Šablony MŠ a ZŠ

Projekt ŠABLONY I 2017 – 2019

Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma.

 

 

Projekt ŠABLONY II 2019 – 2021

Název projektu : Doma je doma a ve školce, tak je jako doma.

 

 

Naše mateřská škola uspěla v projektu čerpání finančních prostředků z evropských fondů z tzv. Šablon pro MŠ a ZŠ - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony jsou zaměřené na různá odvětví (viz podstránky).  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci této výzvy spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání a Místními akčními skupinami.

Hlavním cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, personální posílení pozic, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ,sobnostně sociální rozvoj a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv.