Akce mateřské školy ve školním roce 2011/2012

Středa a čtvrtek 27.6. a 28.6. byla vyjímečná pro naše nejmenší děti ze třídy Koťátek, Sluníček, Veverek a Motýlků. Navštívily oboru plnou zvířátek a pan Rosůlek jim ukázal všechny divy a záhady, které nám les skrývá. Viděli jsme srnečky, daňky, jeleny, ale i kachny, mláďátka ptáčků a mnohá jiná zvířátka ....

Dětem se výlet opravdu líbil, protože kde by mohly vidět nebo si dokonce sáhnout na živého zajíčka nebo mláďátka ptáčků.

DEN SKŘÍTKŮ U KUŘÁTEK

Ve dnech 26 a 27.6.2012 jsme prožili s našimi předškoláčky ze třídy Kuřátek krásné dny plné radosti, štěstí, odhalování záhad a dobré nálady.

Nastal tolik očekávaný den " Den skřítků". Tento den začal jako každý jiný. Scházeli jsme se ráno u svačinky a rozmýšleli, jak to asi dnes všechno dopadne, kam pojedeme, co tam uvidíme, co na nás večer čeká a spousty dalších otázek, na které jsme zatím neznali odpověď.

Po svačince jsme se tedy vydali vstříc dnům plných dobrodružství. Vláčkem jsme vyrazili do nedalekých Valašských Příkaz, kde jsme byli již očekáváni a velmi mile přijati v cukrářské výrobě paní Novákové, která nám velmi poutavým vyprávěním přiblížila práci cukrářek, spojenou se sladkou ochutnávkou dobrot a nakonec jsme do batůžků dostali i voňavou výslužku.

Po odpoledním odpočinku jsme zažili hravé odpoledne plné soutěží a dovádění, jazýčky jsme si ovlažili dobrou zmrzlinkou a večer jsme strávili u ohně. Jakmile se setmělo, začali jsme hledat pohádkový poklad, který pro nás připravili "školkoví" skřítci Zlatohlávek, Kaštánek a Šedivlásek. Po splnění všech úkolů jsme nakonec vytoužený poklad našli a spravedlivě se o něj podělili.

Krásný den jsme zakončili módní pyžamovou přehlídkou a nocí strávenou ve školce.

Ráno bylo ještě krásnější, když jsme se probouzeli vedle svých kamarádů a hlavně hrdí na to, že jsme to zvládli bez slzičky v oku a za odměnu jsme měli každý pod polštářkem kouzelný kamínek pro štěstí.

 

Výlet předškoláků do Vizovic

A je tu krásné sluníčkové léto a s ním i čas krásných výletů za poznáním.

A nebylo tomu jinak ani u nás. Dne 20.6.2012 se naši předškoláčci vydali na výlet do Vizovic. Autobus nás zavezl k branám krásného zámku, kde jsme shlédli komnaty princezen a princů a na nádvoří nás uvítal krásnou pohádkou sám princ Bajaja. Směli jsme si vyzkoušet pravé brnění, zbraně, holky vyzkoušely, jak se pralo na valše a další a další zajímavé věci z dob králů a královen. Nakonec jsme s chutí zavítali do místní čokoládovny, kde nás zrak jen přecházel nad všemi dobrotami.

Celé naše putování nás provázelo slunečné počasí a výlet se nám moc líbil.

 

 

Pasování na školáky

 

 Absolventi školního roku 2011/2012

 

    Dnes jste ruku v ruce se svými rodiči dosáhli jednoho vrcholu vysokého pohoří. Hned po příchodu na tento náš svět jsme se stali malými objeviteli, kteří objevují svět plný malých i velkých dobrodružství.

    Jednoho krásného dne jste prošli poprvé dveřmi naší školky, kde jste našli nové kamarády a s nimi jste se vydali na dlouhou cestu poznávání.

