Informace pro rodiče

Bezpečnostní opatření 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem, které se odehrály v poslední době, Vás žádáme o spolupráci k zajištění bezpečnosti Vašich dětí. Od 30.10.2014 přistupujeme k následujícím opatřením, jejichž cílem je jediné – ochrana Vašich dětí :

 • dne 20. 10. 2014 byl ve škole prověřen systém uzavírání vstupů do budovy školy, která je elektronicky zabezpečena
 • v době od 6.15 do 8.00 hodin je vstup pro rodiče, kteří vedou děti do MŠ pouze přes zvonek u hlavních vchodů „A“ a „B“, kde se ohlásí jménem a budou vpuštěni učitelkou MŠ, případně jedním z provozních pracovníků, kteří mají stanovený dohled
 • Pokud by provozní zaměstnanec neznal někoho, kdo je pověřen zákonným zástupcem k odvádění dítěte z MŠ, tento bude legitimován a sdělí, pro které dítě přichází. Pokud ne, nebude mu umožněn přístup do MŠ.
 • od 8.00 hodin až do konce provozu do 16.00 hod. je škola přístupná opět pouze na zvonek s ohlášením jména a uvedením, za kým dotyčná osoba jde
 • rodičům a dětem budou opakovaně připomínána pravidla bezpečného chování v prostředí školy, jednání při vstupu a odchodu ze školy (všímat si, zda s nimi současně nevchází do budovy i cizí osoba apod.)
 • zaměstnanci mají hlásit pohyb cizí osoby, pokud nebude doprovázena známou dospělou osobou
 • v době uzamčení MŠ návštěvy zvoní. Pokud není návštěva předem nahlášena, dojde pověřený zaměstnanec pro ředitelku MŠ a návštěva čeká za uzamčenými dveřmi
 • všichni zaměstnanci školy byli znovu poučeni o principech bezpečného prostředí a jednání v krizové situaci
 • provozní vchod do MŠ – u kuchyně - je uzamčen stále a je odemykán pouze při domluvených dodávkách zboží
 • další opatření bude škola neprodleně konzultovat se zřizovatelem (kamerový systém, vnitřní telefonní linky, apod.)

Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, ale jsou činěna na posílení bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy.

Děkujeme za pochopení a respektování opatření při návštěvě školy.

 

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2014     

 

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy

Poprvé do školky ?

Co budou děti do mateřské školy potřebovat?

 

DO HERNY:

 • Přezůvky - nejlépe uzavřené papuče s pevnou patou, které si děti dokážou samy obout - rodiče počítejte s tím, že se dítě pohybuje a nazouváky nebo crocsy nejsou vhodnou obuví (dětem se vyzouvají a hrozí úraz)
 • Oblečení do třídy - pohodlné oblečení, oblečení pro výtvarné aktivity – zástěru;
 • Náhradní oblečení - kalhoty, ponožky, tričko, spodní prádlo - každé dítě bude mít ve své skříňce oblečení, které může použít v případě toho, že se polije čajem, nebo zastříká vodou, případně promočí;
 • K odpočinku - pyžamo;

PRO OSOBNÍ HYGIENU:

 • Papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, tekuté mýdlo, plastový hrníček
 • Do umývárny - zubní kartáček, dětskou pastu, kelímek, hřeben;

POBYT VENKU:

 • Oblečení pro pobyt venku - dle aktuálního počasí ročního období – je vhodné mít náhradní oblečení a obutí, hlavně na školní zahradu, kterou využíváme k pobytu venku (s ohledem na počasí) v každém ročním období.
 • teplákovou soupravu celoročně,
 • oteplovačky, čepice, šály a rukavice v zimě
 • kraťasy, tričko a pokrývku hlavy na léto + vhodnou obuv
 • gumáčky, pláštěnku

 

Asistentky v terénu pomáhají rodinám s dětmi 

Jsou okamžiky v životě lidském, kdy má člověk pocit, že už to nezvládne, neví si rady a je bezmezně zoufalý. Jak z toho ven? Cest je mnoho, ale ne všechny vedou k cíli. Existuje však pomoc pro ty, kteří mají snahu svou situaci zlepšit a tou je Terénní asistenční služba. Obecně prospěšná společnost Azylový dům pro ženy a matky na Vsetíně zřídila ve Valašských Kloboukách pobočku poskytující sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí.

