školní rok 2016/2017

 • Touto cestou bychom rádi ještě jednou poděkovali panu řediteli DDM, panu Michalu Láníkovi a všem broučkům, mravenečkům a beruškám, kteří pro nás a naše děti připravili akci pod názvem "Den s Ferdou Mravencem". Společně jsme zdolali pár úkolů, které si pro nás připravil kamarád Ferda a ještě nás obdaroval sladkou odměnou a vytouženým diplomem za statečnost. Všichni, včetně paní učitelek, jsme si celé dopoledne náramně užívali. A ti naši malí mravenečkové na něj určitě jen tak nezapomenou. Děkujeme.
 • Třída Hvězdiček děkuje touto cestou paní Sloveňákové-Sábové za zprostředkování dopravy autobusem do Envicentra sídlícím ve Vysokém Poli. Vaší snahy a objetavosti si nesmírně vážíme. Děkujeme.
 • Velké poděkování letí tatínkovi Lucinky a Barunky, panu Behancovi a jeho celému organizačnímu týmu, za zorganizování tak velkolepé akce, jakou byl Den dětí s IZS, který se konal v pátek 2.6.2017. Děkujeme všichni za obětavost a přístup při akci, která pro naše děti byla opravdovým zážitkem. Každý se mohl posadit za volant záchranných vozů hasičů, policie i záchranářů, navléknout si pravou hasičskou helmu, potěžkat opravdovou zbraň nebo si prohlédnout interiér sanitky. Samozřejmě za doprovodu sirén a houkaček. Z akce šli nejen kluci ale i některé holčičky s přesvědčením, že být hasičem, policistou nebo záchranářem je úžasná věc a s odhodláním, že  se jím také jednou stanou. A k poděkování se připojují i paní učitelky, které na vlastní kůži mohly zažít pravý a nefalšovaný požární útok, za který byly náležitě oceněny diplomy a dárkovými předměty. Takže ještě jednou OBROVSKÉ DÍKY !!!!!!!!!!!!
 • Děti a papí učitelky ze třídy Veverek děkují touto cestou mamince Viktorka, paní Unarové, za dobroty ke Dni dětí. Děkujeme.
 • Třída Sluníček děkuje touto cestou paní Sucháčkové za výbornou upečenou dobrotu a paní Sloveňákové-Sábové nejen za dobrůtky, dárečky a dětský šampus, ale také za zakoupení nové konstruktivní stavebnice do naší třídy.  Oběma maminkám ještě jednou velké díky, protože se postaraly o velkou dětskou radost přímo na Den dětí. A věřte, že byla veliká .
 • Všichni ze třídy Sluníček moc děkují maminkám - paní Sucháčkové, Masařové a Ondrůškové, které se postaraly o sladkou tečku naší besídky v podobě zákusků, řezů, muffin, tyčinek a brambůrků. Jste úžasné !
 • Třída Motýlků by chtěla poděkovat paní Poláchové, mamince Matýska  Michalce za papíry na kreslení pro děti. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek by chtěly poděkovat rodičům Terezky Koutné za zásobení kancelářským materiálem. Děkujeme
 • Třída sluníček by touto cestou chtěla poděkovat paní Sucháčkové, mamince Petříka,za vynikající muffiny,které nám upekla na náš třídní výlet. Ještě jednou  děkujeme  a  moc si toho vážíme.
 • Jedno velké poděkování teď právě míří mamince Nikolky Hradilové, za krásné fotečky, které pro nás zhotovila na besídce ke Dni maminek. Budou pro nás milou vzpomínkou na jedno velké, veselé Veverkové mraveniště. Děkujeme za ochotu a hezky odvedenou práci .
 • Chtěli bychom alespoň touto cestou poslat obrovské poděkování stavební firmě Jaroslav Kubík-provádění staveb, za velkou ochotu, vstřícnost a neskutečnou rychlost při řešení oprav, úprav a stavebních problémů vyvstalých v naší školce. Vždy s ochotou podají pomocnou ruku a my si Vaší spolupráce neskutečně vážíme. Děkujeme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek by chtěly poděkovat babičce Ájinky Molkové, paní Zdence Lacigové, která zakoupila pro naše děti rohovou sedačku. Děkujeme a moc si Vaší obětavosti vážíme.
 • Další poděkování míří k mamince Tobiáška, Josífka a Jeníka Janíkových, paní Amélii Janíkové, která darovala naší školce svou knížku "Můj první zápisník aneb co nás může příroda naučit", kterou sama napsala i graficky ztvárnila. Od nás všech bychom chtěli zaslat velkou gratulaci a poděkování.
 • Další poděkování míří k paní Bělaškové, mamince od Adámka, která nám přinesla spoustu krásného výtvarného materiálu. Děkujeme a věříme, že to děti ocení.
