4.lekce 16.4.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita, postupné odborávání strachu z psa

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: Hlavním cílem canisterapie je snaha o rozvoj poznávacích, motorických i sociálních dovedností. Pes bude přímým aktérem v aktivitě (např. soutěžení se psem, hra se psem, jeho výcvik), nebo bude sloužit jako motivační prvek např. při rozvíjení motoriky, sebeobsluhy nebo při rozvíjení kognitivních dovedností. Bude zařazeno v neposlední řadě i rehabilitační cvičení.

Postup :

Hodina canisterapie je vedena zkušenou canisterapeutkou a speciálním pedagogem s asistencí aistentů pedagogů. Po seznámení se všechny děti posadily do kruhu kolem psa, kterého hladily a přivítaly se společně básničkou : "Dobré ráno, dobrý den...." Po této činnosti se každé představilo pejskovi "Ahoj Tessy, jmenuji se...", pohladilo jej a dalo mu piškot za odměnu. Následně se děti protáhli společně s pejskem se sluníčkem s básničkou "Usmějem se na sebe". Abychom se pořádně rozproudili a setřeli tak prvotní obavy z pejska, tak jsme zařadili do činnotí cvičení s překážkami. Dnes nás čekal slalom mezi tyčkami s pejskem na vodítku; přeskoky přes překážky- zařadili jsme slalom, podlézání, přeskakování, prolézání kruhem, přecházení lavičky. Děti opakovaly cviky po pejskovi, chodily společně s ním, nebo je i sami vedly a naváděly. Dále jim bylo nabídnuto prolézání tunelů, závody v tunelech při přinášení aportu; chůze po kladince. Následovala relaxační chvilka spojená s terapií. Při ní byla dětem představena nová kamarádka slepička Pepička, která je zavedla na její dvoreček. Tam společně pounávali zvířata, která na dvorku bydlí a jejich mláďata. Děti skládaly zvířata, která pojmenovávaly, za správně pojmenované a poskládané zvíře dostaly piškot, který za odměnu směly dát pejskovi. Procvičili jsme si prsty na obou rukou za pomocí grafomotorického cvičení "Slepička". Dále  následovala společná DH"Vajíčka", ve které měly děti správně určit barvu kraslice a pomoct hospodyňce ji dozdobit a aby nebylo Tessi smutno, zkusily vlikonočně nazdobit i pejska. Tato činnsot vyžadovala velkou zručnost a soustředění. Ale dětem a potažmo i Tessi se to moc líbilo a zvládli to společně na 1. Následovala pohybová hra „Na psovody”.- pomůcky – pejsek, vodítko. Dařilo se jim i zapnout karabinky na vodítka a společně si tak vyjít alespoň na chodbu na procházku. Další oblastí byla terapie podporující rozvoj myšlení - Šátky - poznej pejska podle hmatu (části těla). a v neposlení řadě následovala relaxační canisterapie - hřebeny, kartáče - česání a hlazení psa. Děti pejska podlézaly plazením po břiše, po zádech. Nechaly se ovívat ocáskem a lehly si na Tessi, tato technika se používá pro snížení svalového napětí.

Na závěr se připojily i děti ze třídy Kuřátek a společně jsme si zahráli na hledání piškotků. Děti pro Tessy připravily různé překážky, které vytvořily z vlastních tělíček. Např. tunely z nohou, rukou, apod. Na konec nám paní terapeutka ukázala, jak by měl vypadat pes, který cestuje autobusem. Přiblížila a předvedla nám povinnou výbavu, mezi kterou patří náhubek, vodítko, záchranářská vesta, apod. Dětem se ukázka moc líbila.