Byla to cesta vzhůru, stoupali jste, občas se zastavili a odpočinuli si, ale pořád jsme kráčeli dál. Tady jste byli vědci, sportovci, kosmonauty, tanečnicemi, princeznami, zpěváky,zvířátky nebo hrdiny, z pohádek a dětských filmů, prostě vším, co nám fantazie umožnila.

Touto cestou jsme stoupali spolu, my jsme vás doprovázeli. Snažili jsme se být správným průvodcem, všímat si vašich potřeb, udržovat vás v bezpečí a vždy vám podat ruku v cestě za poznáním.

Doufáme, že jsme vás nezklamali, byli vám vždy oporou a naše školka druhým domovem. Konečně jsme dorazili na vrchol, do cíle této etapy vašich životů a tak se rozloučíme.

Víme, že vás čekají jiní průvodci na dalších cestách, kteří vám nabídnou pomocnou ruku a budou vám s láskou a obětavostí vždy na blízku.

Jste připraveni posunout se dál a výš, otvírá se před vámi tisíce cest, tak šťastně pokračujte.

Když se ohlédnete zpátky, uvidíte naší školku s otevřenými dveřmi a dolehnou k vám písničky, které jsme společně zpívali. Vždy vás s otevřenou náručí  a vřelým srdíčkem přivítáme.

Vaše paní učitelky              

                                                         

 

Ukázka práce záchranářů

Dnes 6.6.2012 děti ze tříd Motýlků, Hvězdiček a Kuřátek navštívily Rychlou zdravotnickou záchrannou službu ve Valašských Kloboukách. Velmi poutavým přístupem dětem byla přiblížena práce záchranářů s ukázkami techniky a zdravotnických pomůcek, směly na vlastní kůži vyzkoušet vyšetření srdíčka, ukázky první pomoci při zlomeninách a s velkým zájmem sledovaly znehybnění paní učitelek.

Na závěr byly všechny děti odměněny malými dárečky.

Na rozloučenou nás záchranáři pozdravili nezaměnitelným zvukem houkačky spolu se světelným výstražným zařízením.

Děti ještě dlouho vyprávěly o zážitcích, které prožily.

 

Výstava dětských prací

"Dětský svět je barevná zahrádka"

Dne 1.6.2012 se uskutečnilo otevření výstavy dětských prací s názvem "Dětský svět je barevná zahrádka", která dokumentuje celoroční práci dětí všech věkových skupin. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé Města Valašské Klobouky a veřejnost, pro kterou si děti pod vedením p.uč. Matyášové připravily pásmo lidových písniček a říkadel.

Kresba je pro dítě důležitá jako prostředek vyjádření sebe sama. Do kresby promítají své touhy, svá vědomá i nevědomá přání. A co pro nás rodiče a pedagogy je nejdůležitější a nejkrásnější .... poznat duši a srdíčka našich dětí.

 

Na stránkách naší MŠ byly zveřejněny fotografie dětí jednotlivých tříd za školní rok 2011/2012.

 

Divadlo Šikulka

V úterý 29.5.2012 k nám přijelo loutkové divadlo Šikulka z Kroměříže a tentokrát hned se třemi pohádkami. Každá pohádka dětem přinesla mnoho nových a cenných rad. Určitě jim bylo líto hraček v pohádce ,,O polámaných hračkách“ . Pohádka ,,O lakomé Markétce“ jim přinesla ponaučení, že být lakomý není vůbec hezká vlastnost. A jakého ponaučení se jim dostalo v pohádce ,,Otík a zápalky“ je jistě patrné už ze samotného názvu. Byla to moc hezká podívaná.

 

                

Dnes 22.5.2012 jsme zamířili na fotbalové hřiště, kde nás čekalo příjemné překvapení v podobě členů společnosti na ochranu dravých ptáků - Seiferos. Seiferos je obecně prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků. Jsou dobře fungujícím týmem lidí, kteří jsou ochotni ve dne, v noci udělat maximum pro ochranu dravých ptáků!