   
  Velké poděkování míří od dětí a paní učitelek ze třídy Kuřátek mamince Terezky Žákové, za neustálý přísun sladkostí pro děti a za balík papírů do kopírky. Děkujeme
 • Třída sluníček děkuje paní Sucháčkové, mamince Petříka, za výborné velikonoční peníčky, na kterých si smlsla celá třída. Moc děkujeme.
 • Pedagogové a děti ze třídy Sluníček děkují touto cestou paní Sloveňákové-Sábové za velmi zajímavou a podnětnou pomůcku do logopedické třídy. Děti si tak při běžné logopedické intervenci mohou zahrát logopedické kvarteto, doubble, bingo a aktivity. Ještě jednou díky, moc si vážíme tohoto zájmu.
   
  A ještě jedno poděkování letí k paní Sloveňákové-Sábové , mamince Honzíka ,která opět i letos  přichystala všem dětem logopedické třídy velikonoční  pomlázku ve formě dárečku , kde si přijdou na své i všichni mlsouni. Moc děkujeme, že myslíte na Honzíkovy kamarády ze třídy ♥
 • Další poděkování míří paní Sloveňákové-Sábové za dovoz hlíny do našich vyvýšených záhonů na školní zahradě. Děkujeme za obětavost.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Hvězdiček by chtěly poslat velké poděkování HZS ve Valašských Kloboukách - směně "A" za obětavost a přístup při exkurzi našich dětí, která pro ně byla opravdovým zážitkem. Každý se mohl posadit za volant hasícího vozu, navléknout si pravou hasičskou helmu, prohlédnout si různé přístroje, které umožní hasičům vyprostit například z havarovaného auta člověka. Samozřejmě nechybělo zpuštění sirén a houkaček. Z exkurze šli nejen kluci ale i některé holčičky s přesvědčením, že být hasičem je úžasná věc a s odhodláním, že  se jím také jednou stanou.. Tímto bychom ještě rádi poděkovali za zprostředkování výše uvedené exkurze tatínkovi Lucinky, panu Behancovi.
 • Velké poděkování míří od dětí ze třídy Kuřátek rodině Koutných a Matyášů za zásobení dobrotami. Děkujeme.
 • Děti i paní učitelky ze třídy Hvězdiček děkují paní Lehocké, mamince Danečka, za darování dřevěné konstruktivní stavebnice. Děkujeme
 • Učitelé i děti ze třídy Sluníček touto cestou moc děkují šikovné paní Sucháčkové, mamince Petříka, za vynikající domácí sušenky a dětský šumivý nápoj, kterými zpříjemnila náš třídní karneval. Není to poprvé, co nám přinesla "něco na zub" a my si toho opravdu vážíme. Srdečné díky ♥
 • Další poděkování posílají děti i paní učitelky ze třídy Motýlků mamince Matýska Michalce, paní Poláchové, za výtvarný materiál. Děkujeme.
 • Ke karnevalovému veselí ve třídě Hvězdiček přispěla i maminka od Jarečka Turka, která podtrhla atmosféru blížícího se Fašanku svými Křehulemi ("Boží milosti"). Posíláme slaďoučké DÍKY !!
 • Děti a paní učitelky ze třídy Hvězdiček by ctěly toouto cestou poděkovat mamince Alenky Gajdové, za spoustu plyšových hraček na Karneval a za sladké občerstvení v podobě malých větrníčků. Děkujeme.
 • Další poděkování míří mamince Lukáška Horáka, která přinesla pro děti ze třídy Motýlků papír na kreslení. Vážíme si Vaší obětavosti. Děkujeme.
 • Třída Kuřátek by chtěla alespoň touto cestou poslat poděkování babičce Alexíka Mužikovského za výtvarný a kancelářský materiál a rovněž mamince Pepíka Matyáše za kancelářský materiál. Děkujeme a Vaší pomoci si vážíme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Koťátek by chtěly poděkovat paní Lehocké, mamince od Nelinky, za darování hraček pro děti. Děkujeme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek by chtěly poděkovat mamince Terezky Žákové a rovněž mamince Šimonka Vituly za velké sponzorování ve formě dobrůtek a sladkostí pro děti. Děkujeme
 • Děti i pedagogové z logopedické  třídy Sluníček  by chtěli touto cestou opět velmi poděkovat mamince Honzíka-p.Sloveňákové-Sábové , která nás již poněkolikáté obdarovala rozmanitým výtvarným a kreslícím materiálem  a pomůckami  ke kreativnímu tvoření s dětmi.  Ještě jednou mnohokrát děkujeme a máme z takového obdarování velkou radost.
