Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá k podání cenové nabídky výroby a dodání dětského nábytku do třídy podle technické specifikace, která je přílohou.

Předpokládaný termín dodání : 19.8.2019

Místo realizace je možné si prohlédnout kdykoliv po telefonické domluvě /telefon: 577 320 024, 731 679 860/

Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msvalklobouky@gmail.com do 15.7.2019

                          

 Valašské Klobouky, dne 3.6.2019                             

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka školy

Poptávka na dodávku nábytku do třídy MŠ Valašské Klobouky

Technická specifikace předmětu dodávky