Děti si dravce prohlédly a dostaly výklad o tom, čím je který dravec zajímavý a v neposlední řadě byly zapojeni i do ukázek, ve kterých si vyzkoušely zavolat si dravce na ruku. Po krátkém a poučném výkladu nám členové společnosti Zayferus ukázaly útoky dravců na atrapy zvířat tažené navijákem.

Podívaná to byla vskutku působivá. Po pravdě: kde uvidíte orla s třímetrovým rozpětím? Kde spatříte útočit sokola? Kde uvidíte lovit obratného dřemlíka?....

Divadelní představení :

"Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil"

Dnes jsme společně s dětmi shlédli půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné, lakomé pekařce Jíře, příběh, který vychází z lidového přísloví "pýcha předchází pád".
Veselá pohádka, která obsahovala ponaučení o tom, že by se lidé měli k sobě navzájem hezky chovat. A co se stane, když tomu tak není? Zlo bývá vždy po zásluze potrestáno.
Příběh, Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil, samozřejmě končí pohádkově - vždyť vlastnosti štědrost, laskavost a soucit patří k nejcennějším a stojí za to o ně bojovat.
 

 

Besídky ke Dni matek

 

Druhou květnovou neděli slaví všechny maminky svůj svátek. V naší školičce tradičně tomuto krásnému svátku věnujeme náležitou pozornost, a ne jinak tomu bylo i letos. V jednotlivých třídách se konaly besídky určené právě pro maminky. Děti prostřednictvím veselých a milých básniček, písniček i tanečků maminkám vyznaly svou opravdovou a čistou lásku. A nakonec ještě přidaly své vlastnoručně vyrobené dárky, které mají cenu zlata!!!

Jarní vycházka na Paseky za ovečkami

Přichází jaro. Ještě nedávno k ránu vystrčil mráz drápky a zasklil kaluže, ale jeho čas už vypršel. Sluníčko si s každým dnem o chvíli přivstane a za obzor míří stále později. Právě na to probouzející se příroda čeká a vysílá posly jara vstříc hřejivým slunečním paprskům. A i my jsme se dnes vydali na jarní vycházku na Paseky, kde nás čekalo velmi milé překvapení. Žáci 3. třídy ZŠ, pod vedením p.uč. Ivy Červenkové, si pro nás připravili zábavné soutěže a rébusy, po jejichž zdolání jsme dostali všichni sladkou odměnu. A také jsme se dozvěděly mnoho zajímavého o práci veterináře a bylo nám odměnou nakrmit a pohladit si malá jehňátka. I když nám počasí znepříjemnilo cestu zpátky, toto dopoledne opravdu stálo za to. Jaro je zkrátka tady, tak všichni, co máte rádi přírodu, vyražte ven a užívejte si to jako my.....................

Divadelní představení " Jak ježek zachránil les "
 
"Kdepak se asi dneska ocitnu?" říkával si ježeček pokaždé.
Bylo to jako napínavá hra.
Ježeček nikdy předem neví, jestli vykoukne na hřišti, či v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně s tulipány…
Ale tentokrát?
Ježeček se nestačil divit........ a my jsme mu společně drželi palečky, ať se mu všechno podaří.

 

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY

V úterý a ve středu 24.4. - 25.4.2012 jsme navštívili Městskou knihovnu ve Valašských Kloboukách. V dětském oddělení knihovny jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o lidových i novodobých pohádkách. Mnozí tu nebyly rozhodně poprve, ale paní knihovnice si pro nás připravila poutavé vyprávění o knížkách a pohádkových příbězích, které nás velmi zaujalo a pobavilo.

Na závěr jsme si směli prohlédnout knížky, ve kterých jsme si s velkým nadšením a zájmem listovali. A protože jsme byli všichni moc šikovní a splnily jsme dokonce všechny úkoly "Čtenářské olympiády", dostal každý z nás ještě sladkou odměnu.

Světový Den Země jsme oslavili v pátek 20.dubna 2012.

