Projekty

 

Projekt "Malá technická univerzita"

 

Co je to Mála technická univerzita?

Ve spolupráci s MAP Ploština nám lektoři MTU připravili pro naše malé předškoláky sérii hravých setkání: Malou technickou univerzitu (MTU). Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsme připravovali nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.

 

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí

 

Termíny setkávání?

středa 25. září 2019 08:30 - lekce Stavitel města
středa 25. září 2019 10:00 - lekce Stavitel města
středa 16. října 2019 08:30 - lekce Malý architekt
středa 16. října 2019 10:00 - lekce Malý architekt
středa 6. listopadu 2019 08:30 - lekce Malý inženýr
středa 6. listopadu 2019 10:00 - lekce Malý inženýr
středa 27. listopadu 2019 08:30 - lekce Malý projektant
středa 27. listopadu 2019 10:00 - lekce Malý projektant
středa 18. prosince 2019 08:30 - lekce Stavitel mostů
středa 18. prosince 2019 10:00 - lekce Stavitel mostů
čtvrtek 16. ledna 2020 08:30 - lekce Stavitel věží
čtvrtek 16. ledna 2020 10:00 - lekce Stavitel věží
středa 12. února 2020 08:30 - lekce Malý vodohospodář
středa 12. února 2020 10:00 - lekce Malý vodohospodář
středa 11. března 2020 08:30 - lekce Malý energetik
středa 11. března 2020 10:00 - lekce Malý energetik

 

 

Čteme si s dětmi

Třída Veverek se zapojila do projektu pravidelného předčítání dětem, protože jsme si vědomi, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem. Při četbě se prohlubují vzájemné vazby, rozšiřuje se přirozenou cestou slovní zásoba a v neposlední řadě kniha hlavně učí děti k samostatnému myšlení – logickému i kritickému. Děti se učí hodnotám a rozlišování dobra i zla, rozvíjí představivost a fantazii, rozvíjí i smysl pro humor, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.A proto vás prosíme a rádi uvítáme na pravidelném předčítání rodičů našim dětem.
V naší třídě budeme pořádat tzv. „malá“ čtení, kdy budou dětem předčítat rodiče, učitelé naší mateřské školy, paní ředitelka. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči.

Název projektu :

„Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“

navazuje na ŠVP MŠ

 

Pilotní projekt „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“ byl v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, zahájen v roce 2019. Jedná se o terapii dětem, které vyžadují SVP, a to na základě doporučení canisterapeutky Michaely Nové, která v MŠ pravidelně provádí jednorázové canisterapeutické aktivity s intaktními dětmi. Canisterapeutka má se svými psy mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti poskytování canisterapie. Z praxe již ověřené pozitivní působení psů vede k řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních u dětí s těžkým zdravotním postižením, poruchami komunikace a autisty, zvýšení jejich motivace při rehabilitaci a povzbuzení imunity jejich organismu prostřednictvím kontaktů s pejsky. Projekt „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“, je financován z podpory zřizovatele Města Valašské Klobouky, jmenovitě paní starostky Mgr. Elišky Olšákové, rady města a ze sponzorského daru, který poskytla sama terapeutka paní Nová. Paní Michaela Nová navštěvuje zdejší Základní školu, kde provádí  rovněž canisterapeutické aktivity.  Finanční hotovost terapeutka získala za provedené aktivity společně spojené s prodejem fotografií pejsků, a tím, že tuto ukázku v ZŠ navštívili všcihni žáci školy, mohla věnovat část výtěžku na pokrytí nákladů spojených s canisterapií pro děti s SVP v mateřské škole.

Canisterapeutický pes s terapeutem dochází jednou měsíčně do naší mateřské školy. Jsou zajištěny bezpečnostní podmínky ze strany jak canisterapeuta, tak i pedagogického dozoru.

Lovci zlatých dublonů

Projekt třídy Kuřátek je založen na principu motivace odměnou za přečtené pohádky.

Lovcem zlatých dublonů se může stát tedy i dítě-nečtenář, kterému knížku čte některý z rodičů. Rodiče vyberou pohádky, dle přiloženého seznamu, které budou doma číst, a malý lovec namaluje k přečtené pohádce obrázek. Při odevzdávání obrázku dostane malý lovec prostor k reprodukci pohádky před ostatními lovci při odpoledním odpočinku. Za obrázek a správnou odpověď získá zlatý dublonek. Každý dublon představuje přečtenou pohádku.

Děti si dublony budou uschovávat ve svých pokladnicích, a tak jim bude vznikat poklad, který je dokladem jejich čtenářství.

