5.lekce 30.4.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita, rozvoj jemné a hrubé motoriky a celkové obratnosti

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: Hlavním cílem canisterapie je snaha o rozvoj poznávacích, motorických i sociálních dovedností. Pes bude přímým aktérem v aktivitě (např. soutěžení se psem, hra se psem, jeho výcvik), nebo bude sloužit jako motivační prvek např. při rozvíjení motoriky, sebeobsluhy nebo při rozvíjení kognitivních dovedností. Bude zařazeno v neposlední řadě i rehabilitační cvičení.

Postup :

Hodina canisterapie je vedena zkušenou canisterapeutkou a speciálním pedagogem s asistencí aistentů pedagogů. Po úvodním seznámení se všechny děti posadily do kruhu kolem psa, kterého hladily a přivítaly se společně básničkou : "Dobré ráno, dobrý den...." Po této činnosti se každé představilo pejskovi "Ahoj Tessy, jmenuji se...", pohladilo jej a dalo mu piškot za odměnu. Následovala masáž a terapie molitanovými míčky, používá se pro snížení svalového napětí, děti míčkovaly sebe i pejska. Zjistily, že když jim míček upadne, pejsek rád jim jej podá. Což se jim líbilo a zapojily i aporty. Dalším prvkem dnešní hodiny byla ranní rozcvička s mottem: „ My jsme ty dětičky, nad nás není, s pejskem dáme se do cvičení.“ Zahájili jsme ji slalomem mezi tyčkami na vodítku s pejskem, kde však musely děti nejdříve připnout každý své vodítko karabinkou. Poté absolvovali společně slalom a zabloudily i do třídy, kde se propletly mezi překážkami - stolečky. Dalším neméně zajímavým prvkem bylo prolézání tunelů a to jak dětmi, tak i samotným pejskem. Kdo tuto činnost zvládnul směl dát piškot na druhé straně pejskovi z dlaně. Opačně pak když prošel pejsek, směl si vzít za odměnu piškoty z nohou dětí. Dále jsme pokračovali motivační básničkou "Ježibaby kamarádky, krouží vzduchem tam a zpátky. Šaty mají od sazí, snad se v letu nesrazí." Pomohli jsme společně s pejskem uvařit kouzelný lektvar. Počítání pavouků a hadů, podle předem připraveného receptu. Po skončení této činnosti následovalo zklidnění v podobě oblékání pejska a zapínání kolíčků na vestu pejska. Zprvu nám to činilo nemalé problémy, ale postupem času se děti zdokonalovaly. Posléze následovalo prstové cvičení na pejskovi umocněného kontaktem s jeho strstí, motivováno opět tím, že ježibaba může mít i různé pomocníky, např. hady, pavouky, myši, apod. - napodobování  prsty a dlaněmi : „Já jsem malý pavouček, já mám spousty nožiček. Postavím si pevnou síť, jen se muško, rychle chyť.“ Na závěr hodiny byla zařazena canisterapie podporující rozvoj myšlení - poznej pejska podle hmatu (části jeho těla, spojené s pojmenováním těchto částí ). Na úplný závěr byla opět zařazena relaxační terapie - hlazení psa, polohování, které si samy děti vyprosily.

Ke konci hodiny následovaly hry na zklidnění a soustředění „Vyhledávání pamlsků v pěstích rukou“- do jedné z ruky dáme pamlsek a ruku zavřeme v pěst. Děti jsme položili na koberec obličejem dolů a pes pamlsek vyhledává, snaží se k němu dostat a olizuje pěst a různé části těla, což působí jako masáž. Pěst povolíme a pes dostává pamlsek pokračuje k dalšímu dítěti. Pes pěsti dětí neolizuje, pouze se jemně dotýká čumákem pěstí dětí. Poslézé dochází k polohování dětí a pejska, následné podlézání a zapínání postrojů.

Pomůcky: dózy s pamlsky,  agility-pomůcky, kartáče, obojek s postrojem, přikrývky, postroje, didaktické pomůcky, vesta, kolíčky, karabinky.