Název projektu :

„Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“

navazuje na ŠVP MŠ

 

Pilotní projekt „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“ byl v Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, zahájen v roce 2019. Jedná se o terapii dětem, které vyžadují SVP, a to na základě doporučení canisterapeutky Michaely Nové, která v MŠ pravidelně provádí jednorázové canisterapeutické aktivity s intaktními dětmi. Canisterapeutka má se svými psy mnohaleté praktické zkušenosti v oblasti poskytování canisterapie. Z praxe již ověřené pozitivní působení psů vede k řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních u dětí s těžkým zdravotním postižením, poruchami komunikace a autisty, zvýšení jejich motivace při rehabilitaci a povzbuzení imunity jejich organismu prostřednictvím kontaktů s pejsky. Projekt „Canisterapie aneb léčba dětské duše psí láskou“, je financován z podpory zřizovatele Města Valašské Klobouky, jmenovitě paní starostky Mgr. Elišky Olšákové, rady města a ze sponzorského daru, který poskytla sama terapeutka paní Nová. Paní Michaela Nová navštěvuje zdejší Základní školu, kde provádí  rovněž canisterapeutické aktivity.  Finanční hotovost terapeutka získala za provedené aktivity společně spojené s prodejem fotografií pejsků, a tím, že tuto ukázku v ZŠ navštívili všcihni žáci školy, mohla věnovat část výtěžku na pokrytí nákladů spojených s canisterapií pro děti s SVP v mateřské škole.

Canisterapeutický pes s terapeutem dochází jednou měsíčně do naší mateřské školy. Jsou zajištěny bezpečnostní podmínky ze strany jak canisterapeuta, tak i pedagogického dozoru.