Nejen lidé, ale také naše modrá planeta Země slaví každoročně svůj svátek. Její Den letos připadl na 20. dubna, kdy se konala na náměstí ve Valašských Kloboukách akce na podporu ekologie a životního prostředí. Děti se s chutí zúčastnily soutěží a hádanek a rozhodně jim nechyběl elán, chuť a radost při zdolávání úkolů ...... Prožili jsme dopoledne plné pestré zábavy.

Interaktivní výstava "Krteček"

  Dnešní interaktivní výstava připomínala osobnost a dílo Z. Milera, který v roce 2011 oslavil 90. narozeniny a ve stejném roce jeho nejznámější postavička - Krteček - 55 let od vzniku.

Výstava je složena z kulis ve tvaru rozevřených knih, na kterých jsou velké reprodukce Milerových ilustrací. Rozevřené knihy tvoří jednotlivé „pokojíčky“, ve kterých děti plní různé úkoly. Například pomáhají krtkovi opravit rozbitou raketu, skládají z paměti příběh z pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, spolu s krtkem hledají cestu z bludiště, skládají vláček z pohádky „O mašinkách“ a mnoho dalších her a soutěží.

Výstava byla určena zkrátka všem, kteří mají rádi malého krtečka a jeho kamarády a my jsme si ji jak se patří k kamarádem Krtečkem užili.

 

Hudební hrátky pro děti aneb Zpívánky

 

Říká se, že je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet. V případě hudebních nástrojů je ale lepší jednou slyšet než stokrát vidět, no a úplně nejlepší je si jednou sám zkusit zahrát.... proto za náma přijela dne 28.3.2012 písnička až do naší mateřské školy.

Lidová písnička se nám vždy představila v malém příběhu, děti se naučily slova a melodii a pak si ji všichni společně zazpívaly. Program byl provoněný písničkami, které byly poučné a humorné a proložené drobnými pohybovými aktivitami.

 

Maňáskové divadlo "Pohádka o polepšené vráně"

 

"U rybníka vrána kráká, kouká, co by popadla, ale žába nezakváká, protože by nachladla."

Dne 16.3.2012 se uskutečnilo v naší MŠ maňáskové divadlo manželů Horákových z Hodonína s názvem " Polepšená vrána“. Moc jsme se těšily, jak to všechno dopadne, polepší se nebo ne, s vránou jsme se zasmály, smutné chvilky zahnaly .....

Pohádky maňáskového divadla Šikulka :

Dne 27. února 2012 za náma zavítalo už podruhé maňáskové divadlo a my jsme se s maňáskem Šikulkou společně zase něco nového naučili. A co jsme se od Šikulky dozvěděli ?


  1. Pokračování pohádky "O pyšné princezně" - Tato pohádka dětem pomohla pochopit, že pyšné lidi nikdo nemá rád a že láska je mocnější než zlo.
  2. .... a další krásná pohádka plná písniček. "Eko-pohádka", která nám ukázala, jak se máme správně chovat v lese a porozumět si se zvířátky.

Pohádky nás potěšily, ale i přivedly i k malému zamyšlení.

 

Hurá, je tu karneval!

Haló pane karnevale, račte dále,račte dále.Všecko máme na míru, z krepového papíru. Já jsem s hůlkou kouzelnice,
Veronika slunečnice. Všihcni vás zvem hej,hej,hej, na maškarní rej ! 

Hurá, je tu karneval!

Zaznělo 15. února 2012 všemi třídami naši MŠ. Měli jsme zde již tradiční masopustní karneval. Přípravy na tento den probíhaly celý týden, kdy si děti vyráběly zvířecí masky a šaškovské girlandy. Těmi si vyzdobily třídy a mohl začít ten pravý karnevalový rej

Dne 9.2.2012 k nám přišel K O U Z E L N Í K ,

nemusíme se jej bát, byl to náš kamarád. Pod velkým kloboukem schovaná hrdlička v pravé ruce kouzelná hůlčička. Opraný frak a na něm pár záplat, botky, jenž podpadky zkoušejí klapat. Ukázal nám s úsměvem co vše umí a my jsme se nechali unášet nás do světa čar, kouzel a magie. Moc se nám jeho vystoupení líbilo a už teď se těšíme až za náma zase přijede.

