Půjč si knihu, vrať knihu

PŮJČ SI KNIHU, VRAŤ KNIHU! 

Jde o nový projekt, který vychází z myšlenek podpory čtenářské dovednosti dětí. Děti mají možnost přinést do školky své knihy, případně i společenské hry, které už mají přečtené nebo se snini nehrají a nepotřebují je.  Nabídnou je ostatním a mohou si půjčit jinou knihu, která je zaujala. Po přečtění vrátí knihu zpět. Taková malá knihovna

Věříme, že se tento projekt zalíbí i Vám rodičům a tímto bychom chtěli poprosit všechny, kdo máte doma staré knihy pro děti, knihy o zvířatech, encyklopedie, apod., nepotřebujete je, ale je vám líto je vyhodit, přineste je do naší školní knihovny, kde by mohly sloužit dál všem ostatním dětem.

Naše knihovna se řídí jednoduchým pravidlem - PŮJČ SI KNIHU, VRAŤ KNIHU! VEM SI KNIHU, PŘINES NOVOU!