Přírodní zahrada

Mateřská škola bude mít novou zahradu

 

Díky dotaci vznikne v areálu Mateřské školy Valašské Klobouky přírodní zahrada, v rámci projektu "Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu podporující environmentální vzdělávání dětí předškolního věku".

Jde o získávání důvěrného vztahu k přírodě a souvislostem k ní. Chápání přírody, jako neoddělitelné součásti života, formování základních životních návyků, praktické inteligence, vytrvalosti, obratnosti, přizpůsobivosti, schopnosti improvizace.. V prostředí pohledově a funkčně rozčleněném budou mít děti možnost naučit dívat se na své okolí, pozorovat, hledat, správně pojmenovávat jevy, rostliny, zvířata, děje, zapojovat všechny smysly, poznávat základní elementy v přírodě, využívat komplexní nabídky aktivit. Bude vytvořen dostatek příležitostí k pobytu v přírodě. Vybavení zahrady umožní rovnoměrný a celistvý rozvoj pohybové soustavy s důrazem na rovnováhu, zdravé pohybové návyky, schopnost spolupráce s ostatními, učit se, spolehnout se sám na sebe.

Pro radost i poučení malých dětí byl vytvořen projekt, díky němuž zahrada školky získá nové uspořádání, výsadbu, ale hlavně moderní hrací prvky. Akce je nyní ve fázi územního řízení a samotná realizace je plánována na podzim.

„Původně mělo budování zahrady proběhnout přes prázdniny, ale z legislativních důvodů bude celý proces povolování stavby delší, než se plánovalo," vysvětlila posun realizace starostka Eliška Olšáková. „Pěkné prostředí vychovává a děti si novou zahradu zaslouží. Její stávající vybavení je zastaralé a některé prvky jsou ve špatném stavu," dodala starostka.

Návrh zahrady v přírodním stylu

Záměrem projektu je vytvoření ekologické a naučné školní zahrady, která bude sloužit jako otevřená učebnice přírody a bude zbudována výhradně z přírodních materiálů. Zahrada bude estetického a ekologického typu a díky tomu dojde k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a péče o přírodní prostředí. Snahou je, aby si děti vytvářely dobrý vztah k sobě, k druhým a k okolí, ve kterém žijí - zejména k přírodě a životnímu prostředí.

„V zahradě se děti naučí přírodu lépe poznávat, vnímat ji formou vlastních prožitků a hlavně o ni pečovat. Bude v ní umístěno mnoho různorodých rostlin, keřů, stromů a přírodních prvků," uvedla spoluautorka projektu Ivana Pončíková. „Mezi nejzajímavější prvky patří věž z palisády, proutěné hnízdo, dřevěná zvířátka, dalekohled, tabule na kreslení, skluzavky, dřevěný labyrint a mnoho jiného," doplnila Pončíková.

Zahrada bude sloužit nejen pro potřeby školky, ale také jako ukázkový celek výukové školní zahrady pro všechny, kteří zahradu navštíví (např. rodiče, prarodiče).

Celkový rozpočet činí 2 198 863 Kč a je na něj uznána 90% dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

Datumy k realizaci budou upřesněny.

Děkujeme za pochopení

 

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

 

Obracíme se na vás s výzvou podání nabídky na veřejnou zakázku "Přírodní zahrada-radost všedních dnů".

 

veřejná zakázka:

Přírodní zahrada-radost všedních dnů

předmět veřejné zakázky:  

dodávky

zadavatel:

Město Valašské Klobouky

IČ: 00284611

sídlo:

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

zastoupený:

kontaktní osoba:

Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou

Ing. Radek Bařinka, barinka@mu-vk.cz,

tel. 577 311 116/603 595 970

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření ekologické a naučné školní zahrady, která bude sloužit jako otevřená učebnice přírody. Vytvoření zahrady estetického a ekologického typu jako ideální příležitost pro naplnění záměru mateřské školy, rozvoje enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty a péče o přírodní prostředí.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,747.565,- bez DPH včetně 5% rezervy z přímých realizačních výdajů.

Lhůta pro podání nabídek je do 26. 8. 2015, 13:00 hodin

Místo pro podání nabídek je MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Termín a místo otevírání nabídek: v sídle zmocněné osoby MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín, 26.8.2015 ve 13:05 hodin

Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace je uvedena v kvalifikační dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Více zde. : www.valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=458470