PODĚKOVÁNÍ .... školní rok 2019/2020

  • Třída sluníček děkuje touto cestou maminkám Nikolky Valčíkové a Danečka Talaše za materiál ke kreativnímu tvoření s dětmi.
  • Třída Motýlků děkuje rodičům Sandry a Livie Rumanovým a rodičům Jendy Slováka za papíry na kreslení. Děkujeme