 

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

 

"Zítra půjdu do školy, nemusím mít úkoly,

nejsem ještě řádným žákem, ale už jsem předškolákem.

Zítra půjdu k zápisu, tašku s sebou ponesu.

Budu v ní mít rodný list, u zápisu budu číst.

Budu říkat básničku, a zazpívám písničku.

Už se na to těším moc - tak jdu spinkat – dobrou noc."

 

Dne 7.2.2012 jsme s našimi předškoláky navštívily kamarády,kteří už zasedli do školních lavic jako prvňáčci.

Mile nás přivítali a ukázali nám, na co se můžeme příští školní rok těšit. Moc se nám všem ve škole líbilo a chtěly bychom popřát našim dětem, které jdou k zápisu hodně štěstí.

Dne 12.1.2012 naši nejmenší navštívili DDM ve Valašských Kloboukách, kde jim byla předvedena činnost kroužku KRTEČEK.

Moc se nám tam líbilo a děti si odnesly krásné zážitky.

 

Beseda na téma " ŠKOLNÍ ZRALOST"  proběhla 11.1.2012  v prostorách MŠ Valašské Klobouky za účasti paní Mgr. Markéty Šobáňové. 

Našli jsme zde odpovědi na otázky týkající se vstupu do ZŠ, školní připravenosti i možnosti odkladu školní docházky.

Věříme, že tato přednáška byla pro Vás, milí rodiče,  přínosná.

Pohádky maňáskového divadla Šikulka :

Dne 10. ledna 2012 do naší Mateřské školy za náma zavítalo maňáskové divadlo a my jsme si s maňáskem Šikulkou společně zazpívali a něco nového se naučili. A co jsme se od Šikulky dověděli ?

  1. Matýsek a rybníček- Veselá, dojemná a zároveň naučná pohádka plná písní a hudby, která ukazuje, co přináší neposlušnost. Pohádka učí děti ochotě pomáhat druhým a neposmívat se. Hlavní postavou je 8-letý Matýsek, který nejen za maňáska vystupuje, ale také zpívá.
  2. O pyšné princezně - Tato pohádka dětem pomáhá pochopit, že pyšné lidi nikdo nemá rád. Pohádka je plná písní a krásně podbarvena hudbou.
  3. Adélka a zoubky - velmi pěkná, veselá a zároveň naučná pohádka, kde je zábavnou formou ukázáno proč je velmi důležité dbát o zoubky. Děti jsou přímo vybízeni ke spolupráci. Hlavní postavou je malá 5-letá Adélka, která v pohádce nejen za maňáska vystupuje, ale i také zpívá

Vánoční koncert ZUŠ

 

 

Stejně jako v roce minulém, tak i letos si pro nás připravily děti ZUŠ Valašské Klobouky již tradiční vánoční koncert, který se uskutečnil dne 6.12.2011. Rádi jsme si při poslechu písničkové pohádky pohráli s notičkami,s úsměvem na rtících si pobrukovali, zazpívali známé písničky a domů si odnesli hřejivý pocit dobré nálady.

Už k nám přišel Mikuláš

 

 

První prosincové dny jsou už za námi a dětem se přiblížil první z jejich oblíbených zimních svátků. 5. prosince většinu domácností s dětmi navštívil Mikuláš s andělem a spoustou čertů. Většina dětí se na tento večer těší, mnohé z nich ho však očekávají s obavami, že je čert místo nadílky strčí do pytle.

