7.lekce 12.6.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita, rozvoj jemné a hrubé motoriky a celkové obratnosti

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: Hlavním cílem canisterapie je snaha o rozvoj poznávacích, motorických i sociálních dovedností. Pes bude přímým aktérem v aktivitě (např. soutěžení se psem, hra se psem, jeho výcvik), nebo bude sloužit jako motivační prvek např. při rozvíjení motoriky, sebeobsluhy nebo při rozvíjení kognitivních dovedností. Bude zařazeno v neposlední řadě i rehabilitační cvičení.

Postup :

I dnešní setkání se odehrávalo díky hezkému počasí na školní zahradě. Na začátku hodiny se děti s pejskem pozdravily tím, že si položily piškot na dlaň, představili se pejskovi :"Ahoj Tessy, jmenuji se Toníček," a nabídli piškot Tessy. Ta jej ochotně přijala. Dětem se tato činnost tak zalíbila, že jsme pokračovali na vyžádání i s piškotkem na pupíku. Po přivítání jsme se všichni odebrali na připravenou překážkovou dráhu, kterou jsme společně s Tessy zdolali.  Jako první byl slalom, překročení a podlezení překážek, tunel a podlezení Tessy, lavička a opět překročení překážky a prolezení kruhu. Na konci dráhy nás očekávala Tessy a mohli jsme jí dát za odměnu piškot. Pro zklidnění následovaly úkoly na dece. Podle návodu na receptu měly děti" uvařit polévku, případně salát". Podle obrázku a instrukcí na něm měly najít určitý počet potravin (2 banány, 3 citrony, 3 melouny). Nejdříve vždy obrázek pojmenovaly, poznaly číslo a pak daný počet vyskládaly na dece. Po splnění úkolu mohly dát potraviny na ležící Tessie. Dalším úkolem bylo poznat obrázek, vytleskat slabiky a nachystat podle slabik správný počet piškotů. Když vše zvládly, mohly si za odměnu sníst jeden piškot. Po dokončení aktivit na dece následovalo protažení a procházka po školní zahradě. Opět jsme se pak vrátili na deku, kde následoval další úkol v podobě práce s geometrickými tvary, které děti měly vyskládat z piškotů, pak je správně pojmenovat a určit jejich barvu. Tessy pak mohla všechny piškoty sníst. Opět následovala další procházka s Tessie a zdolání překážkové dráhy. Pro zklidnění byl na dece ještě přichystaný další úkol, kdy měly děti poznat číslo a podle něj vyskládat správný počet piškotů. Na závěr následovala relaxace a polohování. Poslouchali jsme ťukání srdíčka a nechali jsme se zklidňovat jejím pravidelným dechem. Na úplný konec jsme oba chlapce ještě na památku s Tessy vyfotili. Na závěr jsme si i s dětmi ze třídy Kuřátek a Hvězdiček sedli do kruhu a pohladili si Tessie a tím se s ní rozloučili.

Pomůcky: dózy s pamlsky,  agility-pomůcky, kartáče, obojek s postrojem, přikrývky, postroje, didaktické pomůcky, vesta, kolíčky, karabinky.