Prostřednictvím hry chceme hravou formou děti přivést ke čtení a zkvalitňovat jejich přípravu na čtenářství a samotné porozumění čtenému textu.

I pro tyto malé lovce proběhne ke konci roku vyhodnocení, kdo bude nejlepším malým lovcem.

Všichni zúčastnění se můžou těšit na odměnu za jejich vytrvalost.

 

Lovci perel

Celoroční projekt třídy Kuřátek je založen na principu motivace odměnou za přečtené pohádky, případně knihy.

Lovcem perel se může stát tedy i dítě-nečtenář, kterému knížku čte některý z rodičů. Rodiče vyberou pohádky/knihy perlorodky, dle přiloženého seznamu, které budou doma číst, a malý lovec namaluje ke knize obrázek. Při odevzdávání obrázku dostane malý lovec prostor k reprodukci pohádky před ostatními lovci při odpoledním odpočinku. Za obrázek a správnou odpověď získá perlu. Perla představuje přečtenou pohádku – bílá, případně knihu – větší modrá.

Děti si perly budou navlékat, a tak jim bude vznikat náhrdelník, který je dokladem jejich čtenářství.

Prostřednictvím hry chceme hravou formou děti přivést ke čtení a zkvalitňovat jejich přípravu na čtenářství a samotné porozumění čtenému textu.

Pro tyto malé lovce proběhne ke konci roku vyhodnocení, kdo bude nejlepším malým perlolovcem.

Všichni zúčastnění se můžou těšit na odměnu za jejich vytrvalost.

Seznam pohádek :

 1. Čert a Káča
 2. Chytrá horákyně
 3. O kocouru, kohoutu a kose
 4. O neposlušných kůzlátkách
 5. Pohádka o Palečkovi 
 6. Princ Bajaja
 7. Brémští muzikanti
 8. O Zlatovlásce
 9. Tři zlaté vlasy děda Vševěda
 10. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 11. Hrnečku, vař!
 12. Pták Ohnivák a liška Ryška
 13. Otesánek
 14. O koťátku, které zapomnělo mňoukat
 15. Obušku, z pytle ven!
 16. O třech přadlenách
 17. Císařovy nové šaty
 18. Kuřátko v obilí
 19. Ošklivé káčátko
 20. Slepička a kohoutek
 21. Mach a Šebestová – příběh z knihy, případně celou knihu za větší perličku
 22. Broučci
 23. Rumcajs - kniha
 24. Povídání o pejskovi a kočičce - kniha
 25. Ferda Mravenec - kniha
 26. Popelka
 27. Sněhurka
 28. Červená Karkulka
 29. Malá mořská víla
 30. Princezna na hrášku
 31. O třech medvědech
 32. O Šípkové Růžence
 33. Kocour v botách
 34. O Budulínkovi
 35. O Palečkovi
 36. Dášenka čili Život štěněte
 37. O letadélku Káněti
 38. Honzíkova cesta
 39. O mašinkách 
 40. O Mikešovi 
 41. Jak se Kuba učil latinsky
 42. O perníkové chaloupce
 43. Medvídek Pú
 44. O Smolíčkovi
 45. O víle Amálce
 46. O veliké řepě
 47. O dvanácti měsíčkách
 48. Sůl nad zlato
 49. Tři prasátka
 50. Krteček

 

Projekt pro předškolní děti

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Naše mateřská škola opravdu nezahálí a opět se hrne do dalších aktivit. Příhlásili jsme se k dalšímu projektu s názvem "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky".

Myšlenka na celoroční projekt probíhající u předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotkách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Tak HURÁ do toho !!!!

 

Projekt ŠABLONY 2017 – 2019

Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma.

Publicita_A3_Val. Klobouky.pdf (72,4 kB)

Naše mateřská škola uspěla v projektu čerpání finančních prostředků z evropských fondů z tzv. Šablon pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony jsou zaměřené na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání a Místními akčními skupinami.

Hlavním cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a spolupráces rodiči dětí v MŠ, personální posílení pozic (školní asistent). A dále podpora usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Soutěž NEJ školka 2017

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu, který vyhlásilo Moravské hospodářství a jeho vydavatel, společnost Magnus Regio. Jedná se o premiérový ročník soutěže NEJ školka.

Jedná o soutěž všech mateřských škol, které si myslí, že ta jejich je protě NEJ.... Nejde jen o prostředí, ve kterém se dětem dostává prvního vzdělání, ale také o moderní a progresivní projekty, inovativní přístup při vzdělávacích programech, které pomáhají k rozvoji dětí. Soutěž probíhá ve dvou fázích. Po konci registrace hlasuje veřejnost z kompletní nabídky na internetu na webové stránce www.moravskehospodarstvi.cz, z nejúspěšnějších deseti mateřských škol potom odborná porota vybere tři školky, který budou oceněny hodnotnými cenami.  

