Školní rok 2018/2019

 

1. třída - KUŘÁTKA

 

        Učitelky :  Bc. Eva Bartová

                               Michaela Tomečková

                    

        Asistent pedagoga : Iveta Zvonková

                                              Aneta Polášková

   

       

Motto :

Zatím jsme jako vylíhnutá kuřátka – ještě nevíme mnoho o světě kolem nás. o ale vůbec nevadí! Protože naše paní učitelky nám pomáhají objevovat, co zajímavého ten veliký svět skrývá.“

 

Stejně, jako všechna mláďata, tak i naše děti si rády hrají. Poznávají okolní svět  a čekají, co pěkného v něm najdou. Naším cílem je dětem tuto cestu ukázat, obohatit, pomoci jim najít si své místo mezi ostatními, nabídnout příležitosti, prožitky a zkušenosti, které je připraví na roli předškoláka. Svým výchovně vzdělávacím působením podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, chuť a touhu objevovat.

Ve školním roce 2018/2019 je v naší třídě zapsáno 28 dětí, z toho 15 chlapců a 13 děvčat ve věkovém rozpětí 4 až 7 let. 14 dětí je předškoláků ve věku 5-6 let, 5 dětí je s odloženou školní docházkou a 7 dětí je ve věku 4 let, dvě děti jsou přijaty k individuálnímu vzdělávání. Z celkového počtu 26 docházejících dětí máme v naší třídě 2 děti s potřebou podpůrných opatření 3. a 4. stupně. K těmto dětem máme přiděleny asistenty pedagoga, na celý a zkrácený úvazek.

 

Co nás společně čeká :

 

Po prázdninách rychle zpátky, pojďme spolu za Kuřátky,

pojďme rychle, už je čas! Za pootevřenými vrátky překvapení čeká nás.

Ten, kdo má pohádky rád, ať jde s námi poslouchat.

Správným klíčkem otevřeme vrátka a zjistíme, co tam čeká na Kuřátka.

Budeme si spolu hrát, o zajímavých věcech si povídat.

Tancování, cvičení, malování, kreslení, hádanku, básničku, písničku,

od všeho se naučíme trošičku.

To vše zvládneme hravě při hře, tvoření i při zábavě.