglish s dětmi během pětadvacetiminutových bloků hraje hry, opakuje říkanky, zpívá, což jsou všechno aktivity, při kterých děti angličtinu vnímají jako přirozený komunikační prostředek. Děti se navzájem motivují, baví je společná hra, cítí se bezpečně a jistě, neboť jsou stále ve svém prostředí. Děti nejdříve na angličtinu reagují neverbálně (většinou pohybem), záhy však angličtinu samy aktivně začínají při hrách používat.

Tak ať se jim práce daří......

 

Seznam kulturních akcí za školní rok 2013/2014

 • Angličtina se Stevem
 • Divadelní představení " Ferda Mravenec "
 • Focení dětí s vánoční tematikou
 • Maňáskové představení "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"
 • Podzimní tvoření rodičů s dětmi
 • Návštěva moštárny v Hostětíně spojený s výukovým programem "Piju mošty, což Ty?"
 • Divadelní představení Sluníčko
 • Návštěva knihovny
 • Vánoční koncert ZUŠ Valašské Klobouky
 • Vánoční tvoření a besídky v jednotlivých třídách
 • Mikulášská nadílka
 • Návštěva mechanického betlému pana Chovance v Červeném domě
 • Návštěva betlému v Horní Lidči
 • Vánoce v Kosence
 • Tvořivé Vánoce - vánoční tvoření s rodiči
 • Beseda na téma "Školní zralost"
 • Divadelní představení
 • Návštěva předškoláků v ZŠ
 • Canisterapie aneb kde úsměv pomáhá
 • Karneval v MŠ
 • Návštěva HZSZK
 • 9.ročník přehlídky mateřských škol Zlín
 • Návštěva Zlínské radní Mgr. Mileny Kovaříkové - potraviny regionu
 • Divadelní představení "O medvědu Ondřejovi"
 • Zápis do MŠ
 • Návštěva sběrného dvora ve Valašských Kloboukách
 • Divadelní námořnická pohádka
 • Den Země - bylinkové květináče - 2.místo
 • Filipojakubský čarovný den aneb čarodějnice v MŠ
 • Besídky na Den matek
 • Divadlo s logopedickou tematikou "Lední medvídek"
 • Výlet předškoláků do ZOO Lešná
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2014/2015
 • Výlet mladších dětí do Hostětína - program : "Bylinková zahrádka "
 • Kouzlení s klaunem - oslava Dne dětí
 • Výstava dětských prací v Červeném domě
 • Fotografování dětí
 • Tablo předškoláků - školní rok 2013/2014
 • Vystoupení TS ELES
 • Pasování předškoláků na školáky
 • Výlet Kuřátek do Horní Lidče
 • Putování za tajemsrvím hradní paní Vilemíny
 • Noc skřítků aneb jak to chodí v noci ve školce
 • Školní akademie - vystoupení dětí ZŠ