8.lekce 27.6.2019

Metodická oblast: Adaptace, úkolem je upevňování vzájemných vztahů, rozvoj komunikace, emocionalita, rozvoj jemné a hrubé motoriky a celkové obratnosti

Terapeut: p. Michaela Nová

Přítomní psi: Tessy

Cíl: Hlavním cílem canisterapie je snaha o rozvoj poznávacích, motorických i sociálních dovedností. Pes bude přímým aktérem v aktivitě (např. soutěžení se psem, hra se psem, jeho výcvik), nebo bude sloužit jako motivační prvek např. při rozvíjení motoriky, sebeobsluhy nebo při rozvíjení kognitivních dovedností. Bude zařazeno v neposlední řadě i rehabilitační cvičení.

Postup :

I dnešní hodina se odehrávala venku na školní zahradě. Nejdříve jsme se přivítali s Tessie a dnes jsme si nejdříve procvičili naše prsty a dlan+, kdy jsme podle pokynů paní učitelky dlaň střídavě zavírali a otvírali. Potom došlo k pozdravení Tessie, představením se: „Ahoj Tesie, jmenuji se.......“ a dali jí piškot. Dalším úkolem bylo připnout vodítko. Dnes jsme to klukům malinko ztížili tím, že jsme jim dali malou karabinku s těžším otvíráním, trvalonám to však jen chvilku než kluci pochopili princip a o to byla větší radost, když se jim to povedlo. Následovala procházka s Tessie po zahradě. Po procházce si kluci na přání lehli, dali si piškot na pupík a nechali Tessie, aby ho snědla. Následovala překážková dráha, kterou první prošla Tessie a pak po ní děti. Společně zvládli přeskakovat i podlézat překážky, prolézt tunelem, přejít lávku a proskákat kruhy. Pro zklidnění kluky čekal úkol na dece. Měli za úkol hodit kostkou, poznat číslo a podle něj vzít stejný počet piškotů, které umisťovali do barevných kruhů podle pokynů paní učitelky. Potom byli klukům dávány otázky na množství a určování, kde je nejvíc a kde nejmíň piškotů. Po tomto úkolu jsme si šli opět projít překážkovou dráhu. Bylo to však ztížené tím, že kluci dráhu procházeli spolu s Tessie, kterou drželi na vodítku.  Za odměnu mohli kluci s Tessie projít bludištěm, což je velmi bavilo. Následoval úkol s masážními kostkami. Měli za úkol vybral kostku podle určené barvy a pak ji měli dát pod, vedle nebo na Tessie. Za odměnu pak mohli dát jeden piškot Tessie a jeden si sníst. Také skládání karabinek od největší po nejmenší kluci více méně zvládli podle možností. Na závěr následovala relaxace. Paní canisterapeutka seznámila kluky s fonendoskopem. Poslouchali Tessie srdíčko, pak do fonendoskopu ťukali prstem a soustředěně poslouchali. Činnost je přímo fascinovala, vydrželi u ní hodně dlouho a dokonce poslouchal i svoje srdce.

Pomůcky: dózy s pamlsky,  agility-pomůcky, kartáče, obojek s postrojem, přikrývky, postroje, didaktické pomůcky, vesta, kolíčky, karabinky.