Projekt " Medová snídaně "

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu "Medová snídaně", který pořádá již třetím rokem Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem včelařů. A o co vlastně jde ?

Děti v rámci projektu dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně-naučnou přenášku, kterou zajišťují odborníci z řad Českého svazu včelařů. Lektoři budou mít připravený program pro děti v délce 20 min, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu, do něhož snídaně jednoznačně a bezesporu patří. Dílčím cílem je propagovat kvalitní potraviny, především med, jako potravinu přírodního charakteru, a konečně seznámit děti s významem včel a procesem tvorby medu.

Tak dobrou chuť a zdravé mlsání !

 

Projekt " Medová snídaně "

Dne 21. dubna byla přichystána pro naše děti „Medová snídaně“, kterou v rámci projektu pořádá již třetím rokem Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Děti se sešly v ranních hodinách ve svých třídách, kde byl pro ně připraven chléb s máslem a med. Tyto potraviny zajistilo Zařízení služeb Ministerstva zemědělství, které se snažilo o podporu regionálních produktů. Děti si samy připravily výbornou, ale hlavně zdravou snídani. Byli i jedinci, kteří si přidali hned několikrát. Po této nezvyklé snídani si děti vyslechly zajímavou přednášku o chovu včel. Dozvěděly se zajímavé informace o životě včel, jak to vypadá v úlu a také, jaké činnosti během roku vykonává samotný včelař. Přednášející ukázal dětem názorné ukázky pláství, včelařských rámů, včelařských pomůcek i samotné ochranné oblečení pro včelaře. Nechyběly ani informace o poskytnutí první pomoci v případě bodnutí , případně jak máme bodnutí předcházet. Na závěr přednášky dostaly všichni ještě jablíčka, omalovánky a pastelky. To vše s logem Medová snídaně 2017. Celý tento projekt realizovalo Ministerstvo zemědělství a nám všem se moc líbil. Určitě přispěl k rozšíření informace o zdravém vlivu medu na člověka. Cílem celého projektu je jak podpora zdravého životního stylu, tak propagace medu jako kvalitní potraviny přírodního charakteru, a v neposlední řadě seznámení nejmenších dětí s významem včel a procesem tvorby medu.

viz fotogalerie