PODĚKOVÁNÍ ....

školní rok 2011/2012

Poděkování sponzorům

Děkujeme touto cestou všem, kteří se podílejí na zvelebení naší školní zahrady. V prvé řadě všem rodičům za to, že ve svém volném čase přispěli a přispějí s pomocnou rukou k dílu.

 

 • Děti a paní učitelky z oddělení Motýlků děkují panu Fryzelkovi za nátěr zahradního nářadí, dřevěného obložení na pískoviště a laviček.
 • Obzvláště děkujeme panu Miloši Vaculčíkovi za aktivitu a práci při instalaci dávkovačů mýdla v celém areálu MŠ a při natírání zahradního nářadí.
 • Děti a paní učitelky z oddělení Kuřátek děkují tatíkům Kubíčka a Verunky za nátěr zahradního nářadí,průlezek, dřevěného obložení pískoviště a laviček. Pane Koutný a pane Šabršula v takovém případě je poděkování to nejmenší, co můžeme alespoň udělat.
 • Děti a paní učitelky z oddělení Sluníček by taky rády touto cestou poděkovaly panu Kocourkovi za jeho snahu a obětavost při natírání zahradního nářadí, dřevěného obložení pískoviště a laviček.
 • Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat za obětavost, snahu, odborně a hlavně rychle provedenou práci Valašskoklobouckým službám s.r.o., jmenovitě panu Petrůjovi, panu Psotovi, panu Švachovi a panu Vaculčíkovi, kterou vynaložili při úpravě terénu v areálu naší školy určenou pro zahradní nářadí. I v takovém případě je poděkování to nejmenší, co můžeme alespoň udělat a velmi si vaší pomoci vážíme.
 • Další a neméně srdečné poděkování patří panu Švachovi, kterému děti i paní učitelky z oddělení Koťátek děkují za jeho obětavost při natírání zahradního nářadí, dřevěného obložení pískoviště a laviček.
 • Děti a paní učitelky z oddělení Hvězdiček by rády touto cestou poděkovaly maminkám paní Poláškové a paní Vaňatkové za ochotu, snahu a obětavost při natírání zahradního nářadí a dřevěného obložení pískoviště. Velmi si vaší pomoci vážíme a děkujeme.
 • Děti a paní učitelky z oddělení Hvězdiček by rády poděkovaly panu Vlčkovi za nařezání překližkových destiček, které budou použity jako didaktická pomůcka pro naše děti.
 • A další poděkování od dětí a paní učitelek z oddělení Veverek patří panu Kurucovi, za jeho snahu a obětavost při natírání zahradního nářadí a laviček spolu s dřevěným obložením pískoviště. Děkujeme a velmi si Vaší obětavosti a pomoci vážíme.
 • Velké poděkování patří i paní Vaculčíkové J., která nám zakoupením kávovaru udělala velkou radost. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky z oddělení Veverek by chtěly vyslovit velký dík za precizně provedenou práci při upevnění didaktických pomůcek panu Solařovi. Pane Solaři Vaší trpělivosti a snahy si velmi ceníme.
 • Třída Motýlků by chtěla poděkovat panu Manovi, za opravu jezdícího koníka. Vaší obětavosti si velmi vážíme. Děkujeme
 • Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Solařovi, za jeho ochotu a obětavost při montování dávkovačů na mýdlo a papírové utěrky do kuchyněk. Děkujeme a Vaší pomoci pane Solař si nesmírně vážíme.
 • A nemalý dík patří i maminkám ze třídy veverek, paní Kurucové a paní Beňové, které zakoupily pro naši školku nový fotoaparát, abychom mohli zachytit všechno co je pro nás a naše děti důležité a na co bychom nechtěli zapomenout. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
 • Další dík patří panu Bačovi za instalaci prodlužovacího kabelu. Děkujeme mnohokrát.
 • Děkujeme touto cestou paní Vlčkové, která naší MŠ poskytla peněžní dar. Velmi si toho vážíme a ještě jednou děkujeme.
 • Velmi si vážíme šikovnosti, snahy a obětavosti pana Michala Bližňáka, který nám pomohl sestavit policový systém. Chlapská ruka je prostě někdy třeba. Děkujeme

Leden 2012

 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků by chtěly touto cestou poděkovat panu Fryzelkovi za výrobu krmelce. Velmi jste svou ochotou a snahou děti i nás potěšil.
 • Ještě jeden nemalý dík patří panu Změlíkovi za pomoc při upevnění skříněk do stávající knihovny. Děkujeme
 • Velký dík patří i tatínkům dětí ze třídy Hvězdiček, panu Liboru Častulíkovi a Antonínu Obadalovi, kteří nám smontovali skříňku ve třídě. Děkujeme za ochotu a snahu.
 • Velmi nás těší, že můžeme alespoň touto cestou poděkovat panu Mirkovi Švachovi za prořezání třešňových stromů. Děkujeme a velmi si vaší pomoci vážíme.
 • Velký a vřelý dík patří autoškole Beňo, která zajistila a částečně zafinancovala odvoz předškoláčků na výlet doVizovic. Děkujeme za krásný sponzorský dar.
 • Velký dík a pochvalu by chtěly děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek udělit paní Novákové, majitelce Cukrářské výroby ve Valašských Příkazech. Připravili pro nás zajímavou exkurzi mezi dortíky a cukrátky a odnesli jsme si i voňavé dobrůtky s sebou domů. DĚKUJEME !!

 


Ještě jednou děkujeme všem a omlouváme se, pokud jsme na někoho neúmyslně zapomněli.