školní rok 2017/2018

 • Velké poděkování letí mamince Sárinky, paní Němečkové za opravení plachty nad pískovištěm. Děkujeme za ochotu a spolupráci.
 • A milé poděkování letí opět k paní Sloveňákové-Sábové,mamince Honzíka , za  příjemné překvapení ,které přinesla do třídy sluníček ke Dni dětí . Moc Vám děkujeme za dárečky a za to , že na nás každoročně myslíte.
 • A další poděkování míří opět k paní Sloveňákové-Sábové, mamince Honzíka, za zajištění dopravy na výlet předškolních dětí do ZOO. Současně děkujeme za sjednání velmi výhodné ceny za výše uvedenou dopravu autobusem. 
 • Chtěli bychom poděkovat paní Slověňákové-Sábové, mamince Honzíka, za zajištění autobusu na výlet do obory za zvířátky. Vážíme si vaší laskavosti a děkujeme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků posílají velké poděkování babičce Sofinky Kolínkové, paní Janě Švachové, za nákup výtvarného materiálu, který s dětmi určitě využijeme. Děkujeme za vstřícnost a obětavost.
 • Děti ze třídy sluníček děkují paní Zdeňce Masařové,mamince Tobiáška, za mlsání, které přinesla pro děti na besídku pro maminky
 • Chtěli bychom poděkovat touto cestou panu Milanu Tichému za ochoru a obětavost při opravě vodovodní baterie. Vážíme si vaší pomoci. 
 • Děti a paní učitelky ze třídy Koťátek děkuji mamince Pavlíka Štěpančíka za ušití poštářků pro děti, které si mohou samy dokreslit a domalovat. Děkujeme. 
 • Paní Masařová,  maminka Tobiáška , nám do sluníček přinesla spoustu ruliček na tvoření v centrech aktivit a za to jí moc děkujeme. Určitě využijeme a díky za to, že na nás myslíte.
 • Všichni ze třídy sluníček posílají poděkování paní Sloveňákové-Sábové,  mamince Honzíka, která do třídy pořídila pomůcku potřebnou nejen pro rozvoj grafomotoriky, ale i pro volné výtvarné tvoření dětí.  Moc děkujeme  ♥
 • A opět je tu jedno veliké  poděkování pro paní Sucháčkovou, maminku Petříka, za sladké zpestření  Velikonoc. Vaše linecké cukroví bylo mňamózní a jen se po něm zaprášilo. Sluníčka Vám moc děkují za tu dobrotu.
 • Další poděkování míří mamince Davídka, paní Dohnanské, ze třídy Veverek, za výrobu velikonoční dekorace - zajíčka ze slámy. Děkujeme.
 • Třída Kuřátek děkuje mamince Nikolky Hradilové za spoustu dřevěných kolíčků a provázků. Děkujeme
 • Třída sluníček děkuje paní Vitulové, mamince Markétky, za plnou tašku papírových ruliček.  Využijeme na tvoření a ještě jednou moc díky.
 • Posíláme sluníčkové poděkování dvěma sluníčkovým maminkám - paní Sucháčkové - mamince Petříka a paní Šperlingové - mamince Kubíka za nejbáječnější  muffiny a perníčky, které nám přišly velice vhod po náročném karnevalovém  veselí. Milé mamky, jste prostě báječné, protože nám pokaždé přinesete něco výborného na zub a pořád na nás myslíte . Děkujeme ♥
 • Srdečné a vřelé díky opět letí za paní Sloveňákovou-Sábovou, maminkou Honzíka, která byla tak úžasná a věnovala všem dětem ve třídě dáreček do  karnevalové tomboly. Také moc a moc děkujeme za zapůjčení kostýmu, který jistě obohatí náš třídní karnevalový rej ♥  Děkují pedagogové a děti ze třídy Sluníček
 • Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům Matýska Michalce ze třídy Motýlků za sponzorský dar v podobě nášlapného schůdku. Vaší obětavosti si vážíme a za projevenou snahu Vám děkujeme.
 • Děti a paní učitelky by chtěly touto cestou poděkovat panu Martinu Tkadlecovi za opravu podlahy a s tím sovisející podlahářské práce. Vaší obětavosti si nesmírně vážíme a děkujeme.
 • Pedagogové třídy Sluníček děkují paní Sloveňákové-Sábové, mamince Honzíka, za gumová miniaturní  zvířátka, která nám budou sloužit jako maličká odměna  dětem za velké snažení při individuální logopedii.  Obrázky zvířat a samolepky nám pomalu docházejí , proto mockrát děkujeme za bezvadný nápad .
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek by chtěly poděkovat touto cestou panu Vlčkovi za obrázkovou skládanku lidského těla. Udělala dětem obrovskou radost. Děkujeme.
 • A opět je tu jedno velké poděkování pro paní Sloveňákovou-Sábovou,která do třídy sluníček přinesla papíry a kartony pro kreslení dětí. Moc děkujeme a Vaší materiální pomoci si velice vážíme.
 • Učitelé i děti ze třídy Sluníček by chtěli touto cestou zaslat  veliké poděkování mamince Honzíka , paní Sloveňákové -Sábové , která opět nezapomněla na  logopedickou třídu  , zahrála si na Ježíška a obdarovala nás všechny milými dárečky . Také moc děkujeme za  výtvarný materiál a parádní ubrusy , kterých je téměř škoda používat na stolečky při  výtvarných činnostech dětí.  Ještě jednou mnohokrát děkujeme za krásnou vánoční nadílku.
