Něco o nás ....... 

    Prostorná šestitřídní budova naší MŠ se nachází v chráněné krajinné oblasti uprostřed malebných kopců s krásnou rozmanitou přírodou, dlouhodobou historií a lidovou kulturou.

    Naše školička je jednopatrová a je propojena prosklenou spojovací chodbou s další budovou, kde se nachází školní kuchyň, prádelna, sklady, a v neposlední řadě kotelna. Obě budovy máme obklopeny zahradou, která prošla v rámci projektu postupnou rekonstukcí tak, aby byla pro děti pestrá, podnětná, rozvíjela je a probouzela v nich vztah k přírodě.
    Třídy jsou prostorné, účelně vybavené nábytkem a učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, umožňující dětem široký výběr činností k všestrannému vyžití a rozvoji jejich osobnosti. Chceme tak vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem (motto:,,Doma je doma ...a ve školce? Tam je jako doma.“). Velmi hezky a vkusně je vyzdoben i interiér mateřské školy. K naší společné tvořivé práci používáme převážně přírodních materiálů, veselých barev a můžeme se pochlubit hezkými malbami, výtvory dětí i dospělých.
    Každá z šesti tříd mateřské školy je vybavena dřevěným nábytkem, herny jsou vybaveny tak, aby sloužily k celkovému rozvoji dětí. Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách a hernách jsou umístěna centra aktivit, která jsou doplněná vhodnými pomůckami, se kterými si mohou děti hrát, zkoumat je a takto připravit podmínky pro integrované učení.

    Dbáme na to, aby děti byly vedeny k rozvoji sebeobslužných činností a zároveň klademe důraz na pitný režim dětí.

Od 1.9.2016 naše mateřská škola otevírá novou logopedickou třídu. Je odpovědí na zvyšující se počet dětí s komunikačními obtížemi. Do třídy bylo zařazeno 14 dětí na základě logopedického vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru Valašské Meziříčí, pracoviště Zlín.  Společně budou objevovat nové a nepoznané v prostorách 6.třídy, která byla přes prázdniny zrekonstruována. Dětem jsou k dispozici dva speciální pedagogové – logopedi.

Ve školním roce 2019/2020 je zapsáno 147 dětí (144 dětí s celodenní docházkou a 3 děti požádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o IV).

    Součástí MŠ je i školní kuchyně s denní kapacitou 150 jídel. A musíme konstatovat, že nám vaří dobře a zdravě.
 

    Do funkce ředitelky Mateřské školy byla od 1.9.2011 jmenovaná Bc. Ivana Sáblíková.

 

    Tak ať se vám tu děti líbí ......