K nám do školky zavítal Mikuláš spolu s andělem a čertíky v pátek dne 2.12.2011. Děti se již nemohly dočkat, připravily si pro ně básničky, písničky nebo říkanky, které Mikuláši přednesly či zazpívaly. Určitě se ale hlavně těšily na sladkosti nebo jiné dárečky, které v tento den dostaly. Tak už jen zbývá poděkovat ..... Mikuláši andílku, děkujem za nadílku a tobě čerte slibujeme , že už zlobit nebudeme.

 

Divadelní představení

"Jak se krotí princezna"

S princeznou si neví rady ani Melánie, která, kromě toho, že se stará o královské hospodářství, marně se snaží princeznu učit. Zavolá proto svou sestřenici Amélii, která je tak trochu čarodějnice, ale hlavně zkušená a moudrá osoba. Ví, čím takovou rozmazlenou paličatou slečinku vytrestat – a sešle na ni velice účinné kouzlo. Jenomže samotné kouzlo na nápravu všech princezniných rozmarů a zlozvyků nestačí, začít je třeba u tatínka krále. Ten musí Amélii slíbit, že bude na všechna princeznina nesmyslná přání říkat NE, jinak by ji nemohla léčit. Ale krocení a „léčení“ princezny není snadné. Amélii při tom pomáhá její chytrá vrána ale také Melánie a v neposlední řadě i děti. A tak princezna poznává, že si nikdo nemůže dělat, co chce, že vytahovat se nad ostatní je hloupé, že nic neumět a ani nechtít umět je směšné.

Projekt :  PES - máme se ho bát aneb co je canisterapie ?

    V úterý dne 8.11.2011 se za náma do školky přišel podívat náš psí kamarád SHAVO se svou cvičitelkou paní Bc. Šárkou Kofroňovou. Nebyl to ledajaký pejsek, tento náš chlupatý kamarád je canisterapeutický pes. Že nevíte co to znamená ? Představte si....žijete ve svém světě, vaše bolesti a neduhy vám nedovolují opustit lůžko a nezbývá Vám nic jiného než ležet a čekat ... A najednou přijde chlupatý psí kamarád, kterému je jedno, kdo jste nebo kdo jste byl, jak vypadáte, jaké máte starosti a zdravotní problémy, neohlíží se na to, jestli býváte občas trochu nevrlí. On je to proto, aby Vás zahrnul svou láskou, aby se s Vámi pomazlil a dal Vám naději, že všechno není úplně ztracené....

    SHAVO s paní cvičitelkou nám nejen předvedli prvky canisterapie, ale nás taky poučilijak se máme správně ke psům chovat, jak poznáme, jestli je pes pro nás nebezpečný a jaké jsou zásady chování s cizím agresivním psem.

    Moc se nám dopoledne strávené se psím kamarádem líbilo a budeme rádi, když k nám SHAVO ještě někdy zavítáš. Už teď se těšíme.

NÁVŠTĚVA  KNIHOVNY

V pátek 22.10.2011 jsme navštívili knihovnu v našem krásném městě. V dětském oddělení knihovny jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o lidových i novodobých pohádkách a jejich původu a samotném zacházení s knížkami. Bylo to nejen pěkné povídání o knížkách a pohádkových příbězích, ale také jsme dostali možnost splnit čtenářskou olympiádu, kterou si pro nás připravila paní knihovnice.

Na závěr jmsme si prohlédli knížky, ve kterých jsme si s velkým nadšením a zájmem listovali. A protože jsme byli všichni moc šikovní, dostal každý z nás ještě sladkou odměnu. Návštěva tak rychle utekla, že se nikomu ani nechtělo vracet zpět do školky.
 

 

 

Výpravná činoherní pohádka s písničkami ..... Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět, všechno vědí, všechno umí, na vše mají odpověď. Poslední kus světa zbývá, kdo tuší co stane se? Poradí snad přítel Šmidra, co se toulá po lese? Pojďte s námi do pohádky, spolu nám to půjde líp! Nad hloupostí Škrholovou, zvítězí tu ostrovtip. Fantasie nezná hranic, čistá láska navrch má, nebojí se čerta pranic, lidská zloba ostrouhá. Čarodějka vládne mečem, Kašpárek zas chytrým veršem, písničku má jako štít, pojďme se s ním pobavit!