 • Třída sluníček opět  mnohokrát děkuje paní Martině Sucháčkové, mamince Petříka, za vynikající cukroví , kterým obohatila naše páteční vánoční  menu .Jako vždy pohladilo naše chuťové pohárky a dotvořilo vánoční atmosféru v naší třídě.
 • Děkujeme touto cestou paní Sloveňákové-Sábové , mamince Honzíka , za materiální a praktickou pomoc při předvánočním tvoření s rodiči . Toho  si moc vážíme , že byla ochotná se nám věnovat i přes svoji zdravotní indispozici . Taktéž  děkujeme mamince Petříka , paní Sucháčkové , která pro nás připravila jako vždy vynikající  mlsání ke kávičce. A poslední dík patří všem mamkám , které si našly chvilku a přišly za námi do třídy sluníček ♥
 • Tímto bychom chtěli poděkovat paní MUDr. Bronislavě Hůlové za nákup výtvarných pomůcek pro děti. Děkujeme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek by chtěli poděkovat mamince od Laurinky Červenkové, paní eoně Červenkové za darování Eucasolu. Děkujeme, že myslíte na zdraví našich dětí. Vážíme si toho.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek a Kuřátek děkují paní Dorňákové, mamince Vítečka Dorňáka za velké archy papíru na tvoření. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky zetřídy Hvězdiček děkují všem rodičům, kteří přinesli napečené vánoční dobrůtky.
 • Děkujeme babičce Áji Molkové, paní Lacigové, za cukrovinky a dětské šampusy, kterými odbařila naše děti ke svátku svatého Mikuláše. Děkujeme!
 • Děti ze třídy Sluníček moc děkují paní Sloveňákové-Sábové, mamince Honzíka, za  nádherné perníkové sněhuláčky, které každému nadělila k Mikuláši. Děkujeme za tu dobrotu, bylo škoda je jíst .
 • Děkujem mamince Viktorka Unara za zprostředkování bezplatné opravy krytů na radiátory u firmy Autoopravna Orsák, se sídlem v Brumovské ulici 279 ve Valašských Kloboukách, která nám výše uvedešné kryty opískovala, svařila a natřela. Děkujeme a moc si vaší pomoci vážíme.
 • Děkujeme babičce Toníčka Navrátila za vynikající mikulášské perníčky, které připravila jako překvapení pro děti ze třídy Kuřátek.
 • Chtěli bychom poděkovat touto cestou panu Michalu Drgovi a jeho stavební firmě, která nám bezplatně opravila trativod a chodník kolem naší školky. Velmi si vážíme vaší obětavosti a posíláme jedno velké díky od všech dětí ♥
 • Děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek by chtěly poslat poděkování babičce Áji Molkové, paní Lacigové a mamince Elišky Macháčové za poskytnutí papíru na malování. Děkujeme mnohokrát za ochotu a obětavost.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Hvězdiček děkují paní Mlynárčikové a Macháčové za darování papíru na kreslení. Děkujeme
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků děkují paní Jehličkové, mamince Lukáška Horáka, která dětem donesla bednu kaštanů. Děkujeme a věřte, že kaštánky nám budou sloužit jak na hraní, tak na tvoření. Děkujeme
 • Děkujeme paní Tomečkové, mamince Moničky, za darovaný výtvarný materiál a paní Bučkové, mamince Martinky, za poskytnutý zdravotní materiál pro děti na hraní. Moc děkuje třída Hvezdiček
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků posílají velké poděkování babičce Sofinky Kolínkové, paní Janě Švachové, za nákup výtvarného materiálu, který s dětmi určitě využijeme. Děkujeme za vstřícnost a obětavost.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek děkují touto cestou babičce Toníčka Navrátila za přinesení okrasných dýní, které navodily podzimní atmosféru v naší třídě. Velmi si vážíme vaší snahy a děkujeme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Koťátek děkují mamince Danečka Talaše za papíry, pastelky a za Spirol (přípravek do ovzduší). Děkujeme
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek děkují touto cestou mamince Ondráška Kyjovského za bezdotykový dávkovač mýdla Dettol, mamince od Davídka Dohnanského za okrasné dýně, které zdobí naši třídu a mamince od Vítečka Bařinky za čajový servis do koutku pokusů a objevů. Mnohokrát si vaší obětavosti vážíme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Motýlků by chtěly poděkovat maminkám paní Slabikové a paní Poláchové za poskytnutí výtvarného materiálu pro děti. Děkujeme.
 • Velké poděkování letí i mamince Vítečka Dorňáka ze třídy Veverek za papíry na malování a barevné papíry. Děkujeme a věřte, že to děti ocení.
 • Třída Sluníček moc děkuje rodičům Petříka Sucháčka za "dřevěné domino", které nám věnovali do třídy. Děkujeme !
 • Celý kolektiv mateřské školy by chtěl touto cestou poděkovat panu Robertu Bučkovi za krásný a užitečný sponzorský dar v podobě sudu na dešťovou vodu, který slouží k jejímu uchování a následnému dalšímu používání. Děkujeme a vaší spolupráce a ochoty si nesmírně vážíme.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek a Veverek by chtěly touto cestou poděkovat paní Červenkové Leoně, manince Radimka a Laurinky Červenkových, za zakoupení eukalyptového spreje EUCASOL, který má antibakteriální, antiseptické a uvolňující schopnosti. Je účinný při prevenci respiračních onemocnění, chřipek a nachlazení. Děkujeme za vstřícnost a obětavost. Je hezké, že myslíte na zdraví všech dětí.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Kuřátek by chtěly poděkovat paní Žákové, mamince Terezky, za krásné pohádkové knížky, které se dětem moc líbí. Děkujeme