1. lekce 31.1.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: zaměření na rozvoj vztahů s vrstevníky, soustředění a zklidnění, potlačení agresivity, posílení sebedůvěry a eliminace nevhodného chování, rozvíjet motorickou činnost, podporovat fantazii, komunikativnost a sbližování se, udržení pozornosti, rehabilitační cvičení

 

Postup : Hodina canisterapie je vedena zkušenou canisterapeutkou a speciálním pedagogem, s asistencí aistentů pedagogů. Šlo o adaptační hodinu, která byla jak pro děti, tak i pro jejich rodiče.

Po úvodním seznámení se všechny děti posadily do kruhu kolem psa, kterého hladí a češou. Při této činnosti se každé představí canisterapeutce a ostatním zúčastněným a zmíní se o svých zájmech. Každé dítě se v česání u psa vystřídá. Všechny aktivity jsou do hodin zařazeny ve formě hry, které jsou vybírány po vzájemné domluvě. V hodině byly zařazeny následující hry na rozvoj vztahů s vrstevníky „Podlézání psa“ – psovod se postaví proti hlavě psa a případně znemožní psovi zaujmout jinou polohu, i když se pod ním pohybuje klient. Klienti se postaví do řady a jeden po druhém podlézají velkého psa. Tato činnost u dětí podporuje ohleduplnost ke kamarádům i k psovi. Hra byla v průběhu obměněna, tak že děti vytvořily tunel a pes podlézá tunelem. Při hře byla nutná určitá taktika, na které se děti s dopomocí asistentů museli domluvit, což podpořilo jejich komunikaci a spolupráci.

Ke konci hodiny následovaly hry na zklidnění a soustředění „Vyhledávání pamlsků v pěstích rukou“- do jedné z ruky dáme pamlsek a ruku zavřeme v pěst. Děti jsme položili na koberec obličejem dolů a pes pamlsek vyhledává, snaží se k němu dostat a olizuje pěst a různé části těla, což působí jako masáž. Pěst povolíme a pes dostává pamlsek pokračuje k dalšímu dítěti. Pes pěsti dětí neolizuje, pouze se jemně dotýká čumákem pěstí dětí. Poslézé dochází k polohování dětí a pejska.

 

Pomůcky:  pamlsky, kartáče, vodítko