 

Děkujeme za zájem a držte nám pěsti, ať v ní naše školka zaboduje ! O dalším postupu Vás budeme informovat.

 

Projekt " Medová snídaně "

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu "Medová snídaně", který pořádá již třetím rokem Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem včelařů. A o co vlastně jde ?

Děti v rámci projektu dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přenášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Lektoři budou mít připravený program pro děti v délce 20 min, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu, do něhož snídaně jednoznačně a bezesporu patří. Dílčím cílem je propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, a konečně seznámit děti s významem včel a procesem tvorby medu.

Tak dobrou chuť a zdravé mlsání !

 

Sněhuláci pro Afriku 2017

Podzim je za námi, meteorologové hlásí první sněhové záchvěvy, takže nastal čas zapojit se do projektu Sněhuláci pro Afriku 2016/2017.

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat.

Naše škola se rozhodla zapojit do 5. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p. o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.
Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50Kč.
O stavbě sněhuláků byly informovány všechny školy a školky na území České republiky, není proto vyloučeno, že se nám podaří vytvořit rekord v počtu sněhuláků postavených v jeden den. Akce bude prezentována i v médiích, můžeme tak ukázat republice, že se školy umí spojit, bavit a pomoci prospěšné věci. Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách
www.snehulaciproafriku.cz
V
loňském roce se zapojilo téměř 300 škol, ačkoli nebyl sníh, a podařilo se vybrat částku cca 305 000 Kč.

Pojďte tedy společně s námi pomoci dobré věci a podpořte své děti.
Pojďme právě takto paradoxně, protože africké děti si sněhuláka ve své zemi nikdy nepostaví, pomoci ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem.

Věříme, že Vás projekt zaujal a naši školu v jeho realizaci podpoříte.

Babičky a dědečci čtou dětem ve školce - dílčí projekt, který spojuje generace .....

Proč ?

Jakou podobu mají vztahy mezi generacemi? Projekt „Babičky a dědečci čtou dětem ve školce“ si klade vysoký cíl – bojovat proti problému, který se šíří napříč celou Evropou. Tím problémem je – nepochopení.

Přestože dříve se rozdílné generace stávaly přirozenou součástí svých životů, v posledních letech se zejména vnoučata a senioři vzdalují. Přestávají se znát, chápat a vnímat. V dnešní době jsou senioři často podceňováni, bráni jako přítěž, jako někdo, kdo již ve vetšinové společnosti těžko hledá uplatnění. A přitom třeba právě generace dnešních třicátníků a ctyřicátníků ještě pamatují, jak důležití pro ně byli a často ještě jsou prarodiče, se kterými trávili čas. A uvědomují si, že starší lidé mohou být pro svou rodinu i přátele ještě v mnohém užiteční a své místo ve společnosti prostě mají. Ne každé dítě z naší školky má to štěstí vyrůstat s babičkou nebo dědečkem. Proto jsme se rozhodli propojit dětský svět se světem seniorů. Většina dětí má prarodiče ještě v produktivním věku a samy stáří jako takové neměly dosud možnost vnímat. Snahou společného setkávání je tedy odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

Jak na to ?

V pondělí 10.10. 2016 jsme tak mohli s dětmi přivítat paní Karlu Šerou z Klubu seniorů ve Valašských Kloboukách, která nám přišla přečíst pohádku při odpočívání. Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače.

Jak budeme pokračovat ?

Dědečkové a babičky při každé návštěvě budou dětem nejen číst pohádky či příběhy, ale budou si s nimi také povídat o knížkách a jejich hrdinech. To nejdůležitější, co by dětem, rodičům a seniorům tento projekt měl přinést, je vzájemný respekt, sdílení společného času a radost ze čtení.

A nezůstaneme jen u čtení. V předvánočním čase bychom se chtěli připravit na příchod čertů a Mikuláše, společným pečením voňavých pánů z kynutého těsta a jarní období by se neslo v duchu společného tvoření.

A co Vy? Nechcete se k nám přidat ? 

                                                                                    Těšíme se na Vás ....

Projekty 2015/2016

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

 

V letech 2013 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.10.2013 do 31.10.2015 bylo v organizaci Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace v rámci projektu podpořeno 7 pracovních míst na VPP za 702 514,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 597 136, 90 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %,  tj. 105 377, 10 Kč.

