Práva rodičů a dětí

  • Mateřská škola spolupracuje s rodiči ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a mateřské školy.
  • Rodiče jsou seznamováni se Školním vzdělávacím programem.
  • Školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti.  
  • Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
  • Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a vzdělávání. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte.
  • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu (spoluúčast při akcích, aktivitách školy). Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje.
  • Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy - po předchozí domluvě termínu.
  • Rodiče mají právo vyjádřit se k práci mateřské školy – vzdělávací oblasti, stravování, provozní době, akcím v MŠ apod. 
  • Rodičům nabízíme poradenský servis - zapůjčení odborné literatury.       
  • Děti mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva zakotvená  v zákoně č. 561/2004Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.