3.lekce 14.3.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita, postupné odborávání strachu z psa

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: Hlavním cílem canisterapie je snaha o rozvoj poznávacích, motorických i sociálních dovedností. Pes bude přímým aktérem v aktivitě (např. soutěžení se psem, hra se psem, jeho výcvik), nebo bude sloužit jako motivační prvek např. při rozvíjení motoriky, sebeobsluhy nebo při rozvíjení kognitivních dovedností. Bude zařazeno v neposlední řadě i rehabilitační cvičení.

Postup : Hodina canisterapie je vedena zkušenou canisterapeutkou a speciálním pedagogem, s asistencí aistentů pedagogů. Po úvodním seznámení se všechny děti posadily do kruhu kolem psa, kterého hladily a přivítaly se společně básničkou : "Dobré ráno, dobrý den...." Po této činnosti se každé představilo pejskovi "Ahoj Tessy, jmenuji se...", pohladilo jej a dalo mu piškot za odměnu.  Všechny aktivity jsou do hodin zařazeny ve formě hry, které jsou vybírány po vzájemné domluvě. Následně se děti protáhli společně s pejskem se sluníčkem s básničkou "Usmějem se na sebe". Následovala oromotorická cvičení s pěnovými míčky na procvičení mimiky obličeje za pomocí Tessynčiného olizování dlaní a tváří. Míčkování - Masáž a terapie molitanovými míčky, používá se pro snížení svalového napětí. Na uvolnění jsme si s pejskem zahráli na aporty s rozlišováním základních barev. Další částí našeho setkání bylo cvičení s překážkami. Dnes nás čekal slalom mezi tyčkami s pejskem na vodítku; přeskoky přes překážky- zařadili jsme slalom, podlézání, přeskakování, prolézání kruhem, přecházení lavičky. Děti opakovaly cviky po pejskovi, chodily společně s ním, nebo je i sami vedly a naváděly. Dále jim bylo nabídnuto prolézání tunelů, závody v tunelech při přinášení aportu; chůze po kladince. Následovala relaxační chvilka spojená s terapií. Při ní byla dětem položena hádanka s obrázkovou dopomocí. Hádanka : „Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky. Červené šatičky s malými puntíčky. Na zvonku rosa, létá si bosa. Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž osmou tečku.“ Písničkou jsme probudili berušku, která je po zimním spánku celá ospalá. (pomůcka plyšová beruška). Za úkol měly děti přiřazování puntíků na berušku podle diktátu ( čísla s puntíky) u každého podle pořadí přiřadíme počet piškotků. Následovala pohybová hra „Na pejska”.- pomůcky – pejsek, vodítko. Zozvíjeli jsme i grafomotorické prvky - obkreslovali jsme Tessy a následně si ji vystřihli. Další oblastí byla terapie podporující rozvoj myšlení - Šátky - poznej pejska podle hmatu (části těla). a v neposlení řadě následovala relaxační canisterapie - hřebeny, kartáče - česání a hlazení psa.

Na závěr se připojily i děti ze třídy Kuřátek a společně jsme si zahráli na hledání piškotků. Tessy s nami i poobědvala a poslechla si pohádky, které děti vyprávěly v rámci projektu "Lovci dublonů".