Školní rok 2018/2019

 

2. třída - MOTÝLCI

      

            Učitelky :     Leona Valentová

                                Veronika Švachová

 

           Asistent pedagoga : Mgr. Vítězslav Trávníček

                                

Do motýlkové třídy je pro letošní rok 2018-2019 zapsáno celkem 25 dětí. Z toho 14 chlapců a 11 děvčat ve věkovém rozpětí 3 až 6 let. 13 dětí je předškoláků, 8 dětí je středního věku a 4 děti nejmladšího věku. Z toho 1 dítě vyžadující podporu při vzdělávání 3. stupně.  Ve třídě pracují dvě paní učitelky a asistent pedagoga. S dětmi budeme poznávat nové věci, hrát si, učit se, zpívat, malovat a cvičit. A k tomu všemu nám bude celý rok  pomáhat nový kamarád  " krteček".