 

Náhled pro tisk

Dílčí projekt  plánu EVVO

„Bylinná cestička ke zdraví“

na školní rok 2015/2016

Současný trend směřující k obohacení výchovně-vzdělávací práce na mateřských školách a jeho zaměření se na řešení společensky závažných problémů (drogová prevence, životní kompetence, zdravý životní styl...) nás donutil k zamyšlení se nad možností přispět vlastní pedagogickou prací k tomuto procesu. Po úvahách o takových možnostech na naší škole jsme prišli k závěru, že v rámci různých možností, které se nám nabízí a zaslouží si oprávněnou pozornost, je environmentální výchova, která nás oslovuje a vyhovuje našim podmínkám, pričemž její efekt může být hluboký a dlouhodobý.

Projekt, který jsme vypracovali je určený pro děti všech věkových kategorií navštěvující naši mateřskou školu. Jsme si ale vědomi i té skutečnosti, že jeden školní rok nemůže být dostatečně dlouhým obdobím, jestliže má směřovat ke změnám postojů, vztahů a hodnot dětí.

Projekt „Bylinná cestička ke zdraví" doplňuje vzdělávací obsah ŠVP „Doma je doma...a ve školce? …Tam je jako doma.“ , vychází z projektu EVVO vydaného Mateřskou školou Valašské Klobouky a úzce spolupracuje a vychází z možností  projektu školní zahrady realizovaného ve školním roce 2015/2016.

Vzdělávací nabídka je zaměřena na činnosti, které budou realizovány jak v přírodě (okolí školy), ve třídě a po rekonstrukci i na školní zahradě. Projekt je založen na vlastní prožitkové činnosti dětí , v němž uplatňujeme způsob, kterým se dítě předškolního věku učí a naučí samo spontánně na základě vlastního prožitku a zkušenosti.

Bylinky jako takové mají bohatou historii. Po mnoha desetiletích, kdy stály bylinky jakožto pomocník v kuchyni i při léčbě různých neduhů na okraji zájmu, jsme však svědky jejich obrody. Lidé si stále více uvědomují význam přírodních produktů a používají bylinky jak v kuchyni, tak třeba i k léčení zdravotních obtíží, vyrábějí si vlastní kosmetické a toaletní přípravky a bylinky využívají i k udržování čistoty v domácnosti.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytváření u dětí pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří.

Dalším cílem našeho projektu je podpořit environmentální vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku jako součást vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu naší školy. Důležité je to, že klademe velký důraz na dobrou a kvalitní spolupráci s rodinou, nabízíme rodičům spoustu společných aktivit, kterými chceme podpořit naše myšlenky a zapojit je tak do našeho projektu.

 

Dílčí cíle projektu:

 • v rámci výchovně-vzdělávacího procesu uvést děti do světa pěstování a zpracování užitkových i léčivých bylin, naučit je bylinky poznávat jak v přírodě, tak i na zahrádce, pečovat o ně a následně je umět zpracovat a použít.
 • vést děti k přijetí takových hodnot, jako je tolerance k přírodě i ke kamarádům, spolupráce, zodpovědné chování, spolurozhodování a hledání šetrných řešení při vzájemné spolupráci. Zároveň je velmi důležité vyvarovat se účinku některých bylinek a hlavně také posoudit choulostivost a náchylnost k alergiím.
 • posunout teoretickou výuku environmentální výchovy v MŠ k praktickým činnostem zaměřeným na ochranu a zlepšení životního prostředí ve škole a jejímu okolí
 • umožnit dětem bezprostřední kontakt s přírodou - celoročně pozorovat změny přírody, učit se poznávat a pěstovat rostliny, starat se o bylinkovou zahradu, uvědomit si, že každá rostlina má své požadavky, svůj čas a potřeby, stejně jako my lidé.
 • naučit se nést zodpovědnost za své chování
 • rozvíjet motorické zručnosti a pracovní návyky potřebné při ochraně přírody a životního prostředí

 

Očekávané výstupy :

- zná význam léčivých bylin a poznává vybrané léčivé byliny podrobněji

- spolupracuje při plnění úkolů ve skupině,

- naslouchá názorům druhých, zapojuje se do diskuse

- prezentuje vlastní práci, umí formulovat své myšlenky

- vyhledává potřebné informace v knihách

- dokáže reprodukovat slyšený text a odpovědět na jednoduché otázky s ním související

- roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

Předpokládané vzdělávací metody:

přímé pozorování, diskuse, pěstitelské práce v terénu, ekohry, situační hry, experimenty, výtvarné a pracovní činnosti, komunitní kruh, práce ve skupině, prezentace, ….