Více zde: https://www.valasskeklobouky.cz/asistentky-v-terenu-pomahaji-rodinam-s-detmi/d-457642/p1=5597

Odkaz TAS: https://www.azylovydum.cz/asistencni_sluzba/tas_klobouky

Co by mělo vaše dítě umět, před nástupem do mateřské školy

 

Chystá se váš potomek na podzim do školky?
Přemýšlíte, co všechno by měl umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí?
Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak to zatím neřešíte?
Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?

 1. znát své jméno a příjmení
 2. umět si říci co chce nebo potřebuje
 3. spolupracovat při oblékání a svlékání (mělo by být schopno poznat své věci)
 4. umět nazouvat a vyzouvat obuv
 5. vysmrkat se a používat kapesník
 6. najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku
 7. při jídle sedět u stolu, neodbíhat
 8. samo si dojít na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné)
 9. nepoužívá dudlík
 10. umýt si ruce mýdlem, utřít si je do ručníku
 11. umět si vyčistit zuby
 12. uklidit své věci, hračky a další
 13. bez problémů chodit po schodech
 14. ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

 

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

 

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned.
 

Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude Vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat školku.

A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali?
 

Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte.  Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí.
 

Důležité je, aby se dítě pokud možno do školky těšilo a nemělo jí hned od počátku spojenou s tím, že je nešika a že když se něco úplně nezvládá, tak ho tam nebudou chtít.

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti.

 

Pojďme si číst  aneb co je to předčtenářská gramotnost

 „Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize."
Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook"

Nezáleží na tom, zda jsme učitelé nebo rodiče, protože všichni víme, že číst je vhodné a prospěšné. Navíc dokážeme vyjmenovat i řadu důvodů,  proč tomu tak je. Jenže mnozí lidé čtení přehlížejí – vždyť přece existují i jiné zdroje informací…..Určitě i ve svém okolí máte předškoláka, který bravurně zvládá obsluhu tabletu či počítače. Ano, věříme, že je hodně těžké dosáhnout u dítěte toho, aby raději sáhlo po knížce než po tabletu. Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované.

Nedopusťme ale, aby čtení knížek nahradila televize, počítač nebo tablet. Hledejme důvody, proč číst  a ne důvody, proč na to nemáme čas. Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou jen a jen pozitivní.

Co si vlastně můžeme vybavit pod pojmem – předčtenářská   gramotnost? Je to schopnost porozumět psanému textu, schopnost přemýšlet o něm a vstřebávat z něj informace, kterými pak dosahujeme určitých cílů a rozvíjíme osobní schopnosti a vědomosti , čímž se pak aktivně zapojujeme do společnosti.

V mateřských školách je předčtenářské gramotnosti věnovaná velká pozornost. Úkolem mateřské školy není naučit děti psát písmena a poznávat je, ale rozvíjet všechny dovednosti, které jsou klíčové právě pro samostatné čtení. Zaměřujeme se na osvojování a procvičování  dovednosti související s přípravou na čtení a psaní. Do vzdělávací práce jsou  zařazovány činnosti jazykového, literárního a grafomotorického charakteru.

Děti vedeme k tomu, aby uměly pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny,  aby dovedly verbálně komunikovat, aby rozuměly slovům a výrazům, aby si aktivně rozšiřovaly svůj slovník, mluvily gramaticky správně, uměly své myšlenky, pocity, nálady formulovat do vět a vyslovovaly jasně a zřetelně. Aktivně jsou vedeny k poznávání dětské literatury a zájmu o knížky. Předčtenářská gramotnost je plněna  v celém výchovně – vzdělávacím procesu   v mateřské škole každý den. Děti mají volný přístup ke knihám, s knihami pracujeme v dopoledním bloku činností, předčítáme  pohádky před odpočinkem na lůžku, děti se do vyprávění pohádek vkládají také a zapojujeme do aktivního čtení i rodiče. Navštěvujeme pravidelně připravený program v městské knihovně. Seznamujeme je s básničkami, říkankami, pranostikami, hádankami, pohádkami, ilustracemi. Dramatizují pohádky, účastní se hudebně – pohybových aktivit……