Kdy : 17.10.2011 v 10.15 hod.

Kde : Kulturní a vzdělávací středisko Klobučan

Cena : 40,- Kč ( účast dle domluvy s třídními učitelkami )

 

"Zlý kouzelník Magribinec touží po kouzelné lampě, v níž sídlí džin plnící všechna přání toho, kdo je majitelem lampy. Lampu však může získat a z města mrtvých bezpečně vynést pouze poctivý mladík Aladin ..... " divadelní představení - orientální pohádka o chamtivém zlém kouzelníkovi, poctivém chlapci Aladinovi a džinovi z lampy, který splní každé přání.

Kdy : 27.9.2011 v 8.45

Kde : Kulturní a vzdělávací středisko Klobučan

Vstupné : 30,- Kč ( účast dle domluvy s třídními učitelkami )

S našimi předškoláčky se zúčastníme dne 23.9.2011 akce "Evropský týden mobility 2011"

 

Kdo by neznal kluka s rostoucím nosem, kdykoliv zalže? Ano, řeč je o Pinocchiovi. ..... Klasický italský příběh o dřevěném panáčkovi, jehož nos povyroste pokaždé, když zalže, je známý už celá staletí. V této dojemné a okouzlující divadelní pohádce nám budou vyprávět se spoustou humoru o tom, že díky rodinné lásce a podpoře se mohou uskutečnit i ty největší zázraky.

Kde: Kulturní a vzdělávací středisko Klobučan ve Valašských Kloboukách

Kdy: 22.9.2011

Cena vstupného 30,- Kč ( účast po domluvě s třídními učitelkami )

Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probouzí velice hladový a nemá doma žádný med. Takže se vydává ho sehnat, ale jeho pouť posléze nabere zcela jiný směr ..... a my mu s dětma půjdeme v pondělí dne 19.9.2011 držet palečky, ať to všechno dobře dopadne .....

Kde: Kino Svět ve Valašských Kloboukách

Kdy: začátek v 9.00 hod.

Cena vstupného 30,- Kč ( účast po domluvě s třídními učitelkami )

Akce školního roku 2011/2012

 

- shlédnutí filmových a divadelních představení – KD Klobučan, Kino Svět

- návštěva knihovny, povídání o knihách a jejich autorech

- Den bez aut -"Evropský týden mobility" – účast v soutěžích s ekologickým zaměřením

- podzimní tvoření s rodiči

- návštěva canisterapeutického psa - "Projekt : Pes aneb máme se ho bát ?"

- Mikulášská nadílka - příchod Mikuláše, anděla a čertů

- vánoční tvoření s rodiči

- vánoční koncert v ZUŠ

- beseda na téma " ŠKOLNÍ ZRALOST"

- návštěva zájmového kroužku KRTEČEK

- shlédnutí maňáskového divadla "Šikulka"

- návštěva 1.tříd ZŠ předškoláky

- vystoupení Kouzelníka

- dětský karneval v MŠ

- hudební hrátky pro děti aneb Zpívánky

- maňáskové divadlo manželů Horákových z Hodonína

- hudební pořad "Zpívánky"

- Den Země

- Interaktivní výstava "Krteček a jeho kamarádi"

- divadelní představení "Jak ježek zachránil les" (RC Kaštánek, o.s.)

- jarní vycházka na Paseky za ovečkami

- besídky ke Dni matek

- Divadlo " Jak Krakonoš napravil pekařku Jířu"

- ukázka dravých ptáků společnosti Seiferos

- Den dětí - pohádkové dopoledne

- Výstava dětských prací pod názvem "Dětský svět je barevná zahrádka"

- ukázka práce a techniky RSSZ Val. Klobouky

- Pasování na školáky

- Den skřítků, exkuzce do cukrárny, spaní ve školce

- Výlet předškoláků do Vizovic a mladších dětí do obory