GDPR

Vážení rodiče,

25.5.2018 nabyde platnost nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv. GDPR.

Nalezený obrázek pro gdpr

Shromažďování osobních dat v organizaci Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů (dítě) a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů (rodič).

Kdy se jedná o zákonné normy? Jsou to veškeré podklady týkající se školní matriky a související s docházkou dítěte do mateřské školy. (evidenční list, podklady pro vyšetření v PPP, správní řád-přijetí dítěte, třídní knihy, omlouvání dětí, individuální vzdělávání, apod.)

Kdy se jedná o potřebu Vašeho výslovného souhlasu? ( souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte, souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií, audio a videozáznamů z výchovně-vzdělávací činnosti a školních akcí na webových stránkách školy, či nástěnce za účelem informovanosti, případně propagace mateřské školy, souhlas se zveřejňováním výšky stravného za daný měsíc na nástěnkách školy a webových stránkách školy spojené s variabilním číslem dítěte, souhlas se zveřejňováním seznamů dětí při organizování školních, mimoškolních akcí a soutěží, souhlas s uváděním údajů o osobách, které budou odvádět výše uvedené dítě z mateřské školy (jméno a příjmení osoby))

Připravili jsem pro Vás podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů a prosíme Vás o vyzvednutí, vyplnění a odevdání si záznamu v jednotlivých třídách.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu (po dobu docházky dítěte do naší MŠ), případně souhlas odvolat.

 

Jako správce mateřská škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Bc. Jarmila Sládková, pověřenec GDPR pro Zlínský kraj, telefon : 774 950 005, e-mail : jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz, datová schránka: j49zfqv, web: www.smscr.cz, Facebook: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přehled vedení osobních údajů v mateřské škole


V rámci zajišťování svých činností Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely

viz agendy - parametry zpracování osobních údajů