 • Další poděkování míří mamince Matýska Michalce, paní Poláchové ze třídy Motýlků, která přinesla dětem papír na kreslení a propisky. Děkujeme.
 • Poděkování od dětí a paní učitelek ze třídy Hvězdiček letí rodičům Alenky Gajdové, kteří přinesli dětem krásné omalovánky a šablonky dinosaurů. Děkujeme
 • Ještě jedno poděkování a moc veliké patří opět paní Sloveňákové-Sábové za úžasné vánoční překvapení pro naše děti ze třídy Sluníček. Pod vánočním stromečkem každé naše Sluníčko našlo balíček a v něm připravené překvapení ve formě pastelek, bločků nebo razítek a spousty dalších drobností, které dětem udělaly nesmírnou radost. Dále pro celou třídu zakoupila a věnovala elektronickou učební pomůcku, která nám bude nápomocna při nápravě řeči. Děkujeme a vaší obětavosti a velkorysosti si nesmírně vážíme.
 • Třída Sluníček by chtěla moc poděkovat paní Sloveňákové-Sábové za materiální  pomoc při vánočním tvoření s rodiči, kdy přinesla spoustu kreativního materiálu - vánočních baněk, tvořítek , třpytek , ozdob , různé druhy  papírového materiálu na tvorbu speciálních přáníček a mnoho dalšího.  Velice si této pomoci vážíme a tímto ještě jednou moc děkujeme za možnost zpestřit dětem tvořeníčko a moci si tak domů odnést krásné ozdoby .  Také děkujeme maminkám za přinesené dobroty pro děti a  za pomoc při úklidu třídy.
 • Nemalé poděková teď míří paní Mgr. Fojtíkové, která věnovala našim dětem háčkované a paličkované vánoční ozdoby. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek by chtěly touto cestou poděkovat paní Červenkové Leoně, manince Radimka Červenky, za zakoupení eukalyptového spreje EUCASOL, který má antibakteriální, antiseptické a uvolňující schopnosti. Je účinný při prevenci respiračních onemocnění, chřipek a nachlazení. Děkujeme za vstřícnost a obětavost. Je hezké, že myslíte na zdraví všech dětí.
 • Blíží se čas vánoc, čas splněných přání, období rozdávání radosti v lidských srdcích. Chvíle kdy se zejména dětem plní i ta nejtajnější přání. Je to krásný pocit, když si někdo vzpomene a udělá jim radost právě v období vánočních svátků. A právě proto bychom chtěli z celého srdce poděkovat panu Bohuslavu Šikulovi z Rozseče nad Kunštátem za krásný sponzorký dar. Ve velkém balíčku, který nám byl doručen, na nás číhalo obrovské překvapení v podobě papírových hvězdiček, které nám nazdobily náš vánoční stromeček. Děkujeme

 • Velké poděkování patří  tatínkovi Jeníčka Drgy ze třídy Hvězdiček, panu Michalu Drgovi - fa Michal Drga, stavební společnost, s.r.o., za poskytnutý sponzorský dar v podobě fotoaparátu . Udělal nám obrovskou radost.  Mnohokrát za všechny děti děkujeme !
 • Děti ze třídy Veverek by chtěly poděkovat paní Behancové, mamince Barunky, za Mikulášské dobrůtky. Děkujeme
 • Děti  a paní učitelky ze třídy Koťátek by chtěly poděkovat paní Tomečkové, mamince od Moničky, za sponzorský dar ve formě výtvarného materiálu. Děkujeme.
 • Veké poděkování míří i paní Slovenákové - Sábové, mamince Honzíka, která přinesla pro děti ze Sluníček mikulášské překvapení - krásné malované perníky. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky zetřídy Motýlků by chtěly poděkovat panu Burešovi, tatínkovi od Maximka, za krásnou pohádkovou knížku. Je to krásný dárek, děkujeme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků by chtěli poděkovat paní Vančuříkové, mamince Ondry Garguláka za poskytnutí sponzorského daru v podobě výtvarného materiálu. Děkujeme a Vaší pomoci si nesmírně vážíme.
 • Třída Hvězdiček děkuje touto cestou paní Lehocké, mamince Danečka za paíry do tiskárny a pracovní sešity. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky ze třídy Hvězdiček posílají poděkování paní Koutné, mamince Terezky za barevné papíry, pastelky a kancelářské papíry. Děkujeme
 • Děti ze třídy Motýlků posílají poděkování paní Vančuříkové, mamince Ondry Garguláka za výtvarné pomůcky. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky ze třídy Koťátek by chtěly alespoň touto cestou poděkovat mamince Nelinky, paní Lehocké za darované hračky pro děti. Děkujeme a moc si toho vážíme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků by chtěly poděkovat mamince Matýska, paní Poláchové za papír na malování. Děkujeme