 

Ano, v mateřské škole se pro děti v tomto směru dělá mnohé. Ale nemůžeme všechno nechávat jen na bedrech předškolního zařízení! Právě rodiče svým přístupem k dítěti zásadně ovlivňují to, zda a jak se jejich potomek naučí číst.

Proto závěrem několik rad či typů rodičům, jak mohou podpořit i oni předčtenářskou gramotnost svých dětí :

 • Udělejte si každý den chvilku na čtení a poté si o čteném s dítětem povyprávějte .
 • Diskutujte s dětmi o všem, co je obklopuje a zajímá.
 • Trpělivě jim odpovídejte na jejich dotazy.
 • Vytvořte si prostor pro hraní stolních a deskových her – budete tím rozvíjet paměť , úsudek, rozumové schopnosti, komunikaci a dodržování pravidel platících pro všechny bez rozdílu.
 • Předplaťte jim nějaký dětský časopis a společně plňte různé úkoly obsažené v časopise.
 • Hovořte s dětmi o prožitém dnu v mateřské škole.
 • Navštěvujte s dětmi kulturní památky, výstavy  a zajímavá místa.
 • Začněte chodit do knihovny a spoustu aktivit podnikejte společně.
 • Zkuste občas dítěti k svátku či narozeninám koupit místo sladkostí a hraček pěknou dětskou knížku s obrázky .

Čtení dětem dělá zázraky a mějme na paměti, čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

 

Kolektiv MŠ

 

Desatero dítěte

1. Neodbývejte mě, když se ptám.

Mám milion otázek, ale já opravdu chci vědět všechno. Když mi neodpovíte nebo mne odbudete výmluvou, budu se muset ptát jiných. Můj hlad po poznání je stejný jako hlad a žízeň, které se snažím tak pečlivě uspokojovat. Dělejte to stejně jako i s mým hladem po vědění. Budu si vás za to vážit.

2. Nebojte se být pevní v jednání se mnou.

Vím, že na světě je pevný řád a je nutný. Není-li, necítím se dobře. Když jste jedou příliš povolní a podruhé přísní, nevím, na čem jsem a nevím si rady. Vaši pevnost mám raději než vaši měkkost. Dává mi pocit většího bezpečí.

3. Nedovolte mi, abych si vytvořil zlé návyky.

Vy sami víte lépe než já, jak těžko se zlozvyk mění, Vy sami víte nejlépe, co člověku pomáhá, co mu přitíží a je překážkou. Já se na vás musím spoléhat v době, kdy tomu ještě nerozumím. Pomozte mi proto a zasáhněte včas, abych se špatným návykům nenaučil.

4. Nesekýrujte mě.

Vím, že vám někdy zavdám příčinu, abyste mě napomínali. Když mě však napomínáte příliš nebo jste při tom v neprávu, dopaluje mne to. Zdá se mi, že je to trápení, kterého není zapotřebí. Nedivte se potom, že třeba zlobím a vy si se mnou nevíte rady. Když mne popichujete nebo do mne rýpete poznámkami, nedivte se, že se tvářím, jako bych neslyšel. Já si totiž s vámi opravdu nevím rady.

5. Nechraňte mne pře důsledky mých činů.

Já vím, že to se mnou myslíte dobře. Přáli byste si, abych nemusel opakovat těžké zkušenosti, kterými jste museli sami projít. Máte mne rádi, ale opravdová láska dovolí dítěti, aby mnohé zkusilo na vlastní kůži. U mnoha věcí se to zkusit dá – a já to zkusit chci. Každá zkušenost se jen slovy předat nedá.

