Senioři čtou dětem

Babičky a dědečci čtou dětem ve školce - dílčí projekt, který spojuje generace .....

Proč ?

Jakou podobu mají vztahy mezi generacemi? Projekt „Babičky a dědečci čtou dětem ve školce“ si klade vysoký cíl – bojovat proti problému, který se šíří napříč celou Evropou. Tím problémem je – nepochopení.

Přestože dříve se rozdílné generace stávaly přirozenou součástí svých životů, v posledních letech se zejména vnoučata a senioři vzdalují. Přestávají se znát, chápat a vnímat. V dnešní době jsou senioři často podceňováni, bráni jako přítěž, jako někdo, kdo již ve vetšinové společnosti těžko hledá uplatnění. A přitom třeba právě generace dnešních třicátníků a ctyřicátníků ještě pamatují, jak důležití pro ně byli a často ještě jsou prarodiče, se kterými trávili čas. A uvědomují si, že starší lidé mohou být pro svou rodinu i přátele ještě v mnohém užiteční a své místo ve společnosti prostě mají. Ne každé dítě z naší školky má to štěstí vyrůstat s babičkou nebo dědečkem. Proto jsme se rozhodli propojit dětský svět se světem seniorů. Většina dětí má prarodiče ještě v produktivním věku a samy stáří jako takové neměly dosud možnost vnímat. Snahou společného setkávání je tedy odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

Jak na to ?

V pondělí 10.10. 2016 jsme tak mohli s dětmi přivítat paní Karlu Šerou z Klubu seniorů ve Valašských Kloboukách, která nám přišla přečíst pohádku při odpočívání. Pravidelné hlasité předčítání v dětském věku přináší rozvoj jazyka, podněcuje uvažování, zlepšuje představivost, ale také třeba schopnost soustředění a naslouchání druhým, učí i úctě ke starší generaci. Tyto dovednosti totiž dnes bohužel tlumí nadměrné sledování televize či sezení u počítače.

Jak budeme pokračovat ?

Dědečkové a babičky při každé návštěvě budou dětem nejen číst pohádky či příběhy, ale budou si s nimi také povídat o knížkách a jejich hrdinech. To nejdůležitější, co by dětem, rodičům a seniorům tento projekt měl přinést, je vzájemný respekt, sdílení společného času a radost ze čtení.

A nezůstaneme jen u čtení. V předvánočním čase bychom se chtěli připravit na příchod čertů a Mikuláše, společným pečením voňavých pánů z kynutého těsta a jarní období by se neslo v duchu společného tvoření.

A co Vy? Nechcete se k nám přidat ? 

                                                                                    Těšíme se na Vás ....