Šablony MŠ a ZŠ

Projekt ŠABLONY 2017 – 2019

Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma.

Publicita_A3_Val. Klobouky.pdf (72,4 kB)

Naše mateřská škola uspěla v projektu čerpání finančních prostředků z evropských fondů z tzv. Šablon pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony jsou zaměřené na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání a Místními akčními skupinami.

Hlavním cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a spolupráces rodiči dětí v MŠ, personální posílení pozic (školní asistent). A dále podpora usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ.