PODĚKOVÁNÍ ....

školní rok 2012/2013

 • Alespoň touto cestou bych chtěla vyslovit velké poděkování stavební firmě FILMONT s.r.o.,jmenovitě panu Lubomíru Fichtovi, Michalu Bližňákovi a Janu Fůskovi, která se bezplatně postarala o dopadovou plochu pod zahradní nářadí v mateřské škole.
 • Velké poděkování patří paní učitelce ze ZŠ ve Valašských Kloboukách Mgr. Ivě Červenkové, která svým finančním přispěním zastřešila návštěvu keramické dílny dětí ze třídy Motýlků. Je krásné vědět, že i v tak těžké finanční době je dětský úsměv k nezaplacení. Děkujeme
 • Chtěly bychom veřejně poděkovat maminkám našich dětí Haničky a Toníčka ze třídy Veverek paní Hoa Ho Ang Thi a paní Mai Pham Thi, které věnovaly naší MŠ peněžitý dar na zakoupení harmoniky. Mnohokrát děkujeme a velmi si vážíme Vaší pomoci.
 • Chtěly bychom z celého srdce poděkovat mamince Štěpánka ze třídy Veverek paní MUDr. Michaele Múdré, která věnovala naší MŠ peněžitý dar na zakoupení harmoniky.  Mnohokrát děkujeme a velmi si vážíme Vaší pomoci.
 • Velké poděkování patří i paní Bronislavě Danielové, majitelce Kadeřnictví-Holičství, Cyrilometodějská 301 ve Valašských Kloboukách, která ač sama nemá děti školkou povinné, nám přispěla finančním darem na zakoupení harmoniky. Velké díky a jsme potěšení Vaším zájmem o radost dětí.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Hvězdiček děkují touto cestou maminkám našich dětí paní Florešové, paní MUDr.Strnadové a paní Lysákové za poskytnutí sponzorského daru - náčrtníky. Velmi si Vaší pomoci vážíme.
 • DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA - Potká-li se zajímavý nápad ve správný čas na správném místě s těmi správnými lidmi, může být na světě hned o něco líp.

  Babička a dědeček Adélky Gašpárkové nám nabídli k zakoupení za neuvěřitelně dobrou cenu, námi tolik vytouženou, harmoniku. K naší nemalé radosti nám ji Adélčiny rodiče přivezli až do třídy Kuřátek, kde jsme ji ihned vyzkoušeli.

  Radost byla obrovská a písnička se linula celou školkou. DĚKUJEME Z CELÉHO SRDÍČKA

 • Všichni bychom si přáli, aby nám někdo v životě pomáhal. Snad každý z nás by se mohl přiznat, že někdy žádal, aby mu bylo pomoženo. Toužit, abynám někdo podával pomocnou ruku, je úplně přirozené, ale v dnešní době spíše ojedinělé. A právě proto bychom chtěli z celého srdce poděkovat panu Jaroslavu Kubíkovi, paní MUDr. Miroslavě Strnadové, manželům Vítězslavě a Josefovi Šenkeříkovým, panu Robertu Matyášovi, panu Milanu Lorencovi a firmě 4PInvest - pan Ing. Martin Ptáček za to, že nám nabídli finanční pomoc na zakoupení nového televizního přístroje pro děti ze třídy Hvězdiček.

  Velké poděkování patří i paní Boženě Mackové a paní Evě Šeré, které svým sponzorským darem zastřešily účast dětí na  8. ročníku přehlídky mateřských škol Zlínský škrpálek.
  Je krásné vědět, že vaše „dary“ byly přijaty a měly smysl.
 • "Cílem není malovat život, ale dát život malbě." a to se nám společně podařilo ve vestibulu MŠ, který se rozzářil duhovými úsměvy dětí a jedinečnou krásou přírody. Za to všechno patří velký dík paní Alžbětě Ovesné, která svou ochotou, obětavostí a skvěle odvedenou prací zkrášlila prostory naší MŠ.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků děkují mamince paní Ivě Červenkovéza zprostředkování návštěvy v keramické dílně při DDM Val. Klobouky, kde si děti mohly zkusit pracovat s keramickou hlínou a vyrobit si ozdobu, kterou si směly odnést domů.

 • Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat panu Marku Ročákovi za přípravu pěkného podvečeru na Penzionu a Baru Sněhurka v Brumově-Bylnici. Příjemným prostředí, ochotným personálem, výbornou kuchyní a nezapomenutelnou společností všech zaměstnanců MŠ jsme společně oslavili Den učitelů.
 • Velký a vřelý dík patří Autoškole Beňo s.r.o., Masarykovo náměstí 103, Valašské Klobouky, jmenovitě p. Františku Beňovi, p. Martině Kurucové a p. Pavlíně Hořákové, kteří zajistili částečně dofinancování odvozu předškoláčků na výlet do ZOO Lešná a umožnili nám dopravu do Envicentra ve Vysokém Poli. Děkujeme za krásný sponzorský dar.

          Děkujeme a moc si této pomoci vážíme.