6. Neopravujte mne před lidmi.

Sami říkáte, že každý z nás udělá někdy chybu. Já jich v dětství udělám mnoho. Jsem rád, že mne upozorníte, co dělám špatně. Ale prosím vás, upozorněte mne na to mezi čtyřma očima. Vidím ve vás autoritu, vážím si vás a vím, že mi chcete pomoci. Když mne napomínáte před druhými lidmi, strašně se stydím, protože mi berete i kus lidské důstojnosti. Prosím vás, nedělejte to.

7. Nezapomeňte, že se někdy nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtěl.

Vám dospělým to jde, vy se slovy děláte doslova zázraky. Mně se to ale někdy nepodaří a netrefím se do slova, které byste chtěli slyšet. Ani nevíte, jak je to těžké dostat ze sebe to, co chci říci a jak mi to stokrát nejde a nepovede se, až se musím rozplakat.

8. Nehýčkejte mne.

Prosím vás, nerozmazlujte mne a neplňte mi každé přání, které vyslovím nebo jen naznačím. Uvědomte si, že vás jen tak zkouším. Chci vědět, co si na vás můžu dovolit. Vím přece, že nemohu dostat vše, o co žádám.

9. Nebuďte nedůslední.

Důslednost mi pomáhá poznat, co je co. Nedůslednost mne mate. A v chaosu se člověku nežije dobře, zvlášť malému človíčkovi. Nezapomeňte, že nemohu žít bez ochranného obalu porozumění a lásky. Vím, že vám to nemusím připomínat, jsem vám za to vděčný a mám vás rád. Vždyť nepotřebuji nic jiného než cítit, že i vy máte rádi mne.

10. Pamatujte, že se toho naučím víc podle vzoru než od kritika.

 

Mám vás rád, potřebuji ale vaši lásku !!!

 

Denní docházka

Příjem dětí je obvykle do osmi hodin, možno i v průběhu celého dne, po dohodě rodičů s učitelkou. Z mateřské školy je možné dítě vyzvednout po obědě v době od 1200 do 1300 nebo po 14. hodině do uzavření školy, popřípadě kdykoliv po dohodě s učitelkou.

Potřebné vybavení dětí

Oblečení do třídy, obuv na přezutí, pyžamo, náhradní oblečení na pobyt venku, pláštěnka, plastový hrníček, papírové kapesníčky.

U mladších dětí doporučujeme označit jménem nebo značkou dítěte.

Požadavky mateřské školy vůči rodičům

 1. Omluvit nepřítomnost dítěte den předem nebo do 7.30 hodiny ranní, na telefon 577 320 528 (vedoucí stravování), jinak se vystavují nebezpečí, že budou muset uhradit stravné.
 2. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítět nebo jinýchzávažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině.
 3. Stravné a školné hradit prostřednictvím bankovního převodu u MOneta Money Bank č.ú. 204 042 878/0600, případně jednorázovým bankovním příkazem  (podrobnosti budou zveřejněny na webu)
 4. Hradit stanovenou výši školného a stravného vplatba musí být provedena do 15.následujícího měsíce pokud k tomu nedojde, může být dítě vyloučeno z MŠ
 5. Nahlásit učitelce číslo telefonu domů a na pracoviště, jeho změnu, případně zajistit jinou možnost spojení školy s rodiči v případě onemocnění dítěte.
 6. Nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, změnu adresy bydliště.
 7. Odpovědně a pravdivě vyplnit dotazník dítěte a během školního roku hlásit každou změnu údajů a zdravotního stavu  dítěte, zvláště různé alergie.
 8. Rodiče odpovídají za to,co děti nosí do mateřské školy (nebezpečné věci–ostré předměty,zápalky, možnost ztráty a poškození šperků, apod. ).  
 9. Žádáme rodiče (nebo rodiči pověřenou osobu), aby předávali dítě učitelce, mateřská škola nenese odpovědnost za dítě nepředané rodiči (nebo rodič pověřenou osobou).
 10. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

PROVOZNÍ DOBA:
Provoz mateřské školy v průběhu školního roku je od 6.00 – 16.00 hodin.

Provoz v době prázdnin a svátků, viz. aktuální informace