Předpokládané vzdělávací formy :

skupinové, individuální, didaktické aktivity, vycházky, exkurze...

Plánování aktivit projektu:

Tematické – jako součást ŠVP a měsíčních plánů

Realizace úkolů projektu:

 • ve všech třídách MŠ
 • minimálně 1x týdně v rámci výchovně-vzdělávacího procesu
 • úlohy projektu jsou zapracované jako součást ŠVP a jsou nadále rozpracovávány v tématech TVP v jednotlivých třídách
Příprava projektu

Projekt je založen na myšlence poskytnout dětem základní informace a návody včetně praktických činností týkající se využití a zpracování bylin a plodů. K bylinkám řadíme rostliny ceněné pro léčivé účinky a schopnost obohatit chuť i aroma jídla. Je důležité dětem přiblížit, zda u té které bylinky používáme listy nebo květy nebo využíváme jejich semen, kořenů, plodů či kůry.

Děti se tak formou prezentace nejprve dozví o každé bylince něco zajímavého, samy si bylinku půjdou najít ve svém okolí, případně využít bylinkové zahrádky na školní zahradě, budou si následně moct prohlédnout, přivonět k ní a do některé si dokonce i kousnout. Ochutnají také např. mátovou, meduňkovou a tymiánovou šťávu a budou se moct trošku potřít třeba měsíčkovou mastičkou. Mezi hlavní výstupy našeho projektu budou i kuchařky s recepty pro samotné vaření s dětmi, ale i přípravu jídel ve spolupráci s naší školní kuchyní. I samotná spolupráce s rodiči bude spočívat v pravidelných schůzkách spočívajících v bylinkovém tvoření nebo jen v takovém posezení při šálku lahodného bylinkového čaje.

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči se bude odvíjet na vzájemném setkávání při různých tvořeních nebo případně i společných domácích úkolech s dětmi, které budou zaměřeny na bylinky, koření, případně plody a jejich využití.

 

Spolupráce se školní jídelnou

Spolupráce bude probíhat na vzájemné domluvě při sestavování jídelníčku pro děti. 1x měsíčně bude zařazeno jídlo, které bude obsahovat bylinky, které děti samy sesbírají, případně usuší.

 

Jonáškova dobrodružství

Jonášek je náš nový kamarád - plyšový madvídek, který bude od teď i Vaším kamarádem......

O co vlastně jde ?

Jedná se o způsob zážitkové dramaterapie- prožitkové učení, které vede děti k větší samostatnosti, zodpovědnosti a pocitu, že když k sobě někoho připoutám, musím se o něj postarat. A to vše pomocí loutky-plyšáka. Jde ve své podstatě o hru - Jonášek je Váš nový kamarád, který je u Vás na chvíli na prázdninách. A na konci víkendu společně s celou rodinou zaznamenáte, co všechno jste společně prožili, zcela dle Vašich předtav. Součástí textu můžou být fotografie, případně nějaký malý předmět, který byl součástí zážitkového víkendu (papírek od žvýkaček, jízdenka od vláčku, vylisovaný list nebo květinka, či namalovaný obrázek, apod.) K Jonáškovi neodlučitelně patří také plyšový batůžeka notýsek, kde budete zapisovat, co jste společně s Jonáškem a Vašimi/našimi dětmi zažili. Začali jste v měsíci říjnu 2015 a již se nám náš notýsek plní úžasnými zážitky, které nám pak Jonášek každé pondělí předčítá. Každý pátek Jonášek vylosuje dalšího kamaráda, u kterého stráví celý krásný víkend.

Do tohoto projektu jsou zapojeny děti ze třídy Koťátek a Sluníček

Mateřská škola bude mít novou zahradu

Díky dotaci vznikne v areálu Mateřské školy Valašské Klobouky přírodní zahrada, v rámci projektu "Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu podporující environmentální vzdělávání dětí předškolního věku".

více na : https://cms.skolka-vk.webnode.cz/projekty/prirodni-zahrada/

PŮJČ SI KNIHU, VRAŤ KNIHU! 

Jde o nový projekt, který vychází z myšlenek podpory čtenářské dovednosti dětí. Děti mají možnost přinést do školky své knihy, případně i společenské hry, které už mají přečtené nebo se snini nehrají a nepotřebují je.  Nabídnou je ostatním a mohou si půjčit jinou knihu, která je zaujala. Po přečtění vrátí knihu zpět. 

https://cms.skolka-vk.webnode.cz/projekty/pujc-si-knihu-vrat-knihu/