2.lekce 7.2.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita, postupné odborávání strachu z psa

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: Hlavním cílem canisterapie je snaha o rozvoj poznávacích, motorických i sociálních dovedností. Pes bude přímým aktérem v aktivitě (např. soutěžení se psem, hra se psem, jeho výcvik), nebo bude sloužit jako motivační prvek např. při rozvíjení motoriky, sebeobsluhy nebo při rozvíjení kognitivních dovedností. Bude zařazeno v neposlední řadě i rehabilitační cvičení.

 

Postup : Hodina canisterapie je vedena zkušenou canisterapeutkou a speciálním pedagogem, s asistencí aistentů pedagogů. Po úvodním seznámení se všechny děti posadily do kruhu kolem psa, kterého hladily a přivítaly se společně básničkou „ Dobré ráno, dobrý den, jaký měsíc máme jen ?         Druhý měsíc v roce máme, s pejskem si jej užíváme. Chytrý pejsek všechno zvládne. Haf, haf, copak povídá? Že nás nikdo neukradne, všechny děti ohlídá ". Po této činnosti se každé představilo pejskovi a dalo mu piškot za odměnu.  Všechny aktivity jsou do hodin zařazeny ve formě hry, které jsou vybírány po vzájemné domluvě. Následovala ranní rozcvička s pejskem pod názvem "Mrazík". Do úvodní části hodiny bylo zařazeno cvičení s překážkami, které společně zdolávali s pejskem. Jednalo se o slalom mezi tyčkami s pejskem na vodítku, přeskoky přes překážky, prolézání kruhů, tunelu, chůze po kladince, apod.; děti opakovaly cviky po pejskovi, chodit společně s ním, nebo je i sami naváděly a vedly. Další společnou činností bylo dechové a artikulační cvičení s míčkem - relaxační "míčkování", psí aporty. V aktivní části děti motivoval skřítek Rákosníček a jeho zamrzlý rybník, kdy se společně se skřítkem vydaly na hory - DH “Co potřebuji si připravit na hory?“  - obrázky rytmizujeme a kolik slabik slovo má, tolik dáme piškotů, spolupracujeme s pejskem. Canisterapie podporující rozvoj myšlení - nakonec si dal do kufříku šátek
a zkusil poznávat svého čtyřnohého kamaráda. Společně se vydali si zasportovat - pantomima na ztvárnění zimních sportů ( lyžování, bruslení, vytahování ze zamrzlého rybníka za pomocí psa - kamaráda ). Následovalo grafomotorické cvičení "Sněhulák", kterého jsme si společně postavili z obručí. DH " Sněhuláci" - počítání a přiřazování knoflíků podle diktátu - psích granulek.

Ke konci hodiny následovaly hry na zklidnění a soustředění „Vyhledávání pamlsků v pěstích rukou“- do jedné z ruky dáme pamlsek a ruku zavřeme v pěst. Děti jsme položili na koberec obličejem dolů a pes pamlsek vyhledává, snaží se k němu dostat a olizuje pěst a různé části těla, což působí jako masáž. Pěst povolíme a pes dostává pamlsek pokračuje k dalšímu dítěti. Pes pěsti dětí neolizuje, pouze se jemně dotýká čumákem pěstí dětí. Poslézé dochází k polohování dětí a pejska, následné podlézání a zapínání postrojů.